OKTOBER 2018
In deze Studiekeuzedatabase Bijblijver
 • Release Studiekeuzedatabase oktober 2018
 • Aanleveren data voor release november 2018: uiterlijk 23 oktober 2018
 
 
Release Studiekeuzedatabase oktober 2018
De nieuwste release van de Studiekeuzedatabase (versie 18.8) is beschikbaar. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database zijn:
 • De CROHO-wijzigingen tot 1 oktober 2018 zijn doorgevoerd. Voor de gewijzigde en nieuwe opleidingen zijn ook de toelatingseisen uit de bron RATHO en de collegegelden uit de bron Collegegeld aangepast;
 • De bron Gedragscode Internationale Student is geactualiseerd;
 • De toelatingseisen vanuit de bron Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs (RATHO) zijn geactualiseerd, zoals deze per 1 september 2018 zijn opgenomen op Wetten.overheid.nl;
 • De hoogte van het wettelijk collegegeld voor het studiejaar 2019-2020 is verwerkt voor opleidingen waarvoor het wettelijk collegegeld van toepassing is;
 • De laatste versie van het overzicht van numerus fixusopleidingen 2019-2020 is verwerkt. Dit overzicht wordt tot 1 december 2018 wekelijks geüpdatet;
 • Voor de studie Bedrijfskunde is het cluster aangepast van Bedrijfskunde naar Bedrijfskunde en management;
 • Voor verschillende opleidingen is aan de hand van CROHO de Nederlandse opleidingsnaam en de Engelse opleidingsnaam aangepast. Bekijk de lijst van gewijzigde opleidingsnamen.
De wijzigingen in deze release zijn ook doorgevoerd voor Studie in Cijfer op Studiekeuze123.nl. De eventueel gewijzigde plaatjes zijn voor instellingen beschikbaar via het Dashboard
 
Lees meer over de release van oktober 2018.
 
De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). Meer informatie hierover vindt u op onze website
 
Aanleveren data voor release november 2018: uiterlijk 23 oktober 2018
De volgende informatie op de instellingspagina wordt door ons handmatig aangepast:
 • Bezoekadres
 • Telefoonnummer
 • Website
Wilt u één van bovenstaande punten wijzigen, dan kunt u dit doorgeven via het contactformulier

Wijzigingen die uiterlijk 23 oktober 2018 bij ons zijn binnengekomen, worden nog verwerkt in release 18.9 op 14 november 2018. Wijzigingen in CROHO (zoals nieuwe opleidingen) dienen ook uiterlijk 23 oktober door u te zijn ingevoerd om meegenomen te worden in de release van november 2018.
 
U ontvangt deze Studiekeuzedatabase Bijblijver omdat u in het verleden heeft aangegeven geinteresseerd te zijn in de Studiekeuzedatabase of afnemer bent van de Studiekeuzedatabase REST-API.
Mocht u deze Bijblijver niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven door middel van de link Uitschrijven / Gegevens wijzigen onderaan deze e-mail.
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.