JUNI 2016
In deze nieuwsbrief
  • Bestel het nieuwe voorlichtingsmateriaal van Studiekeuze123
  • Studie in Cijfers geüpdate
  • Doorstroom mbo-studenten naar de pabo
  • Afschaffing loting per studiejaar 2017-2018
  • Fijne zomervakantie!
 
 
Bestel het nieuwe voorlichtingsmateriaal van Studiekeuze123
Voor bovenbouwleerlingen havo/vwo en studenten van mbo-4 maakt Studiekeuze123 voorlichtingsmateriaal om hen te helpen bij hun studiekeuze. Het materiaal bestaat uit een folder en een tweetal posters. U kunt dit gratis materiaal bestellen op www.primaonderwijs.nl/studiekeuze123.
 
Digiles
Vorig jaar hebben wij een digiles gemaakt die mentoren en docenten kunnen gebruiken om één lesuur in te richten over het thema studiekeuze. De digiles is dit jaar uitgebreid met de Oriëntatiemeter; een online test om studiekiezers te laten zien in welke fase van het studiekeuzeproces zij zich bevinden.

 
Studie in Cijfers geüpdate
  Vanaf 14 juni is Studie in Cijfers (studiebijsluiter) weer helemaal geüpdate. In deze versie zijn alle indicatoren van de bijsluiters bijgewerkt met de meeste recente data, afkomstig van o.a. de Nationale Studenten Enquête 2016, de HBO-monitor 2015, de Nationale Alumni Enquête 2015 (voorheen de WO-monitor) en het 1 Cijfer HO.

Lees meer over Studie in Cijfers
 
Doorstroom mbo-studenten naar de pabo
Sinds het huidige studiejaar gelden er nieuwe toelatingseisen voor de opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo). Deze eisen gelden zowel voor havisten als mbo'ers. Omdat de gevraagde vakinhoud (nog) nauwelijks in het mbo-curriculum is opgenomen, wordt er van mbo-studenten die naar de pabo willen behoorlijk wat gevraagd.

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan ondersteuningstrajecten om toekomstige pabo-studenten goed voor te bereiden op de toelatingseisen. Minister Bussemaker heeft recent aan alle mbo-instellingen een brief gestuurd waarin zij benadrukt dat het van groot belang is dat mbo'ers goed geïnformeerd worden over de mogelijkheden en het bestaan van dit ondersteuningstraject.

Meer informatie over de nieuwe toelatingseisen voor de pabo.
 
Afschaffing loting per studiejaar 2017-2018
Vanaf het studiejaar 2017-2018 gaan hogescholen en universiteiten zelf studenten voor hun studies met numerus fixus (= studies met een beperkt aantal plaatsen) selecteren.
 
De centrale loting via DUO wordt dan afgeschaft. Er wordt dan niet alleen maar gekeken naar het gemiddelde eindexamencijfer, maar ook naar motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties.

Op Studiekeuze123 vindt u vanaf de start van het nieuwe schooljaar per opleiding informatie over de nieuwe selectieprocedure. U ziet dan o.a. óf de opleiding numerus fixus heeft, wat de uiterlijke aanmelddatum is en hoe vaak een studiekiezer mag meedoen.
 
 
Fijne zomervakantie!
De examens zijn weer achter de rug. De zomervakantie staat voor de deur! Wij wensen iederen een hele prettige vakantie!
 
Bijeenkomsten
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging Hogescholen, ISO, LSVb, NRTO en VSNU.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.