Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief - 11/11/2021
Groep 8 ontdekt het Minkema

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
De eerste twee maanden van het schooljaar zijn achter de rug. Ik hoop dat je een goede start hebt gemaakt. Misschien heb je ook je eerste resultaten al binnen. De eerste toetsen zijn immers achter de rug. Bespreek deze resultaten met je docent en mentor, zodat je er - ook als de resultaten misschien tegenvallen - van leert. Daarom zit je tenslotte op school!
 
Vorige week vond de open lesmiddag plaats. Wat ik extra bijzonder daaraan vind, is de bijdrage die een groot aantal van jullie levert aan de open lesmiddag. Die waardeer ik zeer. Dat geldt ook voor de bijdrage die geleverd wordt tijdens de voorlichtingsavonden (havo/vwo) en de kijkavond (vmbo). Heel erg bedankt!
 
Tijdens de voorlichtingsactiviteiten willen we de bezoekers laten ervaren wat voor soort school wij zijn. We vertellen over onze kernwaarden en onze missie. Misschien ken je onze kernwaarden nog niet of niet meer. Ik noem ze graag.
 
Het zijn er drie: verbindend, inspirerend en verantwoordelijk. We zijn altijd op zoek naar de dialoog met de ander (verbindend), willen dat je je als mens ontwikkelt (inspirerend) en we vinden het belangrijk dat je eigenaar bent van je eigen ontwikkeling en dat je actief op en betrokken bent bij onze school (verantwoordelijk). Daarnaast bieden we ook kwalitatief uitstekend onderwijs. Maar dat wist je natuurlijk al.
 
Over twee maanden is het alweer vakantie. Die twee maanden gaan sneller dan je denkt. Focus, neem verantwoordelijkheid, bepaal je doelen en bereik ze!
 
Introductiejaar Technasium: MakerSpace
Dit schooljaar zijn we begonnen in een gloednieuwe MakerSpace! Een heel fijne ruimte in ons gebouw aan de Steinhagenseweg, waar we de lessen Onderzoek & Ontwerpen aan onze Technasiumklassen (havo/vwo) geven.
 
De ruimte van bijna 400 m2 is speciaal ingericht om het creatieve proces van de leerlingen te stimuleren.
 
Een denktank met whiteboardwanden centraal in het midden, treinzitjes om rustig te overleggen met teamgenoten, een tribune met presentatiescherm voor een pitch of een presentatie van een expert en natuurlijk een werkplaats voor het bouwen van prototypes en maquettes. De laatste puntjes worden nog op de i gezet, maar de basis staat.
 
Nieuwsgierig geworden naar hoe mooi dit eruit is komen te zien?
Check het filmpje en neem zo een kijkje!
 
Meidengroep
Op woensdag 8 december 2021 start Kwadraad in Woerden weer met de Meidengroep. Deze groep is voor meiden tussen de 13 en 18 jaar. Er vinden 8 bijeenkomsten plaats op de woensdagmiddag van 15.30 tot 17.30 uur op de Derkinderenstraat 32 te Woerden.
 
In de Meidengroep werken meiden samen aan hun zelfvertrouwen en leren ze opkomen voor zichzelf. Ook leren ze hoe ze hun gevoelens beter kunnen uiten en delen. Tijdens de eerste bijeenkomst worden leerdoelen besproken en met behulp van oefeningen gaat de groep hier samen mee aan de slag. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: onzekerheid, grenzen aangeven, omgaan met social media, contact met anderen en omgaan met kritiek en conflicten.
 
De groep bestaat uit ongeveer 8 meiden. Het aantal deelnemers hangt af van de coronamaatregelen die gelden op dat moment. Deelname is gratis!
 
 
U-Talent en andere activiteiten voor leerlingen die wat extra's willen
Ben je gemotiveerd en wil je wat extra's, dan kun je als leerling van het Minkema College deelnemen aan diverse activiteiten van hogescholen en universiteiten. Zo zijn we sinds 2019 Partnerschool bij U-Talent. Daarnaast zijn er diverse andere mogelijkheden die we gedurende het schooljaar bieden als je verdieping en verbreding zoekt, zoals: Pré-Classes en Junior Med School. Meer weten? Neem contact op met de talentcoördinatoren via talentcoordinator@minkema.nl.
 
 
 
 
November is eerste keuzemaand!
November is de eerste keuzemaand. Dit betekent dat er op veel plaatsen in Nederland, en zeker ook op het Minkema College, aandacht besteed wordt aan "kiezen".
 
Zit je in klas 3, dan is het profielkeuzetraject begonnen. Welke vakken kan ik kiezen? Welke vakken laat ik vallen? Kan ik in de toekomst dan nog wel datgene doen wat ik graag wil? Met de opdrachten in dedecaan.net/Yubu leer je jezelf (nog) beter kennen, wat helpt bij het kiezen van een geschikt profiel.
 
Op vrijdagavond 26 november staat de MINKEMARKT 2021 gepland. Hier geven maar liefst 161 oud-leerlingen voorlichting over hun studie, over wat studeren inhoudt en hoe de weg ernaartoe loopt. Alle vragen kunnen gesteld worden. Het is dus de ideale markt om meer te weten te komen over diverse aspecten van kiezen en studeren. De school is open om 19.00 uur. We hopen op een grote opkomst van leerlingen èn ouder(s). Als de eventuele nieuwe richtlijnen van de persconferentie op 12 november dat tenminste toelaten ...
 
Belangrijke andere evenementen: check de agenda!
 
 
Leerling- & Oudertevredenheid
 
 
 
 
Het Minkema College volgt systematisch de tevredenheid van leerlingen. Het doet ieder schooljaar uitgebreid onderzoek onder leerlingen van diverse jaarlagen. In april 2021 vulden in totaal 834 leerlingen een (gestandaardiseerde) vragenlijst in. Uit de reacties blijkt dat onze leerlingen door de bank genomen tevreden zijn. Ze herkennen dat docenten zicht hebben op hun ontwikkeling en dat zij leerstof aanbieden op het voor de leerling passende niveau. Ook over het gebruik van ICT, de hulp bij het leren en bij de keuze voor een vervolgopleiding zijn de leerlingen tevreden
Het Minkema College peilt ook de tevredenheid van ouders. Hiervoor hanteert de school de (gestandaardiseerde) vragenlijst van Scholenopdekaart. Bij het onderzoek in het voorjaar van 2021 blijkt de oudertevredenheid op beide locaties gestegen te zijn. Ouders geven ons terug tevreden te zijn over het geboden onderwijs, de inzet van ICT-middelen en talentontwikkeling. Leerlingen worden - volgens de ouders - goed voorbereid op de toekomst. Ouders zijn ook tevreden over de communicatie vanuit school, zowel over de vorderingen van hun kind(eren) als over andere relevante informatie.
 
 
Klas- en leerlingbesprekingen
Op 22 november vindt de eerste (interne) peiling plaats: hoe zijn de leerlingen gestart? Wat valt er op? Hoe zijn de eerste toetsresultaten?
 
In Magister vullen de docenten de laatste bevindingen en cijfers in. De mentoren bespreken die gegevens met de leerlingcoördinator en in de week van 6 december zijn er vervolgens klas- en leerlingbesprekingen. Daarom geldt er die week een inschuifrooster met lessen van 50 minuten.
 
Nog geen rapport voor leerjaar 1 t/m 3
Voorheen was dit voor de leerlingen van klas 1 t/m 3 ook de periode waarin zij hun eerste rapport ontvingen. Daar stappen we dit schooljaar van af. Nu we in de onderbouw minder toetsen voor een cijfer zijn gaan geven (en daarvoor in de plaats meer zogenaamde ‘formatieve meetmomentjes’ inbouwen in de les), zou een rapport in december nog maar op weinig harde gegevens gebaseerd zijn. Net als de bovenbouwleerlingen krijgen de onderbouwers voortaan twee rapporten per jaar: een voor de voorjaarsvakantie en een vlak voor de zomervakantie. Overigens is de stand van zaken natuurlijk het hele jaar in Magister te volgen.
 
10 minutengesprekken:
13 & 15 december
Vooralsnog gaan we ervan uit dat de 10 minutengesprekken op maandag 13 en woensdag 15 december (van 18.00 tot 21.00 uur) op school plaats kunnen hebben. Natuurlijk nemen we daarbij de eventuele RIVM-richtlijnen in acht en richten we zo nodig wat meer lokalen in, zodat iedereen voldoende afstand kan bewaren.
 
Aanmelden voor 10-minutengesprekken
Tussen 22 november en 1 december 24.00 uur kun je samen met je ouders intekenen op twee gesprekken met docenten. Een uitnodiging met instructies voor de inschrijving sturen we van tevoren naar het mailadres van ‘ouder 1’ (jouw ‘woonadres’).
 
Op 2 december is het rooster voor deze avonden bekend. Dat zal in Magister te zien zijn. Helaas is het niet mogelijk om bij het inroosteren rekening te houden met voorkeuren voor dagdelen en/of tijdstippen.
 
We moedigen de leerlingen van harte aan om mee te komen naar deze gesprekken. Nog mooier is het, als jullie zèlf een hulpvraag formuleren en voorbereid naar het gesprek komen. De mentoren schenken daar aandacht aan in een mentorles of -gesprek.
 
Uitnodiging gaat naar een van beide ouders
Graag wijzen we er nog eens op dat de uitnodiging voor deze momenten, i.t.t. andere post, slechts naar een van beide ouders wordt gemaild. Op die manier voorkomen we dat mentoren en docenten over één leerling twee gesprekken voeren en kunnen zo veel mogelijk verschillende gezinnen aan bod komen.
 
Minkema Discovery van start! 
 
 
12 november start het tweede kwartaal en gaat Minkema Discovery in de hele onderbouw van start! De tweede- en derdeklassers hebben hun keuze al in mei gemaakt; de brugklassers deden dat vóór de herfstvakantie.
 
Oeps.. dat ging niet helemaal goed..
Helaas ging het inschrijven van de brugklassers niet van een leien dakje. We hebben de bruggers twee keer opnieuw laten kiezen. Na heel wat gepuzzel door de roostermakers en met de flexibele medewerking van een aantal moduledocenten lijken nu ook alle eerstejaars bij hun modules van voorkeur te zijn ingedeeld. Daar doen we het natuurlijk allemaal voor!
 
Nieuwe modules voor leerjaar 3
Na twee door corona geregeerde schooljaren is er op 12 november sprake van een ‘doorstart’. Veel talentmodules konden tijdens de pandemie namelijk niet doorgaan. In klas 3 is het programma sowieso nieuw. Daar zijn door duo’s van docenten prachtige modules ontwikkeld waarbij de leerlingen een voorproefje nemen van profiel-gerelateerde onderwerpen.
 
‘Kijken en Kopen’ is bijvoorbeeld ontwikkeld door een docent Nederlands en een docent economie en gaat over ‘neuromarketing’. Vanuit economisch en communicatief perspectief ontdek je hoe bedrijven hun producten slim aan de man brengen.

 
 
 
De Cambridge English Masterclass heeft binnen het Discovery-programma een aparte status. Deze talentmodule is een doorlopende leerlijn. CEM kies je voor ten minste twee jaren (klas 2 & 3) en leidt op voor het First Certificate in English. Volg je CEM, dan is daarnaast nog ruimte voor één talentmodule per kwartaal.
 
Cito-toetsen klas 1 & ondersteuningsmodules
Alle brugklassers hebben in september/oktober vier Cito-toetsen en een spellingtoets gemaakt. In de loop van november stuurt de school een kopie van de uitslagen naar het woonadres. Op grond hiervan en na vergelijking met de vorderingen op de basisschool hebben we een aantal van jullie geselecteerd voor de ondersteuningsmodules Begrijpend Lezen, Spelling en Rekenen/Wiskunde.
 
Vrijdag 12 november gaan de modules Spelling en Rekenen/Wiskunde van start. En dinsdag 16 november staat de eerste les van de ondersteuningsmodule ‘Dyslexiesleutels’ op het programma. In februari start de module Begrijpend Lezen en bieden we opnieuw Rekenen/Wiskunde aan. Dit herhalen we in de laatste periode.
 
Blijk je in de loop van het jaar ondersteuning bij Nederlands en/of wiskunde te kunnen gebruiken, dan mag je alsnog aanhaken. Hiervoor komt dan een talentmodule te vervallen.
 
Gezocht: ouders voor klankbordgroep 10-14 onderwijs
Het Minkema College werkt samen met het Kalsbeek College en de basisscholen uit de regio aan doorgaande leerlijnen van de bovenbouw van het basisonderwijs naar de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Ook maakt deze samenwerking ‘gluren bij de buren’ mogelijk: collega’s van PO en VO lopen een dagje met elkaar mee.
 
De belangrijkste ‘bouwstenen’ zijn:
  • driehoeksgesprekken,
  • portfolio,
  • eigenaarschap en
  • formatief handelen.
Enkele keren per schooljaar wil de werkgroep Verbindend Onderwijs Woerden 10-14 haar ideeën en voortgang voorleggen aan een klankbordgroep van ouders van de diverse scholen.
 
Spreekt dit u aan en kan uw inbreng van waarde zijn voor de werkgroep, dan bent u van harte welkom mee te denken. U kunt dit kenbaar maken bij Ruben Boerma (r.boerma@minkema.nl, afdelingsleider vmbo b/k 1-4, locatie Steinhagenseweg) of Annet van de Wouw (a.vandewouw@minkema.nl, afdelingsleider vwo 1-3, locatie Minkemalaan).
 
Groep 8 maakt kennis met het Minkema College
Dit jaar was het gelukkig weer mogelijk om leerlingen uit groep 7 & 8 en hun ouders op school ontvangen om hen kennis te laten maken met onze school. Daar is ruimschoots gebruik van gemaakt!
Op 13 januari a.s. komen de leerkrachten van groep 8 op bezoek om de laatste ontwikkelingen op onze school te horen én om te horen hoe het hun oud-leerlingen op de middelbare vergaat.
 
 
Open Dagen 28 en 29 januari 2022
De ouderinformatie-avonden waren nieuw dit schooljaar en datzelfde geldt voor het open huis in januari: dat start al op vrijdagmiddag! We kunnen ons namelijk voorstellen dat ouders en leerlingen van groep 7 en 8 dit jaar veel scholen willen bezoeken, omdat dat voorgaande jaren door corona niet mogelijk was. Op onze website en socialmediakanalen houden we iedereen op de hoogte van de precieze tijden en programma. Meer informatie: www.minkema.nl/groep-8
 
Huiswerkbegeleiding
Als je gemotiveerd bent om je huiswerk goed te doen, maar daar thuis niet de mogelijkheden of omstandigheden voor hebt, is onze huiswerkklas misschien wel iets voor jou! Ook als je moeite hebt discipline te vinden om je huiswerk thuis te maken, kan de huiswerkklas uitkomst bieden. Daar maak je vier dagen per week (ma t/m do), twee uur per dag, huiswerk onder toezicht en begeleiding. Dit gebeurt na schooltijd (na het 5e uur) in een rustig lokaal in de school. Dit jaar wordt de huiswerkbegeleiding vanuit het NPO gefinancierd. Het is dus kosteloos. 
 
 
Binnenkort: thema-avond Ouderraad
De ouderraad is inmiddels weer op volle sterkte en beide locaties zijn goed en evenredig vertegenwoordigd. We zijn inmiddels gestart met het organiseren van een ouderavond met een actueel thema. Binnenkort zullen we daar meer over delen. Heb je als ouder een vraag of een leuk idee? Laat het ons dan weten via het contactformulier op de website.
 
Doe mee aan boksen of Urban Dance
Ben je toe aan iets anders dan achter je boeken te zitten? Heb jij zin om in actie te komen? Geef je op voor boksen of Urban Dance! Er wordt een blok van 5 lessen aangeboden van maandag 15 november t/m 13 december.
 
Waar en wanneer?
Maandagmiddag
Boksen: 16.10 u - 17.00 u lokaal 253
Urban Dance: 15.00 -16.00 u lokaal 131
 
 
 
 
 
 
 
Update NPO
Woensdag 3 november heeft de MR ingestemd met het NPO-plan voor het Minkema College. Dat betekent dat we, naast de startactiviteiten die al lopen, nu ook andere plannen kunnen gaan uitvoeren om corona-vertragingen in te lopen. Hier zullen enkele weken overheen gaan, omdat we ook een samenwerking met externe partijen aan het opstarten zijn.
 
Om meer activiteiten te kunnen aanbieden, hebben we namelijk extra mensen nodig in de school, zowel onder als na schooltijd. Wel begint al in de week van 15 november (start periode 2) de groepsondersteuning voor de bovenbouw havo/vwo voor enkele vakken.
 
Groepsondersteuning bovenbouw
Zit je in de bovenbouw, dan zul je hier op korte termijn per e-mail informatie over ontvangen. Je kunt je aanmelden bij je vakdocent; het liefst zo snel mogelijk! De vakdocenten bepalen samen wie er meedoen met de groepsondersteuning. Bij te veel aanmeldingen of wanneer de docent denkt dat het niet de juiste hulp is, is overleg met de mentor en/of vakdocent over andere oplossingen mogelijk. Wij gaan er op dit moment echter van uit dat er voldoende plekken zullen zijn.
 
Inschuifrooster 6 t/m 10 december
Dit schooljaar hebben wij ervoor gekozen om te werken met weken waarin wij een verkort lesrooster voeren. Door te werken met een inschuifrooster creëren wij tijd voor de secties om (onder meer) te werken aan de overgang naar het 70 minutenrooster. Ook gebruiken we deze weken voor (rapport)vergaderingen en andere overleggen, waardoor in de overige schoolweken meer ruimte ontstaat.
 
Inschuifrooster: 50 in plaats van 70 minutenles
In de weken waarin het inschuifrooster geldt duurt een 70 minuten les 50 minuten. De lengte van de pauzes is ongewijzigd.
 
Vuurwerk
 
Met het aanbreken van de laatste maanden van het jaar komt ook het kopen, bezitten en afsteken van vuurwerk in beeld.
 
Een school moet een veilige plaats zijn voor alle leerlingen en medewerkers. Iedereen zal begrijpen dat vuurwerk daar niet thuishoort. Binnen het Minkema College is het in bezit hebben, het verhandelen en/of het afsteken van vuurwerk verboden. Dat geldt voor onze schoolgebouwen en de terreinen rondom de gebouwen. Wanneer je je niet houdt aan dit verbod, zal de school passende maatregelen nemen en aangifte doen bij de politie. 
 
Wij vragen ouders om dit met hun kind(eren) te bespreken. We spreken de verwachting uit dat iedereen zich bewust is van de gevaren van vuurwerk. Wij wensen iedereen ondertussen een fijne en gezellige tijd toe!
 
Agenda
26/11: Minkemarkt 2021
06-10/12: Inschuifrooster
06/12: Bezoek Sinterklaas brugklassen 
Nieuwsbrief 2021 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Minkemalaan 1, 3446 GL Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.