Oktober 2016

In de afgelopen maand ben ik 50 geworden. Het voelt aan als een soort welkome start van de tweede helft van het leven. Terugkijkend realiseer ik me dat ik al het hele jaar (en misschien nog wel langer) naar deze mijlpaal toe gewerkt heb. Het was net of de belangrijkste levensthema's in een soort snelkookpan-uitvoering nog een keer aan me voorbij getrokken zijn. Met sommige dacht ik al wel klaar te zijn, maar bij nader inzien viel er toch nog wat los te laten of uit te werken. Dat proces duurde tot de dag voor mijn verjaardag. Een tijd met ups en downs die elkaar in hoog tempo afwisselden. Verwarrend genoeg konden deze polariteiten in gevoelens zich zelfs gelijktijdig in een en hetzelfde moment aandienen; mijn systeem kon het soms nauwelijks bevatten. Deze bewegingen zullen vast ook onder invloed gestaan hebben van de soms dwingende energie rondom de zon- en maaneclipsen in de maand september. Wat hielp was om de tegenpolen niet buiten mezelf te plaatsen, maar liefdevol in mijn energieveld op te nemen. Dat zorgde uiteindelijk voor een gevoel van harmonie en eenheid. Precies op mijn geboortedag was er ineens die innerlijke rust; het opgewaaide stof was neergedwarreld, oude angsten bleken overwonnen, emoties waren doorleefd en vele wezenlijke zaken hadden een passende plek gekregen. Alsof mijn incarnatieproces zich nog verdergaand voltooid had. Volmondig kan ik nu zeggen, ik voel me zo oud als ik ben: 50, een mooie leeftijd! Een paar weken later ervaar ik nog steeds die rust en dat is best wel wennen. Het zijn in onrust, was zo bekend en had ook wel iets verslavends. Altijd weer ging ik op zoek of trok iets aan, waardoor ik weer aan mezelf kon gaan sleutelen. Nu lijken de raderen op de juiste manier in elkaar te grijpen en is er een ritme van een geoliede machine. Niet dat ik de illusie heb, dat ik voor de rest van mijn leven klaar ben, nee zeker niet. Ik ervaar echter dat ik bij dit inwijdingsproces nieuwe tools ontvangen heb, om op een andere, creatievere, lichtvoetigere en ook wijzere manier voor mezelf de juiste keuzes te maken en grenzen aan te geven, gebaseerd op willen in plaats van moeten. Na een tijd van ploeteren voelt dat als een opluchting en ook vrij. In deze rijke leegte zijnde, heb ik nog geen idee waar dit alles me brengen gaat, maar vertrouw er helemaal op dat vanuit deze rust zich vanzelf een gewenste weg ontvouwd.


DE ENERGIE VAN EEN PROJECT
Niet alleen mensen hebben een energieveld, maar ook groepen, organisaties en projecten. De energie in zo'n veld kan op een prettige manier stromen, maar soms is er sprake van ongewenste stagnatie. Wil je inzicht krijgen in datgene wat er in de onderstroom blokkeert en handreikingen krijgen hoe je een groepsdynamiek of project weer vlot kan trekken, dan biedt een energielezing daarin mogelijkheden. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, bel naar 033-4451480 of mail naar info@coach-inn.nl.


31 OKTOBER SPECIALIST-INN-OPSTELLINGEN (LEVEL 2)
31 oktober staat in het teken van de start van de vijfdaagse opleiding Specialist-Inn-Opstellingen, een vervolg op de Coach-Inn-Systemen (Level 1). In deze training bereid je jouw kennis en vaardigheden over systemisch werk, familie- en organisatieopstellingen verder uit en kunt nog meer vlieguren maken in het zelf begeleiden van constellaties.


4 NOVEMBER VERDIEPING VRAAGGERICHT ENERGIEWAARNEMEN (LEVEL 2)
De vijfdaagse training Verdieping Vraaggericht Energie Waarnemen (Level 2) die op 4 november aanvangt, is een vervolg op de cursus Vraaggericht Energiewaarnemen (Level 1). Tijdens deze training worden de aangeleerde energetische waarnemingstechnieken verbreed en verdiept, het aantal bewustzijnslagen waarop iemand waarneemt uitgebreid en effectiever gebruik gemaakt van hulpbronnen met als doel om meer to the point energie waar te nemen en tot de kern door te dringen wat er energetisch nodig is om gewenste bewegingen en transformaties in gang te zetten.


16 NOVEMBER KARAKTERSTRUCTUREN ENERGETISCH EN SYSTEMISCH BEKEKEN
In de 3 dagen durende specialisatietraining "Karakterstructuren systemisch en energetisch bekeken" doe je kennis op over karakterstructuren. Je kunt hierdoor defensiemechanismen die op jonge leeftijd ontstaan op een diepe laag doorgronden. Door dit zowel te bekijken vanuit energetisch als systemisch perspectief krijg je een diversiteit aan mogelijke interventies aangereikt om jezelf en ook anderen op een praktische manier voorbij ontstane beperkingen te coachen.


18 NOVEMBER INZICHT-INN-FAMILIEPATRONEN
Wil je een patroon doorbreken en/of een levensvraag uitwerken met een familieopstelling? Dat kan tijdens de workshop Inzicht-Inn-Familiepatronen op 18 november a.s. Er is nog ruimte voor een vraagsteller.

BOEKENTIP
In de boekentip van deze maand noem ik graag de Inspiratiebox "Jezelf Zijn" ontwikkeld en uitgegeven door Paulien van de Put met fotografie van Trinke van Dam. Een fraaie doos met daarin aansprekende kaarten en een boek met inzichtgevende teksten en nuttige vragen die gebruikt kunnen worden bij het zelfonderzoek om te ontdekken wie je werkelijk bent en van daaruit je eigen zijn te leven. Jouw ervaringen en bevindingen onderweg kun je noteren in het bijgeleverde opschrijfblok. Een waardevol cadeau om aan jezelf of anderen te geven dat ook goed bruikbaar is in de praktijk van een trainer, coach of therapeut.


RELATIEGESCHENK
Op zoek naar een leuk en origineel relatiegeschenk? Kijk dan eens naar het Coach-Gourmet


Deze nieuwsbrief is een uitgave van Coach-Inn. Voor meer info: www.coach-inn.nl. Een weblog wordt bijgehouden op coach-inn.blogspot.com. Daar tref je ook de recepten van de in het Bolwerk geserveerde gerechten. Coach-Inn kan ook gevolgd worden op Twitter en Facebook. Voor het bestellen van het Coach-Gourmet ga naar www.coachgourmet.nl. Gun je deze informatie aan iemand anders: stuur deze mail dan door.