Bethlehemkerk Nieuwsbrief              
Mei 2019 nr. 20
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Beroepingsnieuws: verkiezing 
kandidaat dominee!
 
Doe en ga mee met onze gasten uit Spremberg
 
Sprembergdienst
zondag 19 mei
 
Interreligeuze viering
'Verbindend verlangen'
 
Nieuwe koster gezocht
 
Met de Bethlehemkerk op stap deze zomer
 
Morgenster te gast
 
Het dak gaat eraf
 
Joke Hermsen in de Morgenster
 
Vacature van de maand:
'Breng- en ophaaldienst'
 
 
Zondag 19 mei
 
Aanvang: 10:00 uur 
 
Thema: 'Laat zien voor
wie je staat'
Voorganger:
ds.  Scheurwater
 
 
Sterretjes
 
Abstract Art
 
Mireille van Vulpen
 
Aandacht helpt: gastgezin voor Amer
 
Aandacht helpt:
 
Oproep voor vrijwilligers inloophuis de Wording
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 17 mei
 
Catechese en stercafé tieners
 
Zaterdag 18 mei
 
 
Zondag 19 mei
 
Ds. Jetty Scheurwater
 
Maandag 20 mei
Kerkenraad Bethlehemkerk
 
Gasten uit Spremberg in Hilversum
 
Dinsdag 21 mei
Open kerk met koffie en kunst expositie
 
Ontspanningsmiddag 
senioren
 
 
Donderdag 23 mei
Open kerk met koffie en kunst expositie
 
Europese verkiezingen in de Bethlehemkerk
 
Vrijdag 24 mei
Midden in het Leven
 
Zaterdag 25 mei
 
Zondag 26 mei
ds. Maarten Hameete
 
SAVE TE DATE
 
 

Zondag 19 mei

 Johannes 13: 31-35

De hoogste eer
 
Toen Judas weg was, zei Jezus: ‘Nu krijgt de Mensenzoon de hoogste eer. En door hem krijgt God alle eer. Daarom zal God de plaats naast zich in de hemel aan de Mensenzoon geven. Dat zal snel gebeuren.
 
Lieve vrienden, ik zal nog maar kort bij jullie zijn. Daarna zullen jullie mij zoeken. Maar ik zeg tegen jullie hetzelfde als tegen de Joden: Waar ik naartoe ga, daar kunnen jullie niet komen. ...
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
4de editie
 
 
Kerkbrink PgH Thema "Weg van Pasen"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Beroepingsnieuws: verkiezing kandidaat dominee!
 
Op zondagmorgen 12 mei is na de viering de kandidaatsverkiezing gehouden.
 
Olaf Streutker, voorzitter Beroepingscommissie heeft uitgelegd welke stappen de afgelopen twee jaren gezet zijn.
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de kandidaatstelling van een nieuwe wijkpredikant naast ds Jetty Scheurwater. 
 
Er is na uiteenzettingen door Paul-Dirk van Buuren en Olaf Streutker en na beantwoording van opmerkingen en vragen vanuit de gemeente ingestemd met de voorgedragen kandidaat.
Dit gebeurde door middel van het schriftelijk uitbrengen van een 'voor' of 'tegen' stem.  
 
De uitkomst was bijna unaniem te noemen met maar twee tegenstemmen. Onder luid applaus is daarmee de kandidaat verkozen als nieuwe predikant voor de Bethlehemkerk.
 
De mogelijkheid om bezwaar in te dienen duurt tot en met vrijdag 17 mei.
 
 
 
Doe en ga mee met onze gasten uit Spremberg
  
Van vrijdag 17 mei tot maandag 20 mei is er een uitwisseling met onze partnergemeente uit Spremberg. Er komen 15 gasten. Er is een programma samengesteld. De bedoeling is dat niet alleen  de gastgezinnen daar aan meedoen. Het bezoek is een aangelegenheid voor de hele Bethlehemkerk.
 
Zaterdagmiddag gaan we met een bus naar Haarlem. We bezoeken het Corrie ten Boomhuis. Daarna brengen we een kort bezoek aan restaurant Parnassia aan het strand om onze gasten de zee te laten zien. Er is dan ook tijd voor een korte strandwandeling voor de wandelliefhebbers.
 
Lees meer ...

Inlichtingen en opgave bij Marjan Sluiter  Tel.7723107 en Bea Kooi Tel. 6235721
 
Sprembergdienst zondag 19 mei
  
In de dienst van 19 mei zijn gasten uit onze partnergemeente Spremberg aanwezig. Daarom zullen ook teksten in het Duits worden gesproken, gezongen en gebeden.
 
Lees meer....
 
 
Interreligeuze viering

Het thema van de Viering van zondag 19 mei in de Kapel is Verbindend verlangen. En, ondanks dat het niet de eerste zondag van de maand is, zal dit een Het kan ook anders Viering zijn.
 
Er is verlangen naar verbinding door mensen uit verschillende geloofstradities. 
 
  
 
Nieuwe koster gezocht
 
Na 8 jaar stopt Trinette Boer met haar werk als koster van de Bethlehemkerk. Per 1 juni gaat Trinette aan de slag bij Versa Welzijn.
 
In de afgelopen jaren zijn we ontzettend verwend met Trinette, die als koster altijd voor iedereen klaar staat en alles tot in de puntjes verzorgt.
 
We vinden het dan ook ontzettend jammer dat Trinette ons gaat verlaten.
 
 
Met slotzondag 7 juli zwaaien we Trinette uit, meer informatie volgt nog.
 
Met de Bethlehemkerk op stap
Evenals als voorgaande jaren organiseren wij ook dit jaar weer een mooie reisdag voor u. Dit jaar gaat er wel wat veranderen.
 
Vorig jaar had u alleen de keus om met de trein te reizen. Dit waren lange dagen, en het was laat voordat u thuis was. Bovendien moest u zelfstandig kunnen reizen. Als wij u in een vreemde stad kwijtraakten dan moest u zelf de weg naar huis kunnen vinden.
 
Dit jaar gaan wij het allemaal wat anders doen, en organiseren wij meerdere reismogelijkheden.
 
 
Morgenster te gast
 
Vanuit de Morgenster bereikte ons de wens om vaker liturgisch gezamenlijk op te trekken. Dat kan bijvoorbeeld doordat een van de kerken zich laat uitnodigen door een andere kerk en dan zelf de deuren sluit. Het verzoek was dan ook om de Morgenstergemeente uit te nodigen voor het meemaken van een viering in de Bethlehemkerk. En die uitnodiging ligt er. Zondag 26 mei zijn de gemeenteleden van de Morgenster onze gasten.
 
Het dak gaat eraf
Het dak van onze Bethlehemkerk wordt deze dagen gerenoveert. Het plan bestond al langer, nu is er toestemming gekomen en pakken de kerkrentmeesters het voortvarend aan.
 
De komende periode kunt u enige overlast verwachten, maar kerkelijke activiteiten kunnen gewoon doorgang vinden.
 
 
Joke Hermsen in de Morgenster
 
Op dinsdagavond 21 mei ontvangen we in de Morgenster schrijfster en filosofe Joke Hermsen (1961)  voor een lezing en uitwisseling. Zij is de schrijfster van enkele bekende filosofische boeken waarin het thema tijd een belangrijke rol speelt: ‘Stil de tijd’ (2010, inmiddels 12e druk). en ‘Kairos’ (2015, inmiddels 7e druk). Haar stelling is dat onze samenleving ons een verstoorde omgang met de tijd geeft, en dat we daar iets aan kunnen doen.
 
Vacature van de maand:
'Breng- en ophaaldienst op zondag'
 
Gemeenteleden die niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen komen worden zondagmorgen
opgehaald en na de dienst weer thuisgebracht.
 
We hebben hiervoor meer chauffeurs nodig.
 
Hoe vaak en wanneer u dit wilt doen kunt u overleggen met Cor Visscher of Rob Kooijmans.
We hopen van harte dat deze oproep ervoor zorgt dat het lijstje chauffeurs wordt uitgebreid.
 
Cor Visscher:      06-47018450
Rob Kooijmans: 06-34232010
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl