De Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen (NVHVV) is de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en diegenen die  beroepsmatig betrokken zijn bij de cardiovasculaire zorg.


 
Continuing Nursing Education
Jaarlijks organiseren de werkgroepen van de NVHVV een aantal scholingsdagen. Door de wisselende samenwerking tussen werkgroepen staan er elk jaar weer andere interessante onderwerpen op het programma. Het bestuur van de NVHVV nodigt alle hart- en vaatverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en overige belangstellenden van harte uit om deel te nemen aan één of meerdere nascholingen van deze “Continuing Nursing Education”. In verband met Covid-19 worden de CNE's in het voorjaar digitaal georganiseerd. Op 3 juni a.s. wordt de tweede digitale CNE georganiseerd.
 
Donderdag 3 juni - CNE werkgroep Congenitale Cardiologie - "Hart in (re)actie"
De werkgroep Congenitale Cardiologie nodigt u uit tot het bijwonen van de scholing ‘Hart in (re)actie’. De manier waarop een hart zich tijdens de zwangerschap ontwikkelt, is complex en kan op veel momenten en plaatsen misgaan. Aangeboren hartafwijkingen kunnen in de anatomie al invloed hebben op aangelegde geleidingssystemen in het hart.
 
Tijdens het eerste onderdeel zal door de kindercardioloog ingegaan worden op ritmeproblematiek samenhangend met congenitale hartafwijkingen. Op welke manier kan de geleiding in het hart veranderd zijn door de prenatale ontwikkeling van het hart. Hierna zal ingegaan worden op ritmeveranderingen die post-cardiochirurgisch kunnen plaatsvinden. Welke ritmes kun je verwachten en wat zijn de te ondernemen verpleegkundige interventies hierbij.
 
Na een korte pauze zal door een interventiecardioloog ingegaan worden op de behandeling van ritmestoornissen, zowel via medicatie als via hartkatheterisatie.
 
Voor meer informatie over het programma, zie bijlage of ga naar www.nvhvv.nl/scholing. Hier kunt u zich ook aanmelden voor deze CNE. Tevens treft u hier een overzicht van alle scholingsdagen dit jaar.
 

 
DCVA stuurt brief naar Tweede Kamer
Landelijk programma vroege opsporing hart- en vaatziekten
Onze partner DCVA heeft als doel het reduceren van ziektelast van hart- en vaatziekten met 25% in 2030. Om dit onderwerp ook in politieke en beleidsmatige kringen beter op de agenda te krijgen, is een brief gestuurd naar het kabinet en de toekomstige minister van gezondheidszorg. Het nieuwe kabinet wordt gevraagd de komende jaren samen met DCVA actie te ondernemen en het onderstaande op te nemen in het Regeerakkoord:
 
Samen met het cardiovasculaire veld werken we aan een landelijk programma
vroege opsporing van hart- en vaatziekten
 
De NVHVV ondersteunt dit initiatief en hoopt dat het leidt tot mooie kansen!
 
CarVasZ 2021
We zijn ontzettend verheugd om te kunnen berichten dat op vrijdag 19 november a.s. CarVasZ weer zal gaan plaatsvinden. De congrescommissie is de afgelopen maanden druk doende geweest een mooi en variabel programma te ontwikkelen. Het heeft ons veel inspiratie en plezier gebracht om weer actief bezig te mogen zijn met het organiseren van dit jaarlijkse, fantastische congres voor de Hart- en Vaat Verpleegkundige! Wij kijken uit naar uw komst! Houd de website van de NVHVV in de gaten, voorregistratie zal spoedig online beschikbaar zijn en in de komende Cordiaal zullen de leden het programma en de congreswijzer aantreffen! Wilt u straks een persoonlijke uitnodiging ontvangen? Laat hier dan uw gegevens achter.
EuroHeartCare 2021
Nurses and allied professionals have been on the front line of the pandemic over the last year, so taking time to invest in your knowledge and practical skills is essential. For two days in June, we propose a change of scenery and a fresh stimulus for your career.

Join colleagues online for EuroHeartCare - ACNAP Congress 2021 for a new perspective on topics covering everything from ESC Guidelines and digital health, to COVID-19 and chronic heart failure.
 
The EuroHeartCare – ACNAP Congress 2021 programme will focus on multidiscplinary practices:
  • 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation
  • Digital Health: digital revolutions in cardiovascular care, transformations in patient education, global innovations and technologies
  • Implications of COVID-19 in cardiovascular care
  • Advances in physical activity
  • Supporting patients with chronic heart failure
  • Self-administered injectables
Take a moment to browse through the programme. All sessions are now online.

You'll hear the latest research and updates directly from the experts with opportunities to interact with speakers and colleagues from around the world.

Join us in June! Register now! - The EuroHeartCare – ACNAP 2021 Online Congress Team
 
ACNAP Silver Members get More!
Become an ACNAP Silver Member before you register and get 12 months of membership and registration for the same price as registration alone.
Join now.

 
VrouwenHart op Social Media
VrouwenHart.nl is een initiatief van, voor en door vrouwelijke hartpatiënten om alle informatie over het vrouwenhart in één oogopslag beschikbaar te maken. Op de website worden ervaringen gedeeld maar ook de kennis die is opgedaan en nog dagelijks wordt opgedaan ten gevolge van hartproblemen.
 
Onwetendheid kan een levensgroot gevaar betekenen voor vrouwen, voornamelijk tussen den 40 en 65 jaar, met hartproblemen. Het VrouwenHart team bestaat niet uit artsen maar uit ervaringsdeskundigen, en zo dient alles wat ze plaatsen dan ook gelezen te worden.
 
Veel van hun nieuws kun je vinden op de website maar je kunt VrouwenHart ook volgen via de facebookpagina facebook.com/VrouwenHart.nl/, twitter Vrouwenhartnl, Instagram VrouwenHart of de Linkedin pagina www.linkedin.com/company/vrouwenhart.

Hoe herken en voorkom je een hartinfarct bij vrouwen?
Klik op de afbeelding voor een vergroting.
NIEUWSBRIEF
Mei 2021
 
In deze nieuwsbrief
- CNE
DCVA

 
VACATURES
Penningmeester NVHVV
Hoofdredacteur Cordiaal
Redactielid Cordiaal
 
Werkgroepleden voor de werkgroepen:
Acute Cardiale Zorg, Hartfalen,
ICD-begeleiding & Elektrofysiologie en
Vasculaire Zorg
 
Klik hier voor meer informatie
over deze vacatures.

 
CarVasZ 2021 - SAVE THE DATE
Vrijdag 19 november 2021
 
 

 
Abstracts CarVasZ 2021
Heb je als Verpleegkundige of Verpleegkundig Specialist een onderzoek, kwaliteitsverbeterproject of afstudeerproject uitgevoerd en wil je de resultaten delen met collega’s, dan nodigt de werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek je van harte uit om een samenvatting (abstract) in te sturen voor een presentatie tijdens CarVasZ en/of publicatie in de congresapp CarVasZ 2021. 

Ga voor meer informatie naar www.CarVasZ.nl
 

Agenda Congressen en scholingen
(onder voorbehoud Covid-19 ontwikkelingen)
 
2 juni
Venticare Live 2021
Venticare
 
3 juni
CNE Congenitale Cardiologie
NVHVV
 
5 juni en meer data
ILS: Immediate Life Support
Amsterdam UMC VUmc/Amstel academie
 
15 juni en meer data
ALS: Advanced Life Support
Ikazia Ziekenhuis Rotterdam - Leerhuis
 
15 juni
SGLT2i in de cardiologische praktijk en Motivational Interviewing 2.0
AstraZeneca
 
17 juni en meer data
Diabetes kennis en motivational interviewing
AstraZeneca
 
18 juni
Hartfunctiedag Congenitale Hartaandoeningen - Thorax Academie
 
1 juli
Webinar Treating mitral Regurgitation: how innovations can drive clinical outcoms
Isala Zwolle / Abbott Medical Nederland
 

E-learning
- Online WMO/GCP-training
- WMO GCP Herregistratie Training voor Klinisch Onderzoek in Nederland
www.gcpcentral.com
 
- WebTV: De cardio-renale revolutie in diabetes: bent u er klaar voor?
Voor deze scholingen is/wordt accreditatie aangevraagd bij de NVHVV. Zie voor meer informatie en data de PE-Online agenda.

 
NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HART- EN VAATVERPLEEGKUNDIGEN
U ontvangt dit bericht omdat u lid bent / bent geweest van de NVHVV of hebt deelgenomen aan CarVasZ of op andere wijze hebt aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden van de activiteiten van de NVHVV.