Ako ne se chete, kliknete
 
Австрийският отговор на необходимостта от зелени технологии и ноу-хау в Югоизточна Европа

Tазгодишното издание на международния форум и изложения Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране) , Енергийна ефективност и възобновяема енергия (EE & ВЕ), Smart Cities (интелигентни градове) и LiftBalkans (асансьори и ескалатори) приключи успешно. Със статистическите резултати можете да се запознаете от Общия преглед тук. Събитията утвърдиха своята роля като място за представяне на нови технологии и стартиране на бизнес партньорства. Те ще се проведат отново от 11-ти до 13-ти март 2015 г.
 
Австрия беше страна партньор на изявата, като за 5-та поредна година се реализира Австрийски павилион. Тя е изградила експортноориентирана екоиндустрия с годишен приход от 10,6 милиарда евро и осигурява 87 000 работни места. Източна Европа е един от приоритетните пазари и по-специално секторите управление на отпадъци и устойчива енергия.

Може ли България да заимства от този успешен икономически модел и да намери приложение на австрийските зелени технологии за справяне с екологичните и икономическите проблеми?

В продължение на повече от 30 години страната разработва иновации за ефективно и щадящо природата управление на отпадъци, подкрепен от обществото, стриктно законодателство и адекватни финансови инструменти.

Делът на ВЕИ като процент от общото потребление на енергия е традиционно по-висок в Австрия, отколкото в други страни от ЕС.  – вече той надмина 20%, а до 2020 г. страната има амбиции той да достигне до 85%.

Герхард Рейвегер, посланик на Република Австрия в България, споделя, че силното присъствие на австрийски компании показва, че България има потенциал, но също така той апелира за по-предвидима инвестиционна среда.

„Следващата година Австрия отново ще бъде официален партньор на форума и изложенията за Югоизточна Европа”, анонсира д-р Михаел Ангерер, търговски съветник в посолството на Република Австрия в България. „Планираме отново организиране на Австрийски павилион в рамките на събитието” – допълва той.

Представяме ви 17-те фирми, които участваха на Австрийския групов щанд. В предварително проучване 57% от тях потвърдиха своето желание да са част от него и през 2015 г., с 88% се увеличи техният брой в сравнение с 2013 г.

Установяване на нови контакти с местни фирми и общини бяха основните мотивите за участие.

 
Повече информация за продуктите и услугите на австрийските изложители, както и техните контакти, може да намерите тук. 
 
Добри практики за производство на енергия от отпадъци, използването на ВЕИ в централизираното производство на енергия за отопление, системи за енергиен мениджмънт и за управление на околната среда, бяха акцентите в презентациите на австрийски експерти по време на паралелния форум.

Приятно четене,

Виа Експо
 
  032/512 900, 960 011  | office@viaexpo.com    |  www.viaexpo.com

Намерете ни в социалните мрежи:
 
 
 

Съгласно Закона за електронна търговия Ви съобщаваме, че съдържанието на този e-mail е непоискано търговско съобщение. Ако съобщението ни Ви е обезпокоило, моля да ни извините. Нашата единствена цел е да бъдем полезни.