MEI 2017
In deze Bijblijver
  • Resultaten Nationale Studenten Enquête 2017 bekend!
  • Rapport
  • Factsheets
  • Dankmail aan studenten
  • Evaluatie NSE contactpersonen
  • Slotbijeenkomst dinsdag 6 juni
  • Belangijke aankomende data
 
 
Resultaten Nationale Studenten Enquête 2017 bekend!
Meer dan 728.000 studenten van 70 hogescholen en universiteiten werden uitgenodigd om de NSE 2017 in te vullen. Maar liefst 38,6% deed mee. We zijn blij dat we ook dit jaar weer een mooi resultaat hebben kunnen behalen, mede dankzij de inzet van uw en de andere betrokken instellingen.

Bekijk de resultaten per opleiding op www.studiekeuze123.nl/opleidingen.
 
Persbericht
Er is een persbericht verstuurd over de resultaten van de NSE naar de landelijke media. Dit persbericht is ook naar alle contactpersonen NSE en de contactpersonen Communicatie van de deelnemende instellingen gegaan. 
 
Rapport
Studiekeuze123 heeft dit jaar, voor het eerst, een landelijk rapport gemaakt over de resultaten van de NSE. I&O Research heeft dit rapport geschreven. Het rapport zoomt in op voltijd studenten, omdat dit de grootste groep is. Het rapport geeft de resultaten van de meest recente editie (2017) en plaatst deze in een tijdreeks vanaf 2013. Een schat aan informatie is hiermee samengebracht. De resultaten, die op Studiekeuze123.nl per opleiding te zien zijn, hebben we nu voor het gehele hoger onderwijs (zowel hbo als wo) bijeengebracht.

 
Factsheets
Gisteren zijn de factsheets NSE 2017 op de post gegaan, zodat alle CvB's dan wel directies van de deelnemende instellingen deze vandaag ontvangen. De NSE contactpersonen hebben de factsheets eerder al digitaal ontvangen.
 
In verband met de wijzigingen in de vragenlijst zijn er enkele aanpassingen doorgevoerd in de factsheets. Hierdoor zijn de thema’s niet één op één te vergelijken met vorige jaren. 
 
Dit jaar is er ook weer een factsheet voor het totale HBO en het totale WO. Deze zijn te vinden op Studiekeuzeinformatie.nl.
 
Dankmail aan studenten
Vandaag ontvangen alle studenten die hebben deelgenomen aan de NSE 2017 een e-mail waarin zij bedankt worden voor het geven van hun mening. Hierin is ook een link opgenomen waarmee zij de resultaten van hun opleiding kunnen bekijken. 
De tekst van de dankmail is online te lezen.
 
Volgende week zal er ook een campagne op Facebook en Instagram lopen om studenten te wijzen op het feit dat de resultaten bekend zijn.
 
Evaluatie NSE contactpersonen
Ook dit jaar zijn we weer benieuwd naar jullie ervaringen rond de NSE. Wat is er goed gegaan en wat kan volgend jaar beter? We hopen dat jullie allemaal jullie mening laten horen in de evaluatie. Invullen duurt 5-10 minuten en kan tot en met woensdag 31 mei.
De uitkomsten bespreken we tijdens de NSE Slotbijeenkomst op dinsdag 6 juni. 
 
Bij voorbaat dank!
 
Slotbijeenkomst dinsdag 6 juni
Op dinsdag 6 juni vindt de NSE Slotbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst zullen we bespreken wat er dit jaar goed is gegaan en wat er volgend jaar beter kan.
De bijeenkomst vindt plaats van 11:00 tot 13:00 uur (inclusief lunch) bij Colour Kitchen Nieuwe Vaart aan de Arthur van Schendelstraat 500-600 in Utrecht.
 
Meld je nu aan via info@nse.nl
 
Belangrijke aankomende data
Maandag 22 mei (vóór 14:00 uur)
Opleveren open antwoorden op de ‘last question’ door GfK
 
Woensdag 31 mei
Deadline invullen evaluatie NSE contactpersonen
 
Dinsdag 6 juni
Slotbijeenkomst NSE 2017
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.