logohkwvl
 
1

Heemkunde West-Vlaanderen

Nieuwsbrief Sprokkels 2015 - nr. 23

 

1

Voorstelling publicatie processies in West-Vlaanderen

 

Vandaag stappen nog jaarlijks een tiental processies door de straten van West-Vlaamse gemeenten. Dit is een fractie van vroeger. Het werd de hoogste tijd dat een poging werd ondernomen om een overzicht daarvan in boekvorm samen te stellen. Nieuwe processies komen er bijna niet bij, integendeel de laatste jaren zijn er opnieuw enkele opgedoekt.

lees verder

 

 


Heemdag zaterdag 18 april 2015:
vergeet niet in te schrijven!

 

 


We herinneren u er graag aan dat er al enkele weken kan worden ingeschreven voor de jaarlijkse heemdag van Heemkunde West-Vlaanderen, dit voorjaar te gast in Heist. Vele Westvlaamse heemkundigen hebben zich intussen al ingeschreven. Wie dat nog niet deed, kan zich nog tot 31 maart online.


lees verder

 

 
 


Nieuws van onze leden:
Lichterveldse publicaties


 

Heemkundige Kring Karel Van de Poele publiceert Lichtervelde in Nieuwe Prenten 2013-2014 én zijn 30ste Jaarboek (de jaarwende laat zich immers kenmerken door een traditioneel fenomeen in de heemkundige wereld: het verschijnen van jaarboeken en andere publicaties).
Sinds twee decennia brengen de Lichterveldse Perskring en Heemkundige Kring Karel Van de Poele jaarlijks een fotoboek uit. Het verhaalt in beelden, chronologisch en overzichtelijk, de gebeurtenissen van het voorbije jaar uit de gemeente. Eind vorig jaar werd de twintigste editie voorgesteld.lees verder


 


Nieuws van onze leden:
Heemkring Houtland brengt nieuw jaarboek uit

 

 

De jaarwende laat zich kenmerken door een traditioneel fenomeen in de heemkundige wereld: het verschijnen van jaarboeken. Ook Geschied- en Heemkundige Kring Het Houtland uit Torhout bracht een nieuw jaarboek, inmiddels al het tweeënveertigste. Voor het verschijnen van het eerste jaarboek, werd sinds 1959 een driemaandelijks tijdschrift uitgegeven.


lees verder


 

 

 


Oproep aan de leden:
deponeer je tijdschrift in de Erfgoedbibliotheek


Vijf jaar geleden sloot Heemkunde Vlaanderen vzw met de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, zoals de Stadsbibliotheek van Antwerpen sinds mei 2008 officieel heet, een samenwerkingsovereenkomst af die vanaf 1 januari 2004 van start ging. In die overeenkomst werd ook bepaald dat alle heemkundige kringen, die lid zijn van de koepelvereniging van hun provincie, hun tijdschriften en jaarboeken gratis deponeren bij deze erfgoedbibliotheek, die sindsdien optreedt als bewaarbibliotheek voor Heemkunde Vlaanderen vzw en de aangesloten koepels en kringen.
lees verder


 


Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid:
een noodzaak

 

Een nieuw werkingsjaar en dus ook vernieuwing van uw aansluiting bij de door Heemkunde West-Vlaanderen gratis aangeboden verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid. Alle reeds aangesloten kringen worden verzocht – in geval de lijst van te verzekeren bestuursleden en vrijwilligers wijzigingen hebben ondergaan – deze zo spoedig mogelijk aan het secretariaat door te geven.

lees verder


 Nieuwe publicatie:
Spaederycke – vier eeuwen toneel in Pervijze.

 

In de schoot van de heemkring ‘Rond den Beverinck’ van Pervijze gebeurden er de laatste paar jaar opzoekingen naar het ontstaan van de toneelvereniging ‘Spaederycke’ van Pervijze. De aanleiding tot deze opzoekingen was enerzijds de schenking van het moderne archief van deze vereniging aan de heemkring en anderzijds de aanwezigheid van een achttiende eeuws gildeboek dat in de collecties van het Rijksarchief te Brugge.

 

lees verder


 
 
   
 

U mag deze nieuwsbrief gerust doorsturen of vrienden uitnodigen om zich in te schrijven voor de volgende nieuwsbrieven.


oude nieuwsbrieven kunt u lezen in

ons archief

 

 

 

[SUBSCRIPTIONS]