Bethlehemkerk                                                   
Februari 2022 nr. 06
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
Zondag 13 februari: 
Omgekeerde gelukwensen
 
Ontmoetings bijeenkomsten 2022
 
Bethlehemkerk, een zomersuitje voor iedereen...
 
Uit de corona bubbel: luistersessies
 
Bijbelcafé op
16 februari gast:
Hanna Rijken
 
Mededelingen vanuit de wijkkerkenraad
 
Instuif in februari:
Pieter Hoogenraad
 
Open Kerk
Is weer open!
 
De Oden van Salomo & de zandkunstenaars in Hilversum
 
Veertigdagentijd kalender
 
Huispaaskaarsen 2022 bestellen
 
Bloemschikkers gezocht voor de Floriade
 
Foto expositie:
Trinette Boer
 
Groene Kerk:
Maak meer mensen enthousiast voor de schepping
 
Grootste energie bespaaractie van Hilversum
 
 
 
Bethlehemkerk
 
Zondag 13 februari
 
Thema:
'Omgekeerde gelukwensen'
 
Aanvang: 10:00 uur
alleen online
 
 
ds. Heleen Weimar
 
 
 
 
Sterretjes
samen@
bethlehemkerk.nl
 
________________
Samen:
__________________
 
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 11 februari
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 12 februari
--
 
Zondag 13 februari
ds. Heleen Weimar
 
Wandelen met Maria
 
 
Maandag 14 februari
Valentijnsdag
 
Dinsdag 15 februari
Ontspanningsmiddag
voor senioren 
 
Woensdag 16 februair
 
Donderdag 17 februari
Open Kerk
 
 
 
Vrijdag 18 februari
Nieuwsbrief
 
Catechese & stercafé
 
Zaterdag 19 februari
---
 
Zondag 20 februari
ds. Jetty Scheurwater
 
 
SAVE THE DATE
 
 
Zondag 13 februari
 
Psalm 1
 
Vers 1
Welzalig hij, die in der bozen raad
Niet wandelt, noch op 't pad der zondaars staat,
Noch nederzit, daar zulken samenrotten,
Die roekeloos met God en godsdienst spotten;
Maar 's HEEREN wet blijmoedig dag en nacht
Herdenkt, bepeinst, en ijverig betracht.
 
Vers 2
Want hij zal zijn gelijk een frisse boom,
In vetten grond geplant bij enen stroom,
Die op zijn tijd met vruchten is beladen,
En sierlijk pronkt met onverwelkte bladen;
Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed;
Het gaat hem wel; 't gelukt hem, wat hij doet.
 
Vers 3
Gans anders is 't met hem, die 't kwaad bemint;
Hij is als kaf, dat wegstuift voor den wind;
Geen zondaar zal 't gewis verderf ontkomen,
Als in 't gericht door God wordt wraak genomen;
Hij, die van deugd en godsvrucht is ontaard,
Zal niet bestaan, waar 't vrome volk vergaârt.
 
Vers 4
De HEER toch slaat der mensen wegen gâ,
En wendt alom het oog van Zijn genâ,
Op zulken, die, oprecht en rein van zeden,
Met vasten gang het pad der deugd betreden;
God kent hun weg, die eeuwig zal bestaan,
Maar 't heilloos spoor der bozen zal vergaan.
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
Wijkkrant 1215
Hilversum Zuid
 
 
"Licht in het duister"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Er zijn deze zondag 60 bezoekers welkom in de kerk, u hoeft zich niet aan te melden.

Zondag 13 februari: Omgekeerde gelukwensen

Zondag 13 februari gaat ds. Heleen Weimar voor in de Bethelhemkerk.
 
Als thema van de viering heeft ds. Heleen Weimar  gekozen voor: 'Omgekeerde gelukwensen'. De bijbel tekst van deze viering is Psalm 1; Matteüs 4,23 – 5,12, ds. Heleen Weimar schrijft hier het volgende over:
 
Gelukkig ben je als je slecht gezelschap mijdt, zegt de dichter van Psalm 1. Ook Jezus spreekt van geluk, in zijn ‘zaligsprekingen’, maar daar lijken het omgekeerde gelukwensen te zijn: Jezus feliciteert mensen die op het eerste gezicht juist weinig geluk hebben. Deze groepen mensen houdt Jezus het geluk van Gods Koninkrijk voor ogen. Is dat troost voor later, of is er nu al reden tot blijdschap?
 
 

Ontmoetingsbijeenkomsten 2022

Dit voorjaar staan de ontmoetingsbijeenkomsten per sectie vooral in het teken van de onderlinge ontmoeting.
 
We bieden – gezien de beperkingen vanwege de coronapandemie – een eenvoudig programma rond het jaarthema ‘Vruchten van de Geest’ aan, maar het gaat er vooral om elkaar weer eens te zien en te spreken. Onder het genot van koffie of thee met iets lekkers erbij.
 
We beginnen na afloop van de diensten in de Bethlehemkerk om ca. 11.15 uur volgens onderstaand schema:
  • zondag 20 februari 2022        - sectie Kerkelanden
  • zondag 06 maart 2022           - sectie Gijsbrechtkwartier
  • Lees hier verder ...
 

Bethlehemkerk, een zomersuitje voor iedereen...

Weet u het nog?
Voor Corona gingen wij midden in de zomer elk jaar een dagje op reis.
Wij gingen met de trein, meestal een boottocht, en vooral lekker eten.
 
Het was altijd oergezellig, en een hele makkelijke manier om met andere gemeenteleden contact te maken.

De prijs konden wij altijd klein houden.
Meestal gingen er tussen de 20 en 30 gemeenteleden mee. 
 
Wij zijn geweest naar: Leeuwarden, Giethoorn, Enkhuizen, de Biesbosch, 's Hertogenbosch.
Maar door Corona kon dit allemaal niet meer.  Heeft u het gemist? Zou u wel weer mee willen?
Als het niet met de trein kan, dan zijn er ook nog heel veel andere mogelijkheden.
 
 

Uit de corona bubbel: luistersessies

Bijna twee jaar geleden werden we overvallen door het coronavirus en de maatregelen om het in te perken. Is het straks voorbij? Kunnen we weer alles? Zijn er dingen anders geworden? Wat hebben we verloren en wat nemen we mee? Regelmatig werden we gedwongen in de eigen bubbel te leven, mochten we weinig in contact komen met anderen. Kunnen we straks weer uit onze bubbel? Andere mensen ontmoeten buiten de eigen kring!
 
Vanaf het weekend van 18, 19 en 20 maart willen wij ruimte maken om elkaar te ontmoeten, te luisteren naar elkaars verhalen en te ontdekken hoe we verder willen. Luisteren naar elkaar.
 
Daarvoor zijn wij van plan gesprekken te organiseren van ongeveer anderhalf uur met maximaal 10 mensen, waarin een ieder haar of zijn verhaal kan vertellen en kan horen hoe het anderen is vergaan.
 
 
 
Bijbelcafé op 16 februari gast: Hanna Rijken
 
Woensdagavond 16 februari is Hanna Rijken te gast in het Bijbelcafé in de Hilversumse Openbare Bibliotheek. Het wordt een boeiende avond met muziek, discussie en een lezing.
 
Voedt muziek het verlangen naar een betere wereld? Rijken, werkzaam aan het Rotterdams conservatorium, denkt van wel. Aanvang 20u00. Entree € 3,-.
 
De organisatoren van het Bijbelcafé dagen Rijken uit de cafébezoekers mee te nemen in de relatie tussen ‘hoop’ en ‘muziek’. Is de deugd van de hoop door muziek te verklanken? Daar wordt verschillend over gedacht.
 
Op de site van het Bijbelcafé zegt zij: ‘Er zijn mensen die daar volmondig ja op antwoorden. Zij zeggen dat bijvoorbeeld het dominant septiemakkoord richting geeft, hoopvol is. Daartegenover zijn er mensen – zoals de muziekfilosoof Roger Scruton – die zeggen dat het de erváring van het horen van muziek is, de schoonheid ervan, die hoop bij mensen oproept, het verlangen naar een betere wereld en zelfs kan aanzetten tot werken aan een betere wereld.
 
 

Mededelingen vanuit de wijkkerkenraad

Loosdrecht-Bethlehemkerk
De wijkkerkenraad is samen met zes kerkenraadsleden waaronder ds. Hillegonda Ploeger vanuit Loosdrecht op de hoogte gebracht door KerkVitaal, de organisatie die het proces van samengaan begeleidt, over de huidige stand van zaken. De formele stappen zijn gaande en vorderen gestaag.
 
Er volgen binnen afzienbare tijd gemeenteavonden om alle gemeenteleden in Loosdrecht en in Hilversum te informeren. In april volgt er een officieel besluit door de Algemene Kerkenraad.
 
De ambtsdragers vanuit Loosdrecht en ds. Hillegonda Ploeger waren aanwezig bij dit agendapunt op uitnodiging van onze wijkkerkenraad.
 
Na afloop van de formele uitleg volgde een nadere kennismaking met elkaar en hebben we het glas geheven op het nieuwe jaar.
 
 

Instuif in februari: Pieter Hoogenraad

Elke eerste en derde donderdag van de maand van 10.00 - 11.30 uur is er instuif in de Bethlehemkerk. Dat betekent dat u zonder lid te zijn, zonder contributie te betalen, kunt instuiven, zo maar binnenlopen. 
 
Op donderdag 17 februari komt historicus Pieter Hoogenraad een lezing houden over "van weversdorp naar mediastad"
 
We beginnen om 10 uur 
 
Iedereen die een keer wil instuiven is van harte welkom.
 
Henny de Vries tel.6213309
 

Open Kerk: Is weer open!

Iedere donderdag van 10.00 - 12.00 uur is er “Open Kerk” in de Bethlehemkerk. De inloop voor een ontmoeting met andere mensen zal ons na de laatste lockdown vast goed doen. Onder het genot van een lekker kopje koffie of thee kunt u met elkaar een gezellig praatje houden. Er liggen ook tijdschriften, die u mee naar huis mag nemen om nog eens rustig door te lezen. 
 
U kunt ook naar het Stilte Centrum gaan, er een kaarsje aansteken en een voorbede in het voorbedenboek schrijven. Ook is de ruimte geschikt voor een persoonlijk gesprek.
 
Namens alle gastvrouwen/heren graag tot ziens!
 
­
 
 
Zaterdag 12 maart: De Oden van Salomo & de zandkunstenaars in Hilversum (Morgenster)
 
Samen met Zandtovenaar Gert van der Vijver of Zandprinses Rosa van der Vijver geeft de Oden van Salomo op zaterdag 12 maart (20.00 uur) een concert in de Morgensterkerk. Voor iedereen vanaf ca. 5 jaar.
 
Laat je verrassen door de beeldende teksten van de oudst bekende christelijke liederen en door het omtoveren van deze liederen tot prachtige zandschilderingen.
 
Koop je tickets via Zingen in de Kerk.

­Lees verder...
 
Veertigdagentijd kalender
 
De Petrus-veertigdagentijdkalender 2022 daagt je uit tot bezinning in de veertig dagen op weg naar Pasen. 'Alles komt goed?!' is het thema van deze kalender. Voor veel mensen is dat misschien moeilijk te geloven.
 
Tegelijk zijn het woorden van hoop: God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet, een toekomst die van Hem is. Hij vraagt ons daar nu al iets van te laten zien, in het geloof dat alles goedkomt.
 
U kunt de gratis kalender hier bekijken en bestellen.
 

Huispaaskaarsen 2022 bestellen

Net als alle jaren kunt U ook dit jaar weer huispaaskaarsen bestellen.
Er zijn zes verschillende kaarsen (A t/m F).
Hoe kunt u de kaarsen bestellen.
  • Maak op basis van de foto uw keuze.
  • Maak een lijstje met de kaarsen die u wilt bestellen. Bijvoorbeeld een kaars A van 25 cm is A25. Een kaars D van 40 cm is D40. Noteer hierbij de prijs van de kaars (zie tabel).
  • Stuur een email naar annette.van.vliet@hetnet.nl met uw bestelling.
  • Tel het totaal bedrag bij elkaar op een maak dit bedrag over naar de wijkkas
  • U krijgt per email een bevestiging van uw bestelling.
U kunt de kaarsen bestellen tot uiterlijk 6 maart.
 
 

Bloemschikkers gezocht voor de Floriade

Van 14 april t/m 9 oktober 2022 vindt in Almere de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade plaats. De kerken van Almere zijn op de Floriade aanwezig met een Tiny Church, waar iedere week een symbolisch bloemstuk zal staan. De organisatie achter de Tiny Church zoekt creatieve mensen om één of meerdere keren een bloemstuk te verzorgen.
 
De Tiny Church, die plaats biedt aan 50 mensen, zal een plaats zijn voor bezinning en verwondering. Bij de kleinschalige kerk wordt ook een beeldentuin met twaalf kunstwerken en een labyrint ingericht. Bezoekers kunnen er de pracht van Gods schepping en de natuur ervaren en hun eigen spiritualiteit ontdekken.
 
Bijzonder aan het kerkje is niet alleen de kleinschaligheid: het is met zonnepanelen, een zonneboiler en de opvang van regenwater ook geheel zelfvoorzienend. Uniek is ook dat het kerkje met de zon meedraait om zoveel mogelijk zonnewarmte op te vangen.
 
 

Foto expositie: Trinette Boer

Na lang aarzelen heb ik me toch over laten halen om een aantal van mijn foto’s in de Bethlehemkerk  te exposeren.
 
Zoals een aantal van u wel weten, fotografeer ik graag. Op mijn bijna dagelijkse rondje in het Corversbos gaat altijd mijn camera mee. De ene dag is er niks en de andere dag kan ik zomaar een hele tijd bezig zijn om iets vast te leggen. Of het nu mist is, (hoe grauw dat ook kan zijn, zie ik er vaak mooie plaatjes in) zonneharpen, tegenlicht, de lente, sneeuw, maakt niet uit wat, er is vaak wel iets wat me raakt en dat moet dan natuurlijk vastgelegd worden.  
 
Ik houd er vooral van om het abstracte te zien, en macro in onderwerpen (gaat ook vaak samen). Voor deze expositie heb ik wat algemenere foto’s gekozen.
 
Trinette Boer
 

Groene Kerk:
Maak meer mensen enthousiast voor de schepping

Wil je in je kerk graag meer mensen enthousiast maken voor de schepping en duurzaamheid? Dan is het houden van een scheppingsviering of themadienst een mooie manier. In deze webinar kijken we samen wat je hiervoor nodig hebt en hoe je dit voorbereidt.
 
Marjolein Tiemens en Jeroen Sytsma maken duidelijk waarom het van belang is duurzame thema’s te koppelen aan de zondagse mis, viering of kerkdienst.
 
Wat kan het jullie als kerk brengen als je regelmatig een speciale viering houdt in het kader van zorg voor de schepping?
 
 

Doe mee met de grootste energiebespaaractie van Hilversum

Energie besparen is belangrijk. Voor je portemonnee en voor het klimaat. Daarom kan - als eerste duwtje in de rug - iedereen die in Hilversum woont een tegoedbon van 70 euro aanvragen.
Deze bon is in te wisselen voor duurzame producten als tochtstrippen, ledlampen of radiatorfolie. Een mooi aanbod dat mogelijk is, omdat de gemeente Hilversum is aangehaakt bij de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). Een landelijke regeling die bedoeld is om mensen te helpen met verduurzamen. 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl voor woensdag 20:00