MEI 2018
In deze nieuwsbrief
 • Informatie over numerus fixus wordt gevonden
 • Studiekeuzeconferentie Keynotespeaker Lammert Kamphuis
 • Wetsvoorstel halvering collegegeld aangenomen
 • Nieuwe medewerkers Studiekeuze123
 • Terugblik conferentie NSE an AVG
 • Bijeenkomsten 
 
Informatie over numerus fixus wordt gevonden
Op 15 april j.l. zijn de rangnummers voor fixusopleidingen bekendgemaakt. Dit zag Studiekeuze123 meteen terug in de bezoekcijfers van de website. Het aantal bezoekers was meer dan twee keer zo hoog in de dagen na deze bekendmaking. In aantallen zijn dit 28.426 bezoeken meer dan de week ervoor. Bezoekers zochten bijvoorbeeld informatie over de rangnummers en over het aanmelden voor andere opleidingen bij het niet ontvangen van een plek bij de fixusopleiding.
 
Deze cijfers betekenen dat Studiekeuze123 vaak geraadpleegd wordt en daar zijn we trots op. We zien er daarom op toe dat de informatie op de website aansluit op de informatiebehoefte van de doelgroep. Ziet u iets op de website dat niet klopt of heeft u suggesties voor tekstuele verbeteringen? Dan kunt u contact opnemen met Anke Koopmann.
 
 
Studiekeuzeconferentie
Keynotespeaker: Lammert Kamphuis

Lammert Kamphuis is filosoof, schrijft boeken en is verbonden aan de School of Life Amsterdam. Hij heeft een eerstegraads docentbevoegdheid gehaald aan de VU. Na zijn opleiding werkte hij als docent filosofie op middelbare scholen, hogescholen en universiteiten. 
 
Wetsvoorstel halvering collegegeld aangenomen
De Tweede Kamer heeft op 26 april 2018 het wetsvoorstel voor halvering van het collegegeld aangenomen. In het wetsvoorstel staat opgenomen dat het eerste jaar collegegeld verlaagd wordt voor studenten die in of na 2018-2019 voor het eerst beginnen bij een hogeschool of universiteit met een bacheloropleiding of associate degree-opleiding en die het wettelijk collegegeld betalen. Studenten die beginnen aan een lerarenopleiding, kunnen ook in het tweede jaar verlaging van het collegeld ontvangen en per studiejaar 2021-2022 ook in een masteropleiding. De Eerste Kamer moet het wetsvoorstel nog aannemen. Op Studiekeuze123 zijn nieuws en ontwikkelingen te volgen. 
 
Nieuwe medewerkers Studiekeuze123
V.l.n.r. Jeroen Kleingeld, Pauline Thoolen, Iris Saarloos (afdeling Data en Techniek) en Anke Koopmann (afdeling Communicatie)
 • Jeroen Kleingeld regelt alle zaken rond de Nationale Studenten Enquête. 
 • Pauline Thoolen is verantwoordelijk voor de kwaliteit, innovatie, ontwikkeling, onderhoud en het beheer van de studiekeuzeinformatie.
 • Iris Saarloos werkt aan de ontwikkeling en het beheer van de
  studiekeuzedatabase.
 • Anke Koopmann houdt zich bezig met alle communicatie rond studievoorlichting.
Wil je met ons in contact komen? Je vindt hier onze contactgegevens.
 
Terugblik Conferentie NSE en AVG
Studiekeuze123 organiseerde op 27 maart 2018 een conferentie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Voor Studiekeuze123 heeft de AVG gevolgen voor de verwerking en levering van gegevens van en over studenten die hebben meegedaan aan de Nationale Studenten Enquête 2018. Hierover is Studiekeuze123 in gesprek gegaan met meer dan 60 aanwezige contactpersonen, juristen, informatiespecialisten en overige geïnteresseerden. Op de website zijn de presentaties te zien en is een verslag van de conferentie te lezen.
 
Bijeenkomsten
Bekijk alle evenementen op de
123-kalender voor studiekeuzebegeleiding
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs. Studiekeuze123 verzamelt objectieve en betrouwbare informatie over alle erkende opleidingen aan hogescholen en universiteiten in Nederland.