Quote
 Week 19
Jaar 2012
  ___________________________________________________________________________
 
Fouten zijn altijd vergeeflijk, als men
de moed heeft ze toe te geven.
Bruce Lee
 
Ken je ze nog, de 10 geboden van de chef? In illo tempore kon men ze in menig bureau terugvinden. Ze werden met een duimspijker opgehangen aan de muur of met wat tape vastgehecht aan deur of kast. Ze waren wat overdreven maar soms toch zo treffend.
 
Gelukkig ligt de tijd van herkenbaarheid achter ons. Of dat hopen we alleszins.
 
Van een leidinggevende wordt nu verwacht dat hij coachende vaardigheden aanleert en gebruikt in de omgang met zijn medewerkers en ook met zijn baas. Walter Appels heeft 10 nieuwe geboden opgesteld voor de leidinggevende die meer passen in de huidige tijdsgeest. Misschien minder grappig maar des te confronterender.    
 
 
 In het archief kan je alle vorige quotes terugvinden.