Bethlehemkerk Nieuwsbrief              
Juli 2020 nr. 39
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Unieke viering:
4 de eenheid
 
Samen online koffiedrinken
 
Waar is het lekkerste ijs in het Gooi?
 
Ds. Maarten Hameete naar Leidschendam
 
Op de bank bij...
 
Leger des Heils
zoekt collectanten.
 
Open Bethlehemkerk: elke donderdag
open deze zomer
 
 
 
Zondag 26 juli
 
Aanvang: 10:00 uur
Gezamenlijke
viering met
de 4 PGH gemeenten
Regenboog
Morgenster,
Diependaalsekerk & Bethlehemkerk
 
Thema: 
‘Blijvend onrustig'
 
 
 
Voorganger:
 ds. Jetty Scheurwater
 
 
 
Sterretjes
 
---------------------------
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
Toelichting op de collecten:
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
 
AGENDA
 
In principe zijn alle bijeenkomsten geannuleerd en volgt de Bethlehemkerk de richtlijnen van het RIVM en de overheid.
 
Vrijdag 24 juli
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 25 juli
Kaarsjes branden in Regenboog en Morgenster
 
Zondag 26 juli
[online]
ds. Jetty Scheurwater i.s.m. Regenboog, Morgenster en Diependaalse Kerk.
 
 
met de vier PGH wijken!
 
Waar is het lekkerste ijs in het Gooi?
 
Maandag 27 juli
 
Dinsdag 28juli
 
Woensdag 29 juli
Donderdag 30 juli
 
Vrijdag 31 juli
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 1 augustus
Kaarsjes branden in Regenboog en Morgenster
 
Zondag 2 augustus
ds. Nico Graaff i.s.m. Diependaalse Kerk.
 
 
Samen online koffiedrinken (SOK)
 
Save the dates
dé Bethlehemkerk Bazaar op zaterdag 5 september.
 
zaterdag 12 september met fietspuzzeltocht & gezellige BBQ
zondag 13 september viering o.l.v. 20+groep
 
Woensdag 28 oktober Kees van der Zwaard voorstelling over Bonhoeffer
in de Bethlehemkerk.
 
 

Zondag 26 juli

Matteus 5:43-48
 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten. Maar Ik zeg u: Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel, die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als gij bemint die u beminnen, wat voor recht op loon hebt gij dan? Doen de tollenaars niet hetzelfde? En als gij alleen uw broeder groet, wat voor buitengewoons doet gij dan? Doen de heidenen dat ook niet? Weest dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is.”
 
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 3 nr.3
 
 
"Anders verbonden"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Nu veel mensen thuiszitten en veel kerkelijke bijeenkomsten afgelast zijn, houden we je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen uit de Bethlehemkerk.
 
Ook al is de kerkdeur deze zondag weer gesloten, u bent van harte welkom om met ons allen deze dienst met beeld live mee te vieren via deze link.
 
De meest recente nieuwsberichten vind je op www.bethlehemkerk.nl.
Vanaf deze week is de Nieuwsbrief tijdelijk korter ivm zomerperiode.
 
Unieke viering: 4 de eenheid
Midden in de zomer een bijzondere en unieke gezamenlijke online viering voor de vier wijkgemeenten Diependaalse Kerk, Morgenster en Regenboogkerk met en vanuit de Bethlehemkerk op zondag 26 juli.
 
De leesroosterserie Radicale woorden van Jezus roept veel op. Daarom in reprise: radicale woorden en schurende teksten; wat is er gezegd en wat valt er (nog) te zeggen; verlegenheid, ontsteltenis, onbehagen, apathie, weerstand en afwending… Is er een begaanbare weg achter Jezus aan? Zeker is dat er niet alleen troost wordt gegeven, maar ook onrust wordt gezaaid. Want is al die felheid van Jezus terug te voeren op een hoge verwachting, bij de Vader en bij Hem, dat wij ‘volmaakt zijn’?
 
Klik hier voor het overzicht met alle preken van de afgelopen zeven zondagen.

Samen Online Koffie drinken

Zondag 26 juli is de achtste dienst in de serie over zeven radicale woorden van Jezus.
 
Ook aanstaande zondag drinken we online koffie en dat doen we nu voor de 1ste keer gezamenlijk met de broeders en zusters van de Regenboog, Morgenster en Diependaalse kerk, de eerste keer allemaal samen.
Het thema van komende zondag is: ‘Blijvend onrustig'
 
Ds Jetty Scheurwater schrijft hierover:
In de tekst die we lazen spreekt Jezus over “Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.” Maakt zo’n evangeliewoord niet blijvend onrustig? Kun je wat met de uitleg die aan volmaakt gegeven is?
 
 
 

Waar is het lekkerste ijs van het Gooi?

Waar eet je het lekkerste ijsje van het Gooi? Die vraag gaan we zondagmiddag 26 juli beantwoorden. Verzamelen op de fiets om 13:30 bij de Bethlehemkerk.
 
Er is een parcours langs 5 ijssalons in het Gooi uitgezet. Overal nemen we een ijsje en noteren wat we lekker en minder lekker aan het ijsje vinden. Na vijf ijssalons op de fiets bezocht te hebben gaan we de punten uitdelen en komen we samen tot de keuze van de lekkerste ijssalon van het Gooi.
 
In augustus gaan we dit ook met de tieners ondernemen. Benieuwd of dit tot hetzelfde resultaat leidt.
 

Voor meer informatie & opgave van deelname, mail naar: bic@bethlehemkerk.nl

NB Bij regen wijken we uit naar zondag 2 augustus

 

Ds. Maarten bevestigd in Leidschendam

Op zaterdag 18 juli was de intrede dienst van  ds. Maarten Hameete bij de PG Leidschendam.
 
Welkom en opening van de dienst werd door ds Fulco de Vries Bouwstra gedaan (broer en zwager van oudgemeente leden van de Bethlehemkerk: Timme en Marjan de Vries). Als eerste werd er geluisterd en gekeken naar het lied 'God is in ons midden'. Daarna speelde de organist een prachtige variatie op Lied 281, wij zoeken hier uw aangezicht. Hierna de aanvaarding en verwelkoming.
 
 
 
Op de bank bij ...
In 2016 zijn bij de renovatie van de Bethlehemkerk, de banken vervangen door stoelen. Van een deel van de Bethlehemkerkbanken is het nieuwe meubilair op het liturgisch centrum gemaakt. Het hout van de kerkbanken is ook terug te vinden in de Bethlehemkerk keuken. En ook de tafelbladen van de tafels in de kerkzaal en in het Stilte Centrum zijn van het hout van de kerkbanken gemaakt. Zou is vorm gegeven aan duurzame kerk zijn, een groene kerk.
 
Deze Bethlehemkerkbanken waren ook als bank te koop voor thuis. Voor dat doel zijn ze wel een stuk kleiner en handzamer gemaakt. De komende periode gaat de redactie van de Nieuwsbrief op bezoek bij deze Bethlehemkerkbank eigenaren. Hoe gaat het met de bank, waar staat deze, wat betekent de bank voor de eigenaren?
 
 
Leger des Heils zoekt collectanten
Majoor Bosshardt zette zich met ziel en zaligheid in voor haar medemens. Onbaatzuchtig en liefdevol tot op het bot. Haar jarenlange strijd voor de kwetsbaren in onze samenleving inspireert het Leger des Heils nog steeds om het goede te doen en actief hulp te bieden aan de medemens. Daarvoor hebben we jouw hulp hard nodig. Help mee, word collectant van het Leger des Heils.
 
Heb jij eind november 2 uur van je tijd over voor kwetsbare mensen in jouw buurt? Collecteer dan mee! We zijn altijd op zoek naar enthousiaste collectanten die willen meebouwen aan een socialer Nederland. De Leger des Heils collecteweek 2020 is van 23 november tot en met 28 november.
 
 
 
Open Bethlehemkerk: open deze zomer
De eerste gaste komt om tien over tien binnen. Ze is verbaasd dat ze de eerste is en ze is bezorgd dat er verder niemand komt. Maar dat komt helemaal goed; één voor één druppelen de gasten binnen en binnen een uur zijn alle stoelen om de hele grote tafel in de kerkzaal weer bezet.
Wat fijn dat ook deze mensen weer naar de Open Kerk kwamen! U bent ook van harte welkom!
 
Elke donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur.
 
 
 
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl