Hierbij ontvangt u het persbericht over de oprichting d.d. 29 februari 2012 van de Utrechtse Adviesgroep Schone Lucht en Gezondheid.
 
Wij hopen dat u in uw buurt of wijk, op uw werk, uw krant, website, netwerk of ander sociaal medium aandacht wil besteden aan deze oprichting.
 
Ieder is welkom op de eerstvolgende overleg van de Adviesgroep met de wethouder voor Verkeer en Luchtkwaliteit op 15 maart a.s. om 20 uur in het stadhuis van Utrecht. Aanmelding voor deze bijeenkomst gewenst via onderstaand mailadres. 
 
Hoort zegt het voort. 
 
Namens de 25 oprichters van de Adviesgroep, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Korff de Gidts, 
(Voorlopige) voorzitter
06 3363 0344
schoneluchtutrecht@gmail.com