MAART 2018
Kick-off Studie in Cijfers 2018
  • Uitnodiging
  • Agenda
  • Wijzigingen in 2018
  • Planning Studie in Cijfers 2018
 
Uitnodiging
Studiekeuze123 organiseert op donderdag 5 april van 14:00 tot 16:00 uur een kick-off voor Studie in Cijfers 2018. De bijeenkomst vindt plaats bij Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3551 AJ Utrecht.
 
Tijdens deze kick-off bespreken we de wijzigingen die in 2018 plaatsvinden en de planning. 
 
Aanmelden
We horen graag uiterlijk dinsdag 3 april of u aanwezig kunt zijn. Aanmelden kan via info@studiekeuze123.nl.
 
Agenda
13.30 Inloop
14.00 Doornemen van de wijzigingen (zie hieronder)
14.45 Betrokkenheid bij ontwikkeling?
15.00 Planning
15.30 Wat verder ter tafel komt
16.00 Afronding
 
Wijzigingen in 2018
Studie in Cijfers gaat online
Studiekeuze123 maakt de overstap naar een HTML-versie van Studie in Cijfers. De instellingen hebben daarbij de keuze om zelf de afbeeldingen online te zetten of om te verwijzen naar de omgeving in de cloud waar alle studiebijsluiters te vinden zijn.
 
De belangrijkste voordelen hiervan zijn:
  • De plaatjes zijn schaalbaar, dus eenvoudig in te passen in de omgeving van de instelling
  • De inhoud kan dynamischer worden. Bij een tussentijdse update van bronnen, het toevoegen van nieuwe opleidingen, fusies of conversies binnen domeinen worden de plaatjes automatisch ververst.
Naar een dynamische portal
De portal waar de instellingen de toelichtingen toevoegen wordt vernieuwd. 
 
Een verwijzing vanuit de brochures
Studiekeuze123 wil de informatie in brochures ook verrijken. Omdat het opnemen van een url in een brochure niet werkt, stelt Studiekeuze123 QR-codes beschikbaar, waarmee de studiekiezer direct gelinkt wordt naar de studiekeuzebijsluiter in de cloud. 
 
Planning Studie in Cijfers 2018
De planning voor Studie in Cijfers 2018 ziet er als volgt uit:
 
5 april
 
Kick-off
 
1-15 mei 

Verzamelen contacttijden WO
 
10 juni
 
Beschikbaar stellen QR-codes en url’s
 
Vanaf 1 augustus      
(doorlopend)
 
Mogelijkheid om toelichtingen
toe te voegen/aan te passen
 
1 september 
 
 
Plaatsing alle studiebijsluiters
op www.studiekeuze123.nl
 
 
 
Vragen?
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Hans van Driel via info@studiekeuze123.nl of 030-303 91 00.
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
Studie in Cijfers wordt beheerd door Studiekeuze123. Studiekeuze123 
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.