Bethlehemkerk                                                   
Mei 2022 nr. 20
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
Zondag 15 mei: Vruchten van de Geest: 'Gerechtigheid'
 
Hoopvolle cantate
ter afsluiting
 
Groene Kerken: Escaperoom Terra
 
De Diepte
 
Spetterend MIHL
op 20 mei
 
Kinder Vliegerfeest
 
Webinar: God als tuinier
 
Afsluiting Hilversum uit de Corona Bubbels
 
Rond De Bethlehemkerk: Onderdak
 
Samengaan van de Gereformeerde Kerk Loosdrecht en Bethlehemkerk

Slotzondag: 26 juni

Wat kun je nu in Hilversum doen voor Oekraíne?
 
Diaconie: Armoede ontbijt in Hilversum
 
Uitnodiging Inspiratiefestival
 
Priester en oorlogsheld Titus Brandsma
heilig verklaard
 
Expositie in de vitrinekast: King
 
 
 
Bethlehemkerk
 
Zondag 15 mei
 
Thema:
'Vruchten van de Geest: Gerechtigheid'
 
Aanvang: 10:00 uur
ook online
ds. Christiaan Broers
 
 
 
 
Sterretjes
samen@
bethlehemkerk.nl
 
________________
Samen:
__________________
 
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
Steun Oekraïne en
help mee: 
 
 
Toelichting op de collecten van deze zondag, klik hier.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 13 mei
Nieuwsbrief
 
 
Zaterdag 14 mei
 
Zondag 15 mei
ds. Christiaan Broers
 
 
Maandag 16 mei
---
 
Dinsdag 17 mei
Ontspanningsmiddag voor senioren 
 
Woensdag 18 mei
-
 
Donderdag 19 mei
Open Kerk
 
Lighten the Night
 
Vrijdag 20 mei
Nieuwsbrief
 
 
Zaterdag 21 mei
Muzikale voorstelling ‘Alle 7 goed‘ (Morgenster) 
 
Zondag 22 mei
ds. Aster Abrahamsen - ook online
 
Kinder Vliegerfeest (PGH locatie Morgenster) 
 
SAVE THE DATE
-
 
Zondag 15 mei
 
 Matteus 5: 1-10
 
Bergrede
 
Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen:
‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
Wijkkrant 1215
Hilversum Zuid
 
 
"Vrijheid"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Als gastvrij en betrokken kerkgemeente heten we u van harte welkom om onze diensten mee te vieren en te beleven. Dat kan rechtstreeks op zondagmorgen en later in de week door de dienst terug te kijken.
 
Zondag 15 mei: Vruchten van de Geest: 'Gerechtigheid'
 
Dit is de vierde viering van de tweede serie over de 'Vruchten van de Geest', klik hier voor het totaal overzicht van de zeven voorjaarsvieringen (en het overzicht van de afgeronde zeven najaarsvieringen).
 
Klik hier voor de liturgie voor deze zondag.
 
 

Hoopvolle cantate ter afsluiting

Op zaterdag 14 mei 2022 klinkt in de Grote Kerk op de Kerkbrink de cantate ‘Ihr werdet Weinen und Heulen’ (BWV 103) van J.S. Bach. De laatste cantate van het 15de seizoen van Cantate op de Brink. Daarnaast worden uitgevoerd ‘Gebet’ van G.L. Drobisch en delen uit een Concerto Grosso van G.F. Händel. Aanvang is om 16.30 uur. De toegang is vrij, na afloop is een collecte.
Bach componeerde de cantate ‘Ihr werdet Weinen und Heulen’ voor zondag ‘Jubilate’. Op deze zondag worden in de kerken Bijbelteksten gelezen over het verdriet dat de volgelingen van Jezus moeten lijden voordat ze worden herenigd met Jezus.
 
 
Groene Kerken: Escaperoom Terra
 
Op uitnodiging van de Groene Kerken in Hilversum komen jonge theatermakers naar de mediastad met de voorstelling ‘Escaperoom Terra’. Een theatervoorstelling over klimaatdilemma’s.
 
Op vrijdag 13 mei, in de Bethlehemkerk. Aanvang 20:00.
 
Theatervoorstelling met jongeren over klimaat
Wat begint als een onschuldig uitje naar de escaperoom, verandert al snel in een bizarre race tegen de klok om te redden wat er nog te redden valt. Een groep jongeren raakt verzeild in de grote vraagstukken van deze tijd rondom klimaat en een leefbare aarde. Krijgen ze vat op wat er gebeurt? Komen ze er samen uit? Vinden ze de sleutel tot de essentie of verdrinken ze in de stijgende zeespiegel en een groeiende afvalberg?
 
En aansluitend op de theatervoorstelling Escaperoom Terra is er een ‘groene’ viering van woord en gebed op zondag 15 mei in de St Vitus aan het Melkpad.
 
Want groen en geloof, een vanzelfsprekende combi?
 
 
 
De Diepte - door ds. Aster Abrahamsen
 
-Gedachten bij de Nederlandse inzending voor het Eurovisiesongfestival 2022-
 
Uit de diepte roep ik tot U, HEER …
 
Zo begint psalm 130. Deze psalm is een pelgrimslied. Deze liederen werden gezongen tijdens de bedevaart naar de tempel in Jeruzalem. Letterlijk zong men ‘vanuit de diepte’, want Jeruzalem en de tempel lagen hoger op de berg en je moest omhoog lopen om er te komen.
 
Er wordt echter gedacht dat de oorsprong van deze psalm (en van de andere pelgrimspsalmen) ligt bij de ballingschap van het volk Israël in Babel. Het volk was weggevoerd uit haar eigen land en thuis, en bevond zich in een ellendige situatie van gevangenschap en ballingschap.
 
Uit deze diepte van ellende roept de dichter naar God. In deze psalm geeft de dichter aan dat Israël gezondigd heeft en daardoor nu in diepe nood verkeerd.
 
Hij roept en verlangt naar God, naar een herstelde hoop. Hij verlangt naar God:
mijn ziel verlangt naar de Heer,
meer dan wachters naar de morgen,
meer dan wachters uitzien naar de morgen
 
Voor eenieder wel herkenbaar, dat er nachten zijn waarin je denkt: kwam de morgen maar!
 
Spetterend MIHL op 20 mei
 
Vrijdagavond 20 mei is de afsluiting van het Midden in het Leven (MihL) jaar.
Het wordt een spetterende avond, maar niet op het water. Eén van de boten heeft motorpech (een boot huren werd een te prijzige optie) en bovendien wij zijn gewaarschuwd voor knutten! Om niet gespikkeld thuis te komen gaan wij de picknick verplaatsen naar de tuin van Erik en Els, Loosdrechtsebos 14. 
Willen jullie opgeven wat je meeneemt aan picknick hapjes en drank? Ook graag een bord, bestek en een glas. Warme kleren en/of een plaid is ook een aanrader.
Vanaf 18.30 uur is de inloop en wij hopen jullie allemaal  te ontmoeten op het gras!
Geef je snel op: Middeninhetleven@bethlehemkerk.nl voor 14 mei.
Annelene, Anita, Sandra en Ineke
 
 
Kinder Vliegerfeest
 
Lekker met elkaar vliegeren op zondag 22 mei. Het kinderwerk vanuit de Protestantse gemeente Hilversum houdt een vliegerfeest voor alle kinderen.
 
Het feest begint om 14:00 bij De Morgenster, Seinstraat 2 in Hilversum. Je gaat een vlieger maken, vliegeren en ondertussen ontdek je overeenkomsten tussen het feest van Hemelvaart en vliegeren.
 
Aanmelden kan t/m vrijdag 20 mei (zie flyer). 
 
 
 
 
Webinar: God als tuinier
 
Binnen GroeneKerken zetten mensen zich van harte in voor duurzaamheid. Bij hen zit de liefde voor de schepping zo in het DNA, dat ze die inzet vanzelfsprekend vinden. Maar er zijn ook christenen die zoiets hebben van: ‘Wij kunnen de aarde niet redden. En ik wil me niet schuldig voelen vanwege mijn levensstijl’. Jezelf schuldig voelen is inderdaad niet prettig en ook niet motiverend. Maar handelen uit liefde: dat is iets anders.
 
Robert Doornenbal neemt ons mee door de bijbel heen, vanuit het perspectief van ‘God als tuinier’. Hoe kunnen we ons hierdoor laten inspireren? Hoe kunnen we de geloofsverhalen en onze alledaagse ervaringen met alles wat leeft, dichter bij elkaar brengen? Hoe motiveert ons dit tot een andere levensstijl en hoe kunnen we elkaar hierin meenemen?
 
Gerard Top runt met zijn vrouw Margriet biologische boerderij ‘Het Goede Leven’ in Zwartebroek. Voor Gerard zijn geloof en zijn werk als boer nauw met elkaar verweven. We gaan hierover met Gerard in gesprek.
Tijdens dit webinar is ook ruimte voor onderlinge uitwisseling.
Datum: donderdag 19 mei 2022
Tijd: 20:00-21:30, via Zoom (link volgt na opgave)
 
 
 
Afsluiting Hilversum uit de Corona Bubbels
 
In de afgelopen weken zijn er meerdere stadsgesprekken in Hilversum geweest in de bibliotheek, op het raadhuis, in buurthuizen, kerken en in een speeltuin. Velen hebben daaraan meegedaan als begeleider, helper in de organisatie of als deelnemer. Het moment is gekomen om jullie allemaal te danken en uit te nodigen voor de afsluiting.
Graag nodigen wij iedereen die betrokken is, uit op woensdagavond 18 mei vanaf 20.00 uur uit bij Casella, zij hebben een heel mooi labyrint. Daaromheen maken wij een moment samen met de steen die je vanuit het stadsgesprek hebt meegekregen, of je krijgt ter plekke een steen van ons. Wij zijn samen stil, luisteren naar muziek , een enkele terugblik op de gesprekken en lopen in kleine groepen het labyrint. Daarna nuttigen we samen een hapje en drankje.
 
 
 
Rond De Bethlehemkerk: Onderdak
In de zomerperiode verschijnt er weer een nieuwe Rond de Bethlehemkerk. Ditmaal is het thema Onderdak. We willen u uitdagen om met dit thema in het achterhoofd in de pen te klimmen en een mooi stuk te schrijven. Inlever datum is uiterlijk 22 mei.
 
Bij dit thema denken we natuurlijk in de eerste plaats aan de komst van de Gereformeerde Kerk Loosdrecht die onderdak heeft gevraagd aan onze kerk.
 
Ook kunnen we bij dit thema denken aan de vele vluchtelingen uit de Oekraïne die in Hilversum onderdak zoeken.
 
 
 
Samengaan van de Gereformeerde Kerk Loosdrecht en Bethlehemkerk Hilversum
 
Op 28 maart en 3 april heeft de kerkenraad de gemeente van de Bethlehemkerk (BK) ‘gekend en gehoord’ inzake het ‘onderdak vragen’ van de Gereformeerde kerk Loosdrecht (GKL). De voorzitter van de wijkkerkenraad, Paul-Dirk van Buuren, heeft verteld hoe het proces is verlopen en nog zal lopen, vanaf het verzoek van de kerkenraad van de GKL tot en met de besluitvorming. Hieronder doen we verslag van het proces tot en met de kerkenraadsvergadering op 19 april.
 
Dit gemeenteberaad betreft een formeel ‘kennen en horen’ van de leden van de PgH door het moderamen van de Algemene Kerkenraad (AK) op 20 april 2022 in de Grote Kerk te Hilversum. Tevens bevat dit verslag de genomen en nog te nemen formele stappen m.b.t. het ‘samengaan’ van de GKL en de BK.
 
 
 
Slotzondag: 26 juni
 
Het klinkt nog ver weg, maar op 26 juni vieren we onze Slotzondag. Na een vrolijke viering waarin we samen kunnen terugblikken en God kunnen danken voor dit toch wel bewogen jaar, zou het leuk zijn om samen nog feestelijk na te genieten. Daarom zijn we op zoek naar gemeenteleden die een programma voor na de slotzondagviering willen vormgeven en organiseren. 
Ben jij degene die goede koffieplannen heeft of ideeën voor een overheerlijke lunch? Of misschien degene die al een speurtocht voor zich ziet of een gezellig wandeling?
 
Meld je dan nu aan via slotzondag@bethlehemkerk.nl
 
Ds. Aster Abrahamsen, namens de kerkenraad
 

Wat kun je nu in Hilversum doen voor Oekraïne?

Met elkaar kunnen we het leed voor mensen uit Oekraine verzachten.
Samen helpen we Oekrainers.

Wij zijn Hilversummers. Gastvrij en behulpzaam.
 
Afgelopen maand zijn de eerste Oekrainers in Hilversum aangekomen.
Met dank aan De Verbinding is er in de Schuilhof, Dalweg 8A van 13.00 - 17.00 uur (maaandag t/m vrijdag) een 'open huis' zijn voor Oekraïense vluchtelingen die behoefte hebben aan afleiding, gesprek,stilte, speelruimte voor haar kinderen.
 
 
Diaconie: Armoede ontbijt in Hilversum
 
Ik ben laatst namens de Diaconie naar het armoede ontbijt in Hilversum geweest.
Dit ontbijt bestaat al jaren met als doel organisaties te verbinden en gezamenlijk armoede te bestrijden.
Door de pandemie was er al twee jaar niks mogelijk. We merkten dat iedereen het ook echt gemist had. Mensen zochten elkaar weer op en nieuwkomers werden snel opgenomen en bijgepraat.
 
De organisaties die er aan meedoen zijn onder andere Versa Welzijn, Hilverzon, Inloop huis wording ect.  Ook de gloednieuwe Burgemeester de heer van der Top en een woordvoerder namens de gemeente waren aanwezig.
 
De gemeente Hilversum wil een bijdrage geven aan alle initiatieven die worden ontwikkeld en probeert ook ruimte en ondersteuning te bieden. Ze zijn in gesprek met de coöperaties om hun huizen te verduurzamen.
 
 
 
Uitnodiging Inspiratiefestival
 
Zoals u misschien wel weet (en anders weet u het nu!) - onze Bethlehemkerk valt onder de kerkelijke Classis Noord-Holland.
Op zaterdag 4 juni wordt in Heiloo een Inspiratiefestival georganiseerd voor alle kerken uit deze classis. Het festival is bedoeld voor predikanten, ambtsdragers en gemeenteleden van de kerken in de Classis Noord-Holland.  
Dit inspiratiefestival staat in het teken van ‘Toekomstgericht kerk-zijn’. De grondtoon hiervan sluit aan bij het jaarthema en de visienota van de Protestantse Kerk ‘Van U is de toekomst’. Het thema is uitgewerkt in vijf thema’s die door verschillende leden van gemeenten uit de classis, medewerkers van de Dienstenorganisatie en andere deskundigen en betrokkenen bij de classis worden aangeboden.
De thema’s zijn:
  • ‘Bestuurskracht’ - Als de kerk kleiner wordt
  • ‘Levend Geloof’: geloofsbeleving, geloofsgroei en delen van geloof
  • ‘Generaties in de kerk’
  • ‘Duurzame Kerk’
 
 
Priester en oorlogsheld Titus Brandsma heilig verklaard op 15 mei
 
De Nederlandse priester en oorlogsheld Titus Brandsma wordt heilig verklaard op 15 mei, bijna tachtig jaar na zijn dood. Dat is bekendgemaakt door paus Franciscus na een vergadering met kardinalen.
 
Brandsma zal heilig worden verklaard samen met negen anderen. Dat gebeurt in een mis op het Sint-Pietersplein.
Eind vorig jaar kondigde de paus al aan dat Brandsma heilig zou worden verklaard. Het Vaticaan zegt dat er op zijn voorspraak een wonder gebeurde: een Amerikaanse pater zou in 2004 zijn genezen van kanker nadat hij tot Brandsma had gebeden.
 
 
 
Expositie in de vitrinekast: King
 
Per heden in de vitrine kast een expositie van de King verzameling van Piet Zunneberg.
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl voor woensdag 20:00