BARNTEATERAKADEMIN
Nyhetsbrev nr 4
Maj 2017
Slutet av maj, snart slutet av termin och säsong, sista nyhetsbrevet för denna vår.
 
Barnen+teatern+skolan=x som ägde rum 4 april på Andra Stället, Angereds Teater, blev precis den dynamiska tankeverkstad som vi hade önskat. Producenter från stadens barnteaterscener, lärare, samordnare, rektorer och sektorschefer möttes i några timmars intensivt idéutbyte. Övergripande ambition var att främja och genomlysa "samverkan mellan skola och teater för barns möte med scenkonst", med frågeställningar av både strategisk och konstnärlig karaktär: Hur fungerar existerande kontaktvägar; finns det tendenser i utbudet (tematiskt, formmässigt); vilken påverkansgrad har eleverna m.m.

Kvällen föll mycket väl ut och flera av deltagarna uttryckte önskan om återkommande forum för samtal över yrkesgränserna. En dokumentation av det hela ska nu sammanställas för att sedan kunna sprida till alla intresserade. Vi ska också diskutera utkomsten av diskussionerna för att kunna ringa in behov av ytterligare fördjupning(ar).
 
Våra nya grovmanus befinner sig vid lite olika punkter i sina processer, alla tre har dock ett gemensamt mål: höstens offentliga reading och presentation. Notera genast detta viktiga datum i almanackan: Vi ses måndag 9 oktober, ca 17-21, på Hagateatern! 
 
Nu ligger snart sommaren framför oss med alla sina dagar av sol, regn, blåst och stiltje. Men jag vill ändå redan pusha lite för Kultur i Västs ambitiösa "konferensfestival" Prio 0 till 18, som går av stapeln alldeles i början av hösten. Läs mer till höger. Och som vanligt så här i sluttampen av våren råder intensivitet på festivalfronten:
 
Idag, tisdag, går startskottet för Scenkonstbiennalen i Norrköping. I hela sex dagar får bransch och allmänhet ta del av föreställningar, seminarier och workshops. På programmet finns ockå en del punkter relevanta för barnteatern. Titta gärna i länk till höger!
 
Och sedan några dagar pågår för fullt ASSITEJs stora världskongress och festival i Kapstaden, Sydafrika. Det är första världskongressen på afrikansk mark, sedan ASSITEJs tillblivelse 1965. Ett extra hurra för det! Vi är många som inte kan vara där, men vi kan trösta oss med att gå in och kunskapa i det fantastiskt rika programmet! Och med detta citat:

We understand and promote the notion that while children need to be guided, they also have an entrenched right to be whatever they want to be and that they can achieve this only if they are given the space to dream and live out their dreams. / Nelson Mandela, 2003
 
Därmed och med stort tack för denna vår
samt varma försommarhälsningar,
 
Kristina Ros
Projektledare
 
 
Barnteaterakademins publikationer Samtal om devisingMakt och maktlöshet och Kultur - nytta eller mening, Nio röster - nio pjäser finns att hämta på följande teatrar:
 
Angereds Teater, Andra Stället, Backa Teater (biljettkassan, öppen vid föreställning), Folkteaterns biljettkassa, Hagateatern, Konserthuset (se info nedan), Masthuggsteatern, Regionteater Väst (Uddevalla), Teater Jaguar, Teater Sesam och Teater Uno.
 
Det finns ingen garanti för att det alltid finns exemplar av samtliga publikationer på alla uthämtningsställen. (Och Makt och maktlöshet finns endast kvar i mycket få exemplar.) Så för säkerhets skull: maila eller ring i förväg till respektive ställe!
 
På Konserthuset sker avhämtning efter kontakt med Mats Kjelbye: mats@gso.se
 
Det går också att få våra publikationer per post. Man står då för portokostnaden; själva böckerna är gratis. Maila info@barnteaterakademin.se för vidare information!
 
 
Barnteaterakademin arbetar med att stimulera produktionen av nyskriven dramatik för barn och unga, för att utveckla barn- och ungdomsteatern samt för att öka utbudet och kvalitén på barn- och ungdomsdramatiken. Genom att beställa manus av nya och spännande dramatiker vill Barnteaterakademin ge dem möjlighet att utforska och pröva nya idéer.

Barnteaterakademin verkar också för att vitalisera och stimulera debatt och diskussioner som fokuserar på barn- och ungdomsteatern som konstform samt för att utveckla lokala samarbeten mellan institutioner, fria grupper och representanter inom skola och kultur. Angereds Teater är sedan 2008 huvudman för projektet, som drivs av en projektledare samt en styrgrupp bestående av representanter från barn- och ungdomsteatrar i Göteborg och Västra Götalandsregionen. Barnteaterakademin verkar på uppdrag av Göteborgs Stads kulturnämnd med stöd från Västra Götalandsregionen.
 
Tips & notiser!
 
 
 
 
Scenkonstbiennalen
Utvalda produktioner, föreställningar från värdteatern (Östgötateatern), studentproduktioner och internationella gästspel. Därtill seminarier, workshops, samtal, möten, fester och mycket mer.
Biennalen arrangeras av Scensverige i samarbete med Östgötateatern och Upplev Norrköping.
23-28 maj, Norrköping.
 
 
ASSITEJ - Cradle of Creativity
The 19th World Congress and Performing Arts Festival for Young People
Föreställningar, seminarier, workshops, kongress m.m.
17-17 maj, Kapstaden Sydafrika

 
Prio 0 till 18
FN:s konvention om barnets rättigheter ger alla barn upp till 18 år rätt till konst, kultur, eget skapande, deltagande i kulturlivet, att yttra sin åsikt och påverka beslut som rör dem. Men ges alla barn verkligen denna rätt? Vilka barn är det som har tillgång till kultur? Hur kan barn påverka den konst och kultur som skapas för dem?
Prio 0 till 18 vill vara både en manifestation och en mötesplats. På programmet konstupplevelser, föreläsningar, workshops och seminarier, flera av dem tillsammans med barn.
6-8 september, Folkets Hus Järntorget m fl platser
Arrangeras av Kultur i Väst i samarbete med ett flertal organisationer.
 
Barnteaterakademins nyhetsbrev presenterar information om aktuella händelser och arrangemang inom barnkulturområdet. 
Anmäl dig till nyhetsbrevet genom att maila
info@barnteaterakademin.se.
 
Kontakta
Barnteaterakademin
 
Kristina Ros, projektledare
0734-347275
info@barnteaterakademin.se

Adress:
Barnteaterakademin
Angereds Teater
Triörgatan 1, 424 65 Angered
 
Hemsida:
www.barnteaterakademin.se

BARNTEATERAKADEMIN  I   www.barnteaterakademin.se