Onderwijs anno 2020
 
Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door de schoolleiding
Ik zat me pas af te vragen of er veel is veranderd in het voortgezet onderwijs de afgelopen 30 jaar. Ik zag mijn eigen middelbare school in Zutphen weer voor me. Ik dacht aan de schoolborden en de docenten die daar ingewikkelde wiskundige uitwerkingen op maakten. Een enkele docent gebruikte een overheadprojector om de instructie te ondersteunen. Computers en mobiele telefoons waren er niet. Dan is het onderwijs anno 2018 toch anders. Hoe gaat ons onderwijs er in de komende 10 jaar uitzien? Dat zijn we nu als schoolleiding aan het bepalen. Chromebooks voor alle leerlingen, maatwerk, formatief evalueren en een verlenging van de lesuur. Allemaal thema's waarover wij ons de komende periode buigen. Uw inbreng daarbij is zeer waardevol!
 
Oudergespreksavonden 
Onlangs heeft ouder 1 (de ouder van het ‘woonadres’ van de leerling) een uitnodiging ontvangen om zich digitaal in te schrijven voor de oudergespreksavonden. Deze vinden plaats op maandag 10 en woensdag 12 december van 18.00 tot 21.00 uur. Leerlingen zijn van harte welkom om aan te sluiten bij deze gesprekken!
 
Gevraagd: ouders voor klankbordsessie
Tijdens de oudergespreksavond van maandag 10 december zouden we graag met ouders van gedachten wisselen over de ontwikkelingen die in ons onderwijs gaande zijn (zie ook de inleiding van deze nieuwsbrief): een andere lesduur, meer keuzemogelijkheden voor leerlingen, chromebookonderwijs en veranderend toetsbeleid. Twee leden van de schoolleiding zullen in sessies van drie kwartier een groep ouders te woord staan: om 18.00, 19.00 en 20.00 uur.

Past dit in uw agenda en sluit dit aan op de oudergesprekken die voor u zijn ingepland, dan bent u van harte welkom om aan het gesprek deel te nemen. Op 6 december, wanneer u de planning van de 10 minutengesprekken ontvangt, sturen we per mail een uitnodiging met daarin een link om u voor een van de klankbordsessies aan te melden.
 
Een dag OFFLINE
 
Op donderdag 22 november zijn ruim 600 leerlingen van het Minkema College (havo, vwo en vmbo) een hele bijzondere uitdaging aan gegaan: zij gingen een dag OFFLINE. De hele dag geen mobiele telefoon, Facebook, Instagram, geen digibord, Snapchat, geen laptop. Kortom, weer eens 'ouderwets' naar school.

Met deze offline-dag wilden we onze leerlingen bewust maken van het nut van digitale middelen en social media, maar ook van de nadelen: het gevoel altijd online te moeten zijn, minder face-to-face-contact en de invloed van bijvoorbeeld social media op berichtgeving.
 
 
Eerste rapport onderbouw
Op 26 november zijn in Magister de gegevens vastgelegd voor het eerste rapport van de onderbouwleerlingen. Voor de bovenbouwleerlingen was dit het eerste peilmoment. De bovenbouwmentoren bespreken de gegevens met de betrokken coördinator. Samen stellen zij een lijstje met afspraken en acties op. In de onderbouw vergaderen de mentor en coördinator met het docententeam van de klas. Dit gebeurt op 3 en 4 december in de middaguren, wat gepaard kan gaan met lesuitval van de betrokken docenten. Op 6 december vergadert het team de hele dag. Daarom zijn de leerlingen op deze dag vrij. Uiterlijk 10 december krijgen de leerlingen van klas 1 t/m 3 hun rapport uit handen van de mentor.
 
Kennismakingsperiode groep 8 begonnen
Open Lesmiddag
Op woensdag 21 november jl. trapten we de kennismakingsperiode voor groep 8-leerlingen af met de Open Lesmiddag. Ruim 650 basisschoolleerlingen hadden zich hiervoor aangemeld, waarvan er 400 bij de havo/vwo-locatie zijn komen kijken! De groep 8'ers staan aan het begin van hun keuzeproces. Een kijkje in de keuken van onze docenten en het proeven van de sfeer op een gewone lesdag kunnen daarbij helpen.
 
 
Basisscholen op bezoek
In de periode dat groep 8-leerlingen met de keuze voor een middelbare school bezig zijn, is het bij het Minkema College een goed gebruik om een ‘open middag’ te organiseren voor onze collega’s van de basisscholen. Die is dit jaar op donderdag 29 november op de locatie Minkemalaan. Het is voor ons een mooie gelegenheid om de leerkrachten van groep 8 bij te praten over de laatste ontwikkelingen op onze locaties. Een deel van de middag is bestemd om met de brugklasmentoren in gesprek te gaan over hun voormalige groep 8’ers. Die schrijven voor deze gelegenheid allemaal een brief aan hun oud-leerkracht.

Hulpleerlingen gezocht voor open dag op 19 januari
Op zaterdag 19 januari 2019 tussen 9.00 en 14.00 uur zetten we de deuren open voor kinderen en ouders van groep 8. Zonder hulp van (vele) leerlingen kan deze dag natuurlijk geen succes worden. Alle leerlingen krijgen deze week een mail met het verzoek zich aan te melden om te komen helpen op de Open Dag. Vierdejaars mogen deze uren meetellen voor de Maatschappelijke Stage. We rekenen op veel helpende handen, al is het maar voor een paar uurtjes, want de inbreng van leerlingen wordt door de bezoekers altijd hoog gewaardeerd. Om je aan te melden of met vragen kun je contact opnemen met mevr. Joke Snijder: j.snijder@minkema.nl.
 
Nieuws uit de onderbouw
 
Brugklasactiviteiten
Op vrijdagavond 9 november kleurde de aula ‘neon’, want bijna 300 bruggers vierden hun eerste schoolfeest, samen met 23 enthousiaste Minkema Mentor Assistenten uit de 5e, de mentoren en andere brugklasdocenten. Er waren maar liefst 3 leerling-dj’s die de sfeer er goed in wisten te brengen.

Verkeersles
Een vrachtwagenrij-instructeur had een kolossale vrachtwagen voor de school geparkeerd om de lln. te laten ervaren wat een dode hoek is.
Lees meer
 
Tijdens de activiteitenweek de week daarna gaven de bruggers een spetterende dansvoorstelling op verschillende plekken in een verder schaars verlichte school. Ook hier mochten we weer rekenen op de mma’s. Zij moedigden de klassen aan en waren ’s avonds tijdens de voorstelling gids voor de ouders.

In deze periode vullen de bruggers ook altijd de schoolvragenlijst in: een lijst met allerlei persoonlijke vragen over het sociaal-emotionele welbevinden van de kinderen in relatie tot school. De uitslag is uiteraard vertrouwelijk en geeft de mentor relevante informatie over bijvoorbeeld huiswerkattitude, zelfvertrouwen bij proefwerken en sociaal welbevinden in de klas. De mentor kan deze kennis inzetten bij de begeleiding van de leerling.

Woensdagochtend 5 december is er voor klas 1 alleen les tijdens het 1e en 2e uur. Daarna vieren zij Sinterklaas met de mentor en mma’s. De lootjes zijn al getrokken: elke leerling maakt voor een klasgenoot een surprise mét gedicht. Als dan rond 12.30 uur alle pepernoten en papiersnippers zijn opgeveegd, mogen zij naar huis.
 
Gymnasiumtraject 1hv en
1 atheneum
In de week van 10 december ontvangen de ouders van 1 havo/vwo en 1 atheneum per e-mail een brief over de mogelijkheid tot bevordering naar 2 gymnasium. Als een havo/vwo- of atheneumleerling gymnasiumambities heeft, kan deze ervoor kiezen om in het tweede halfjaar extra lessen Latijn, Klassieke Culturele Vorming en grammatica te volgen. In de e-mail wordt dit traject toegelicht en de bijlage bij de e-mail geeft nadere informatie over de gymnasiale opleiding en de meerwaarde van een gymnasiumdiploma.

Is uw kind geïnteresseerd in het volgen van het extra programma en maakt het een reële kans op bevordering naar 2 gymnasium, laat u dit dan s.v.p. uiterlijk 11 januari a.s. weten per e-mail aan a.vandewouw@minkema.nl
 
FCE Examens Cambridge English
Op 1 en 4 december doen 43 leerlingen uit de vierde klas mee aan de FCE-examens in Utrecht. Ze doen examen in verschillende vaardigheden: Speaking, Listening, Writing, Use of English en Reading. Een heel spannende en officiële gebeurtenis. Veel succes gewenst aan alle deelnemers!
 
Vuurwerklessen 3e jaars
In de week van 10 december zullen alle 3e klassen van het vwo en de havo voorlichting krijgen over het gebruik van vuurwerk. De voorlichting heeft een maatschappelijke insteek.

De voorlichter die namens buurtwerk Woerden komt, zal met leerlingen situaties die op beeld zijn vastgelegd laten zien en daarover met de leerlingen in discussie gaan. Denk hierbij aan welk effect het heeft als er eerder vuurwerk wordt afgestoken. Wie hebben er last van, welke schade kan er ontstaan en wat zijn de consequenties voor de daders? Hoe houden we de jaarwisseling voor iedereen leuk?

En een hele actuele vraag die voorbij gaat komen, 'zal er een verbod gaan komen op het afsteken van particulier vuurwerk en mag er straks alleen nog maar vuurwerk afgestoken mogen worden op centrale plekken door professionals?'
 
 Schrijver Ernest van der Kwast op bezoek bij havo 4
Schrijver Ernest van der Kwast kwam op bezoek in alle 4 havoklassen. Hij is van onder andere Mama Tandoori en De IJsmakers. Leerlingen hebben zich voorbereid door een fragment uit Mama Tandoori te lezen en naar aanleiding hiervan alvast hun mening te vormen en vragen aan de schrijver te bedenken. Tijdens het bezoek konden ze hem alles vragen.  
 
Excursie Geofort 3 havo
 
Op 12 en 15 november hebben alle 3 havoklassen een educatieve dag gehad bij het Geofort in Herwijnen. Doel van deze excursie was om de leerlingen deze dag aardrijkskundige onderwerpen te laten ervaren d.m.v. het uitvoeren van verschillende actieve workshops.   
 
Zo werd er stil gestaan bij hoe de continentendrift onze aarde heeft gevormd, wat er allemaal komt kijken bij crisismanagement, wat de beste plek is voor het omzetten van aardwarmte tot energie en hoe leerlingen de weg terug naar huis weer vinden als zij verdwalen. Ook een heuse escapetent mocht niet ontbreken in het programma.

Educatie ging deze dag samen met plezier, iets wat de leeropbrengst ten goede kwam!
 
Minkemarkt groot succes
Vrijdag 23 november is de traditionele Minkemarkt gehouden. Op de Minkemarkt komen meer dan 100 oud-leerlingen voorlichting geven over hun eigen studie en over alles wat met studeren te maken heeft. Studiefinanciering, voorwaarden, het op kamers gaan, reizen en wat al niet meer. Het doel van de avond is om onze huidige leerlingen te helpen in het keuzeproces naar een goede profielkeuze en een gerichte keuze voor een vervolgstudie.  
 
Agenda
29/11: Informatieavond tieners en social media
01-04/12: Cambridge English Examens
05/12: Sinterklaasviering klas 1
06/12: Lesvrije dag
 
Nieuwsbrief #3, 2018 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens verloren hebben, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan bij magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Minkemalaan 1, 3446 GL Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.