Speciaal all-in arrangement tijdens het Movies that Matter Festival met, naast uw filmkaartje voor 'Vessel', veel extra’s waaronder de uitreiking van de VNVA Els Borst Oeuvreprijs - dinsdagavond 24 maart 2015, Den Haag
Nederlandse film première ‘Vessel’,
Debat met prijswinnaressen Gunilla Kleiverda en Rebecca Gomperts
, Talkshow over reproductieve rechten met Nawal El Saadawi en Rebecca Gomperts
Het programma rond de uitreiking van de VNVA Els Borst Oeuvreprijs vind je op de website van de VNVA. Bovendien zijn daar diverse achtergrond artikelen te vinden over Women on Waves en Women on Web, een trailer van de film The Vessel, etc. etc.
 
Er is een beperkt aantal plaatsen voor de VNVA beschikbaar dus schrijf je zo spoedig mogelijk in. Deelname is alleen mogelijk door inschrijving via de website van de VNVA.
 
Els Borst zag het goed
Juridisch niet zwanger bij een positieve zwangerschapstest en een zichtbare zwangerschap voor 17 dagen overtijd.
Door Gunilla Kleiverda en Rebecca Gomperts

 
Bovenstaande schijnbare contradictio in terminis is de basis voor veel onbegrip over de juridische status van de overtijdbehandeling (OTB) en daarmee de vraag of huisartsen deze behandeling mogen uitvoeren.
De Nederlandse Strafwet verbiedt abortus. Daarom is de Wet afbreking zwangerschap (WAZ) opgesteld om abortushulpverlening onder bepaalde voorwaarden toe te staan. Deze wet, in 1981 na veel discussie aangenomen, is een compromis tussen het recht op zelfbeschikking van de vrouw en de bescherming van het ongeboren leven. De zelfbeschikking van de vrouw is verengd tot een ondraaglijke noodsituatie waarover zij nog 5 dagen verplicht moet nadenken. De afbreking mag alleen gebeuren in een kliniek met een WAZ-vergunning. De 5 dagen verplichte bedenktijd en de vergunningsplicht gelden niet voor de OTB.
 
Eindejaarsactie in samenwerking met Oxfam Novib
Het bestuur van de VNVA dankt iedereen voor de steun aan vrouwen voor het kunnen maken van hun eigen seksuele keuzen en gezondheid.

 
De actie: ‘Doneer voor een vrouwencondoom!’ heeft het prachtige bedrag van € 374,= opgeleverd. De VNVA zal dit bedrag verhogen tot € 400,= en overmaken aan Oxfam Novib. Een condoom inclusief steun aan vrouwen kost 7 euro dus met dit bedrag hebben wij met elkaar minstens 50 vrouwen méér kans op een gezond leven kunnen geven.
Veel dank voor jullie bijdrage!
 
Rolmodel Gé Donker
Huisarts-epidemioloog en coördinator van de Peilstations van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

  Toen ik op mijn 17e medicijnen ging studeren stond al snel vast dat ik na mijn studie een tijd als tropenarts in Afrika wilde werken en vervolgens huisarts wilde worden. Zo gezegd, zo gedaan. Zelfs een verliefdheid in de periode voorafgaand aan mijn vertrek naar Afrika kon mijn drang om naar de tropen te willen niet smoren. Geen probleem, mijn vriend wilde ook naar het buitenland. Alleen werd het niet hetzelfde buitenland. En zo volgde een LAT-relatie, die de afstand Nieuw-Guinea – Tanzania overbrugde. We deden allebei boeiend werk in spannende culturen en ontwikkelden ons. Lees meer.
 
VNVA Carrièreboost Symposium
‘Agendeer (je)zelf’

 
Hoe zet jij jezelf op de agenda? Vrouwelijke artsen, experts, politici en coaches komen aan het woord.
Dat is het thema van het tweede Carrièreboost symposium van de VNVA dat zal worden gehouden op zaterdag 25 april 2015 . Dit tweede Carriereboost symposium staat in het teken van de persoon achter de arts. Hoe komt je bevlogenheid voor je vak naar voren? Hoe zet je jezelf voor het voetlicht?
Vrouwelijke artsen en experts komen aan het woord. Wil je tips over hoe je kunt netwerken? Speeddaten met een coach? Houd dan op 25 april 2015 je agenda vrij!
Jacobine Geel en Marith Rebel geven een mediatraining en Carina Hilders spreekt over leiderschap. En verder Maleene de Ridder, Tatiana van Rijswijk, etc.
Het programma zal ook voor (toekomstige) jonge artsen nuttige tools bevatten waarmee je jezelf op de kaart kunt zetten.
 
Voorafgaand aan het Carrièreboost Symposium wordt de voorjaarsledenvergadering gehouden.
 
De alliantie Gender & Gezondheid
door Hedwig Vos
De Alliantie Gender & Gezondheid is opgericht in december 2011 en bestaat uit beleidsmakers, artsen, GGZ-deskundigen, zorgverzekeraars, kennisinstituten, vrouwenorganisaties, docenten en wetenschappers. Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van zorg door in te zetten op gendersensitieve gezondheidszorg. De drie pijlers van de alliantie zijn onderzoek, onderwijs en bewustwording.
Het initiatief van de alliantie lag bij WOMEN Inc. Samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap is vervolgens de Alliantie opgericht. Dit heeft onder andere geleid tot het Handboek Vrouwspecifieke Geneeskunde en bijeenkomsten in verschillende UMC’s met gendersensitieve thema’s zoals de menopauze, hart- en vaatziekten, gendersensitief onderwijs en geneesmiddelenonderzoek.
 
Kennisagenda Gender en gezondheid.
Sylvia Buis en Corrie Hemann waren uitgenodigd om op 10 februari mee te doen aan de prioritering van de Kennisagenda , een project van ZonMw en de Alliantie Gender en gezondheid waar de VNVA in vertegenwoordigd is. Uit de gezondheidsenquête 2011/2012 van het Sociaal en Cultureel Planbureau is gebleken dat vrouwen op allerlei punten minder gezond zijn dan mannen, die overigens gemiddeld jonger sterven. Een bekende uitspraak is “men die quicker but women get sicker”. Minister Jet Bussemaker (OCW) heeft gender en gezondheid als belangrijk thema in haar emancipatiebeleid opgenomen.
 
Het doel van de kennisagenda is om te kijken waar de gezondheidszorg veranderd kan worden zodat vrouwen een betere kwaliteit van leven ervaren en een lagere ziektelast hebben met een lager ziekteverzuim en daardoor een betere arbeidsparticipatie. Door de leden van de Alliantie was al een concept Kennisagenda opgesteld en in een groot aantal themasessies werd de aanwezigen gevraagd prioriteiten aan te geven waardoor deze doelen bereikt zouden kunnen worden. Als je bijvoorbeeld weet dat vrouwen meer dan mannen ziek zijn in relatie tot beroepsarbeid, wat zou je dan moeten weten om dat te veranderen? En waarop zou je het onderzoek willen richten als je weet dat vrouwen vaker lijden door huiselijk geweld dan mannen? Denk aan gewrichtsslijtage, chronische hoofdpijn, hoge bloeddruk incontinentie, allemaal aandoeningen waar vrouwen meer last van hebben dan mannen.
 
De vele suggesties in de themasessies worden door de medewerkers van het ZonMw diversiteitproject uitgewerkt en de bedoeling is dat niet alleen het ministerie van Onderwijs maar ook Volksgezondheid met de conclusies aan de gang gaat zodat het duidelijker wordt hoe de achterstand van gezondheid van vrouwen kan worden opgeheven. Uit de discussies kwam ook naar voren dat veel van de deelnemers (onder wie ook enkele mannen) van mening waren dat er genderbreed moet worden gekeken in nieuwe onderzoeken. Middagvoorzitter Pauline van Meurs sloot af met een vijftal fasen waarin we de (onderzoeks)vragen kunnen categoriseren, te beginnen met 'er is nog geen kennis' tot 'we hebben de kennis, er zijn richtlijnen en waarom implementeren we die nog onvoldoende'? Kortom, er is al veel bereikt en er moet nog veel meer gebeuren, vooral ook in de praktijk.
 
Uit de commissie Intervisie en Coaching
door Mia Sol
“Blijf vooral jezelf”, zo hoorde ik me laatst tegen de 27-jarige Heleen zeggen die aanstonds “in between jobs” is. Maar wat bedoelde ik eigenlijk met deze drie woorden ?
Een regelmatig inkomen is een belangrijke basis voor onafhankelijkheid terwijl de rol van werknemer haar collega’s, een leef-ritme en nog veel meer biedt. Kortom verlies van betaald werk betekent ook een stukje verlies van identiteit – voor dat moment.
 
Waar ik op doelde was: blijf trouw aan hetgeen je zelf belangrijk vind, aan die kernwaarden die voor jou centraal staan in deze fase van je leven. Voor jonge vrouwen gaat het op deze leeftijd niet alleen om loopbaanwaarden maar vooral om levensloopbaanwaarden. Daarmee doel ik op het feit dat de partner de keus moet steunen. Of niet. Is het laatste het geval dan ontstaat nieuwe (geografische) flexibiliteit.
Als commissie coaching attenderen we graag op het bestaan van het voucher, zie onderstaand. 
 
VNVA op de KNMG Carrièrebeurs
Kom naar standnummer 5 van de VNVA voor een speeddate met een VNVA coach!

 
De KNMG Carrièrebeurs geeft inspiratie over jouw artsentoekomst.
Voor de meeste artsen in spe is het maken van een keuze voor een medische vervolgopleiding een lastige opgave. Het is dan ook belangrijk om goed geïnformeerd te worden over de mogelijkheden. De KNMG Carrièrebeurs op 14 maart 2015 in het NBC te Nieuwegein biedt geneeskundestudenten en basisartsen ondersteuning bij de zoektocht naar het maken van de juiste keuzes. Wil je meer informatie, je inschrijven of een kort filmpje bekijken om een impressie te krijgen van de KNMG Carrièrebeurs? Ga dan naar www.knmgcarrierebeurs.nl
 
 
Invitational Conference getiteld: Specialty Preferences of Medical Students: Gender and Work-Life Balance
Dinsdag 20 januari 2015 werd te Huize Heyendaal een Invitational Conference georganiseerd door de vakgroep Vrouwenstudies Medische Wetenschappen van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc en mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de VNVA.
Onderwerp was ‘Specialty Preferences of Medical Students: Gender and Work-Life Balance’, promotie van Margret Alers later die dag. Haar promotor professor Toine Lagro-Janssen was dagvoorzitter.
De conference stelde zich ten doel met docenten en belanghebbenden op het gebied van gender en medisch onderwijs strategieën voor een inhoudelijke en competentiegerichte loopbaanbegeleiding voor mannelijke en vrouwelijke studenten te ontwikkelen.
 
Proefschrift Gender
Op 29 april 2015 om 14.30 verdedigt Trudy Klomp aan de Radboud Universiteit Nijmegen haar promotieonderzoek getiteld: Management of labour pain in midwifery care.
Op 2 december 2014 verdedigde Gert-Jan Proman zijn proefschrift: Mentor mother support: bridging the gap.
Ongeveer 30 procent van de  vrouwen in Nederland die de huisarts bezoeken, is ooit slachtoffer geweest van  partnergeweld. De helft hiervan heeft depressieve klachten. Dat blijkt uit het proefschrift van Gert-Jan Prosman vanuit de afdeling Vrouwen Studies Medische Wetenschappen van het Radboudumc. Uit zijn onderzoek  blijkt ook dat partnergeweld bij migranten veel meer voorkomt dan onder autochtone vrouwen (40% t.o.v. 25%).

Interview met Margret Alers door Sylvia Buis

 
Op 17 januari promoveerde Margret Alers aan het Radboud UMC op haar proefschrift Specialty preferences of medical students: gender and work-life balance.
Voorafgaand aan haar promotie vond ook een invitational conference plaats (zie bovenstaand artikel) waarbij toch met zekere verbaasdheid werd gereageerd op de uitkomsten van het onderzoek waarover we in de vorige nieuwsbrief al berichtten. Uit het onderzoek onder studenten geneeskunde die gevolgd worden in verschillende fasen van hun studie blijkt dat vrouwelijk studenten vaker aangeven dat zij kiezen voor specialisaties waarin parttime werken mogelijk is zoals huisartsgeneeskunde, terwijl mannelijke studenten vaker de voorkeur geven aan specialisaties waarbij full-time werken de norm is zoals chirurgie. Vooral in het derde jaar wordt dit verschil duidelijk. Waarom deze verbazing?
Margret: Wij hadden niet verwacht dat de keuze voor een specialisme bij vooral vrouwen al zo vroeg in de studie werd beïnvloed door de mogelijkheid om het werk parttime te doen of te combineren met een gezinsleven. Het lijkt of er te weinig wordt gekeken naar de eigen competenties en geschiktheid voor de inhoud van het vak, terwijl we in een parallel onderzoek in Zweden zien dat daar geen verschillen zijn tussen mannen en vrouwen in voorkeuren voor een specialisme. Het grote verschil is een verschil in logistiek en cultuur. In Zweden werken mannen en vrouwen werken bijna allemaal full time (vier dagen), en is de norm is dat professionele kinderopvang de beste zorg is voor een kind en het is betaalbaar en beschikbaar. In Nederland heerst nog steeds de norm dat je je kinderen zoveel mogelijk zelf moet opvoeden. En vrouwen voelen zich daar nog steeds meer verantwoordelijk voor dan mannen. Mannen willen ook wel parttime werken, maar richten zich vaak eerst op hun carrière. Ik vind het schokkend dat het anticiperen op werktijden vanaf het begin van hun studie van invloed is op hun specialisatiekeuze en dat we dit blijkbaar accepteren en de jongere generaties hierin lijken te berusten. Begrijp me goed, iedereen mag kiezen voor de specialisatie of werkbelasting die hij of zij wenst, maar de vraag is hoe gelijk die keuze is tussen mannen en vrouwen.
 
Mail deze nieuwsbrief naar je eigen netwerk!
De nieuwsbrieven staan ook op onze website
Voor meer informatie ga naar onze website www.vnva.nl of volg ons op
Jaargang 7,
nummer 2, 2015

 
 
 

BEZOEK ONZE SITE
 
 
 

IN DEZE NIEUWSBRIEF
 

 
 
 

AGENDA

14-3-2015
VNVA op de KNMG Carrièrebeurs  
 
24-3-2015
Uitreiking VNVA Els Borst Oeuvreprijs
 
25-3-2015
Algemene Ledenvergadering VNVA afdeling Noord-Nederland
 
25-4-2015
VNVA Voorjaarsledenvergadering met aansluitend Carriereboost Symposium
 
23-26 april 2015
100 ste verjaardag American Medical Women’s Association (AMWA) in Chicago, Illinois
 
10-10-2015
VNVA Najaarsledenvergadering met aansluitend Corrie Hermannprijs Symposium
 
Deadline aanleveren kopij Nieuwsbrief: 9 april 2015
 
 
 

VEEL NIEUWE BOEKEN OM TE RECENSEREN!
 
Op de VNVA website is een rubriek ‘te recenseren boeken’ opgenomen.
Kijk maar eens of er een boek bij staat dat je zou willen recenseren. Je vraagt een te recenseren boek eenvoudig aan via het secretariaat. Als dank voor je recensie, is het boek voor jou.
 
     
 
Dit boek geeft antwoord op de meest gestelde vragen over de behandeling en het herstel van een eetstoornis. Wat is een eetstoornis en wat zijn de achtergronden en gevolgen daarvan?
 
 
 
 

 TWITTER FEEDS
 
 
":
Tijdschrift voor Genderstudies
over
sensitiviteit in
 
 
24 maart 2015 première NL van de 'vessel', een
beeld van het werk van
Women on Waves, met aansluitend debat
 
": 6 mrt in
gesprek met werkgevers,
beleidsmakers, mannen en
vrouwen
werk
 
 
.:Er moet
meer onderzoek komen
naar de verschillen tussen
m/v in de gezondheidszorg
 
 
 
 
 

OPROEP NIEUWSBRIEF!
 
Zou jij het leuk vinden om op een ad hoc basis een korte bijdrage te leveren voor de nieuwsbrief?
Ook zijn we nog op zoek naar leden die af en toe (of vaker) een stukje coördinatie van de nieuwsbrief willen verzorgen.
Mail naar Joke Selhorst, vnvamail@vnva.nl
 
 
 

NIEUW OP DE WEBSITE

Heb jij een tip om de werk/privé balans goed vol te houden?
Misschien wordt jij de gelukkige winnaar van het boek van Jolanda Holwerda: Vanuit je hart naar succes: in werk, leven en moederschap.

  
 
Stuur je tip in naar het VNVA secretariaat. De meest bijzondere tip krijgt dit boek thuisgestuurd.
De tip wordt anoniem op de website geplaatst.
 
 
 
 

ALGEMENE OPROEP
 
Binnen de VNVA zijn veel leden actief op het gebied van onderzoek en implementatie van genderspecifieke geneeskunde, maar we weten vaak niet van elkaar waar we mee bezig zijn. Een aantal leden heeft naar aanleiding van de ledenraadpleging al aangegeven informatie te willen aanleveren over genderspecifieke zorg bijvoorbeeld onderzoeksresultaten, symposia en best practices. Wil je ook een bijdrage delen?
 
Neem dan contact op met het secretariaat VNVA.