Bethlehemkerk Nieuwsbrief
September 2018 nr. 31
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Terugblik Startweekend
 
Multi-culturele
'Tafels van Hoop'
 
Thema-avond 'Eenzaamheid'
 
Wegwijzer 2018-2019
 
Catechese jongeren
heel Hilversum!
 
Berichten Wijkkerkenraad
 
Kliederkerk
Hilversum breed
 
Kerkkamp 2018:
een beestenbende
 
Avondmaal Kleine Kring
 
Voor wie is plek?
De kerk als herberg
 
Bijbelcafé 2018-2019
 
 
 
Zondag 23 september
 
Aanvang: 10:00 uur 
Thema:
'Generaties voor Vrede'
 
 
Voorganger:
 ds. Jetty Scheurwater
 
Sterretjes
 
zaterdag 29 september
 
Versterking gezocht Taakgroep PGH 2025
 
Resultaten van de geloofsgesprekken in de Bethlehemkerk van Taakgroep PGH 2025
 
Week tegen de Eenzaamheid: gastspreker minister Hugo de Jonge
 
voor ouders met jonge kinderen.
 
Meedenker voor Kerkelanden gezocht,
 
 
AGENDA
 
 
Zondag 23 september
Vredeszondag
ds. Jetty Scheurwater
 
Maandag 24 september
Avondmaalsviering
Kleine Kring
 
Dinsdag 25 september
Ontspanningsmiddag voor senioren 
 
Stiltecentrum open
 
Woensdag 26 september
-
 
Donderdag 27 september
Stiltecentrum open
 
Zaterdag 29 september
 
Zondag 30 september
Bovenwijkse viering in de Morgenster
 
(Bethlehemkerk gesloten!)
 
 
SAVE THE DATE
 
Dinsdag 9 oktober
Tafels van Hoop
 
Zaterdag 13 oktober
Kerkkamp
 

Zondag 23 september

Mattheüs 5: 1 – 10
 
Jezus over het echte geluk.
 
Toen Jezus al die mensen zag, ging hij een berg op. Daar ging hij zitten. Zijn leerlingen kwamen bij hem. Jezus begon zijn leerlingen uitleg te geven over de nieuwe wereld. Hij zei: ‘Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld....
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
3de editie
 
 
Kerkbrink PgH Thema "Ballast en bagage"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Terugblik Startweekend
Op zaterdag 15 september was in samenwerking  met diverse organisaties in Hilversum Zuid de langste pannenkoekentafel van Hilversum.
 
En startzondag, 16 september, zijn Bonny Rem en Corné van Zandwijk bevestigd als ouderling. Bonny voor het scribaat en Corné als kerkrentmeester.
 
 
 
Multi-culturele
'Tafels van Hoop'
 
  
 
Voor "nieuwe" Nederlanders en “oude" Nederlanders is het nodig aan elkaar te wennen. Inburgering werkt naar twee kanten. De persoonlijke ontmoeting schept de mogelijkheid van wederzijdse verrijking.
Gescheiden optrekken leidt gemakkelijk tot uitsluiting en onvrede. Gezamenlijk verder gaan, met respect en waardering over en weer begint met elkaar te leren kennen.
Daarom is Kerken in Actie de “Tafels van Hoop” gestart: maaltijden waarbij “nieuwe" en “oude” Nederlanders elkaar ontmoeten. En in Hilversum vindt er zo’n maaltijd plaats in de Bethlehemkerk op dinsdag 9 oktober.
 
 
Thema-avond 'Eenzaamheid'
 
In Hilversum voelt ruim 41% van de inwoners zich wel eens eenzaam en is 8% ernstig eenzaam (bron: GGD). Daarom wordt in Hilversum een Week tegen Eenzaamheid (26 september t/m 6 oktober) georganiseerd,
 
Op maandag 1 oktober een thema-avond waar minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vicepremier Hugo de Jonge gastspreker zal zijn.
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
 
 Lees meer ...
 
 
Wegwijzer 2018-2019
 
 
 
 
 
Beste gemeenteleden en belangstellenden,
 
Met veel plezier biedt de kerkenraad van de Bethlehemkerk de nieuwe Wegwijzer aan.
In dit boekje staat alle informatie over de kerkelijke en andere activiteiten die we in onze wijk gewoon zijn of van plan zijn te doen.
Ook de gegevens van de contactpersonen per activiteit vindt u terug.
 
De digitale versie van de Wegwijzer is te raadplegen op bovengenoemde website. De gedrukte versie van de Wegwijzer blijft beschikbaar voor hen die geen internet hebben.
 
Alle activiteiten kunt u ook terugvinden op onze website www.bethlehemkerk.nl .
 
 
Catechese jongeren Hilversum
Dit seizoen gaan de jongeren van de Regenboogkerk, de Bethlehemkerk en De Morgenster voor het eerst samen catechese volgen. Dat doen we dit seizoen twee keer. Van 24 september tot 16 oktober rond het jongerenkamp en van 11 maart tot 14 april, in de veertigdagentijd, waarbij we het afsluiten met het Vastenweekend. In de tussenliggende tijd gaan de wijkgemeenten zelf met de catechese aan de slag.
 
Meer informatie in de bijlage
 
 
 
 
 
Berichten Wijkkerkenraad
 
 
 
 
 
De Wijkkerkenraad is vol geestdrift van start gegaan in de nieuwe samenstelling.
 
Tijdens de eerste vergadering in dit nieuwe seizoen is er afscheid genomen van Els Verkerk, Irene Müller en Anneke Schippers. Tegelijk zijn welkom geheten Corne van Zandwijk, Annemarie de Groot en Bonny Rem-Veldstra.
 
We kijken terug op een geslaagde Buurtzaterdag met vele gasten in de tuin en op een mooie startzondag waarop een begin gemaakt kon worden met het goede gesprek, ons jaarthema.
 
De Wijkkerkenraad nodigt u van harte uit de bevestigingsdienst bij te wonen van Renate Japenga, onze bovenwijkse jeugdwerker, op 30 september in de Morgenster.
 
De Bethlehemkerk zal die morgen gesloten zijn. Vervoer voor diegene die daar behoefte aan hebben kan geregeld worden via diaconie.
 
Kliederkerk Hilversum breed
Zaterdag 29 september is er weer Kliederkerk!
Thema: ’Ga je mee vissen?’.
Tijd: 16.00- 19.00 uur

Kom je ook? Neem je vriendjes en vriendinnetjes gezellig mee en vergeet dan niet om óók je ouders
(en die van je vriendjes), je opa of oma of misschien wel je buurvrouw mee te nemen. Dan maken we er met elkaar een gezellige middag van! Voor de allerkleinsten zal er oppas aanwezig zijn.
 
  
 
 
Kerkkamp 2018: beestenbende
  
Zaterdag 13 en zondag 14 oktober is het zover: het jaarlijkse kamp voor alle kinderen van de kerk! Het thema van dit jaar is Beestenbende! Een beestenbende maak je niet alleen, de kinderen van de Regenboog, de Morgenster en de Bethlehemkerk  gaan samen op kamp!
 
Om er een vrolijke beestenboel van te maken, mogen alle kinderen iets beestachtigs meenemen. Dat kan van alles zijn: een knuffel, een dierenspel, een poster, een slinger, eh… nee sorry, geen huisdieren!
Ben jij tussen de 6 en 12 jaar, aarzel dan niet langer en geef jezelf op voor dit geweldige kamp! 
 
 
Avondmaal Kleine Kring
Aanstaande maandag is er weer een Heilig Avondmaalsviering in kleine kring. Bedoeld voor mensen die niet meer de diensten om 10.00 uur kunnen bijwonen.
 
Na de korte viering onder leiding van ds. Jetty Scheurwater drinken we koffie en thee in de kerk.
 
De viering begint om 14.30 uur in het Stiltecentrum van de Bethlehemkerk.
 
Men kan gehaald en gebracht worden. Dit keer regelt Reintje Hofman dit. U kunt bellen met 035 - 6219030
  
 
 
Voor wie is er plek?
De kerk als herberg
 
 
Bij een stamtafel en een loungeset denk je eerder aan een café dan aan een kerk. Toch maken deze deel uit van het meubilair van de gereformeerde kerk in Nijeveen. “Ze passen bij de kerk als herberg, open en laagdrempelig, een plek waar je je verhaal kwijt kunt. Zo’n kerk willen we zijn.”
De kerk als herberg. Deze ‘kerkvorm’ kwam twee jaar geleden na een proces in de gereformeerde kerk van Nijeveen als gewenst uit de bus. Maar hoe geef je die vervolgens handen en voeten?
 
 
 
Bijbelcafé 2018-2019
Het tiende seizoen van het Bijbelcafé heeft als onderwerp De Zoektocht. De avonden worden (tenzij anders vermeld) geleid door theoloog en historicus Jurjen Zeilstra en vinden plaats in de Openbare Bibliotheek Hilversum - ’s Gravelandseweg 55 aanvang 20.00 uur - altijd op een woensdag.
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl