JULI 2017
In deze nieuwsbrief
  • Start schooljaar: vernieuwde van profiel naar studie
  • Nieuwe Studie in Cijfers begin september
  • Vacature: Hoofd data en techniek (36-40 uur)
  • Bestel het nieuwe voorlichtingsmateriaal van Studiekeuze123
  • Fijne zomervakantie!
 
 
Start schooljaar: vernieuwde van profiel naar studie
De tool van profiel naar studie (digitaal bolletjesschema) laat zien welke profielen toegang geven tot welke studie. Voor sommige opleidingen is er naast het profiel een aanvullend vakkenpakket nodig. Ook dit is terug te vinden in de tool.

De tool krijgt deze zomer een opfrisbeurt waardoor het mogelijk is om met behulp van filters bijvoorbeeld uitsluitend voltijd studies te tonen, of juist alleen deeltijdstudies. Het blijft verder mogelijk om alle schema's in één keer uit te printen of naar uzelf te mailen.

Met de start van het schooljaar zal de vernieuwde tool te vinden zijn op www.studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie.
 
Nieuwe Studie in Cijfers begin september
Studie in Cijfers (ook wel studiebijsluiter genoemd) geeft een beeld van hoe een opleiding van een hogeschool of universiteit het doet in vergelijking met de gemiddelde resultaten van deze opleiding landelijk. Dit kan de studiekiezer helpen bij zijn eerste oriëntatie op zijn studiekeuze.

Begin september zal bij bekostigde bacheloropleidingen (voltijd) op Studiekeuze123.nl de bijsluiter te vinden zijn met daarin informatie over o.a. de studenttevredenheid en het aantal eerstejaars. Alle indicatoren zijn dan geüpdatet met de meest recente informatie.
      
Daarnaast bevat de nieuwe Studie in Cijfers van hbo-opleidingen informatie over bijv. de werkloosheid na afstuderen. Bij wo-opleidingen zijn er geen arbeidsmarktcijfers meer opgenomen. Dit omdat verreweg de meeste bachelorstudenten doorstuderen. Daarom is de studiebijsluiter voor wo-opleidingen uitgebreid met een link naar een overzicht met de meest gekozen masteropleidingen na de wo-bachelor.
 
Vacature: Hoofd data en techniek (36-40 uur)
Studiekeuze123 is op zoek naar een hoofd data en techniek. Het hoofd data en techniek stuurt het team aan (5 personen) dat verantwoordelijk is voor de regie op het beheer, onderhoud en de ontwikkeling van studiekeuze-informatie en de ontsluiting ervan. Daarnaast wordt van deze persoon verwacht dat hij/zij de data eigen kan maken en de bestaande kennis van onderwijsdata in de organisatie kan vergroten. De functie omhelst tevens een adviesrol richting de directeur-bestuurder bij besluitvorming over aanpassingen of de ontwikkeling van nieuwe studiekeuze-informatie.

 
Bestel nieuw voorlichtingsmateriaal Studiekeuze123
Op de website www.primaonderwijs.nl/studiekeuze123 kunt u het gratis voorlichtingsmateriaal van Studiekeuze123 bestellen. Het materiaal bestaat uit een folder en een tweetal posters. In september krijgt u daarnaast twee E-zines met daarin meer informatie over studeren en de studiekeuze. De E-zines zijn voor studiekiezers en hun ouders.
 
Fijne zomervakantie!
Studiekeuze123 is tijdens de zomer gewoon bereikbaar voor vragen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Wij wensen u een hele fijne vakantieperiode!
 
Bijeenkomsten
26 juli 2017 (iedere woensdag)
Spreekuur studiepunten 

Bekijk alle evenementen op de
123-kalender voor studiekeuzebegeleiding
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging Hogescholen, ISO, LSVb, NRTO en VSNU.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW.