In deze Nieuwsbrief:
 
Symposium: “Gender in je spreekkamer - van confectie naar maatwerk” 
 
Ontwikkelingen en verdieping gendersensitieve geneeskunde. Vergeet je niet aan te melden!
  
Tijdens dit symposium word je bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van gendersensitieve geneeskunde en uitgedaagd om gender te gaan implementeren in de praktijk. Je hoort over algemene ontwikkelingen en je krijgt handvatten voor in de praktijk met betrekking tot man-vrouw-verschillen in pijngedrag, hart- en vaatziekten en psychiatrische ziektebeelden. Of je nu basisarts, huisarts, psychiater, internist, chirurg of welke specialist dan ook bent, voel je uitgenodigd om ook in de Masterclasses dieper in te gaan op een van de thema’s en eigen kennis en ervaring te delen. Er zijn plenaire lezingen door o.a. Toine Lagro en Giliam Kuijpers en je kunt kiezen uit een drietal Masterclasses.
Voor meer informatie en inschrijving voor het symposium. Lees meer
 
VNVA Voorjaarsledenvergadering
 
Voorafgaand aan het Gendersymposium vindt de VNVA Voorjaarsledenvergadering plaats. Ook hiervoor kunt u zich inschrijven via deze link.
In de Voorjaarsledenvergadering, waarin nu eenmaal een aantal standaard onderwerpen behandeld moeten worden, zal vooral plaats worden ingeruimd om met elkaar in gesprek te gaan over hoe de VNVA en onze activiteiten passen binnen de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.
 
Van de Voorzitter
  Tijdens het groepsonderwijs palliatieve zorg voor oudste coassistenten huisartsgeneeskunde stel ik altijd de vraag in hoeverre emoties van de dokter tot nu toe aan de orde waren gekomen. Meestal krijg ik de reactie 'vrij weinig', en praten we verder naar aanleiding van de blog van Mariska Koster over het negeren van emoties. Deze keer bleef het even stil, tot een van de coassistenten zei dat het juist wel veel aan de orde kwam. 'Je moest toch steeds reflectieverslagen schrijven hoe je over dingen dacht en waarom je het deed. 
‘Maar', voegde ze snel toe, 'die werden ook beoordeeld, dus je keek wel uit wat je opschreef'. Je stond er toch alleen voor, zo concludeerden ook deze bijna-dokters.

Ik moest hieraan denken toen ik afgelopen week (weer) in de media las dat er te weinig banen zijn voor basisartsen en specialisten, burn out onder artsen, het niet bespreekbaar maken van gedrag van collega's, problemen en frustraties door financiële barrières. Lees meer...

 
Rolmodel
Maleene de Ridder

 
Regelmatig krijg ik de vraag waarom ik me in mijn werk richt op artsen en een boek voor vrouwelijke artsen heb geschreven. In deze rubriek vertel ik graag over mijn loopbaan. Voor mij een reis die niet alleen draait om de bestemming.
Op de middelbare school was voor mij de keuze tussen een A of B-pakket snel gemaakt. Met een witte jas, een ziekenhuis en mensen helpen als toekomstbeeld hoefde ik daar niet over na te denken. Dat ik geen arts ben geworden, heeft vooral met mijn oplossingsgerichtheid te maken en minder met de Numerus Fixus. Loopbaan-technisch ben ik een echte gaandewegleerder.
Ambitieus, maar door mijn positieve inslag en improvisatietalent geen planner. Al doende heb ik mijn weg gevonden. Met achteraf bekeken een duidelijke lijn en missie. Lees meer
 
Zorginnovatiereis - Sylvia Buis
Denemarken

Tijdens de zorginnovatiereis, dit jaar naar Kopenhagen, kreeg ik af en toe de indruk dat het land met Lego ontworpen was. Jaren geleden kampte Denemarken met slechte cijfers op bijvoorbeeld oncologische zorg en teveel kleine verouderde ziekenhuizen. Toen kwam de reorganisatie. Alle curatieve zorg (muv huisartsenzorg) werden vanaf toen gefinancierd door de regio, waardoor de politiek in de regio een grote invloed kreeg op bijvoorbeeld het plaatsen van nieuwe ziekenhuizen. Het aantal ziekenhuizen werd drastisch gereduceerd, nieuwe ziekenhuizen (veel minder)werden  gebouwd, specialisten boden wat protest, evenals patiënten die soms meer dan 100 km naar een seh of voor chemobehandeling moeten rijden. De regio betaalt (het geld wordt nationaal geïnd als 40-60% belasting en zorg en onderwijs etc. zijn voor iedereen gratis) waardoor vooral de politiek bepaalt. Gemeenten doen de lokale preventieprogramma’s en de incentive hiervoor is dat gemeenten bijbetalen aan ziekenhuisopnamen. De nadruk ligt op programma’s voor ouderen. Maar zelfs met een beperkt aantal regisseurs blijft het lastig de verschillende spelers te vinden en af te stemmen. Kosten en kwaliteit zijn in grote lijnen vergelijkbaar met Nederland. Lees meer..
 
Het Netwerk van ...
Ariane Struyvenberg-de Groot - De vrouwelijke variant van het OLD BOYS NETWORK
  Ariane Struyvenberg – de Groot is een van die vrouwen die haar ideeën niet langer een plan laat zijn, maar ze ook ten uitvoer brengt, en met succes. Als positieve reactie op het ‘Old boys network’ , het bekende netwerk van mannen die elkaar helpen, heeft Ariane een vrouwelijke variant opgezet ofwel de Young Girls Community. Bestemd voor energieke en enthousiaste werkende vrouwen van eind 20 tot pensioen.
“Ik merkte  dat mannen vaak de beschikking hebben over meerdere netwerken die hen veel kunnen opleveren, en dat deze mannennetwerken voor vrouwen vaak niet makkelijk toegankelijk of aantrekkelijk zijn’, aldus Ariane . De ‘Young girls community’ (YGC), is een open netwerk voor vrouwen uit de profit en non-profit sector, in loondienst of ondernemer.  Lees meer..
 
Mannelijk en vrouwelijk leiderschap, een boekbespreking 
“The Athena doctrine”, John Gerzema & Michael D’Antonio, 2013 – door Angelique van Dam

 
De gezondheidszorg is al een tijd enorm in beweging. Om met Jan Rotmans (*1) te spreken: in tegenstelling tot een tijdperk van veranderingen leven we nu in een verandering van tijdperken. Dit staat voor een tijd waar alles in beweging is en er veranderingen optreden in regels, wetten, organisaties, denkbeelden en ideeën, omgangsvormen en gedragingen, die onze samenleving bepalen. Rotmans spreekt van een kanteling.
Enkele veranderingen die hij ziet: succesvolle organisaties veranderen van verticale organisatie naar horizontaal en de manier van besturen verandert van “top-down” naar “bottom-up”. 
Nu is dus hét moment om als artsen mee te bepalen hoe we die nieuwe gezondheidszorg eruit willen laten zien. Dat betekent dat we in leiderschap moeten stappen: verantwoordelijkheid moeten nemen voor wat er in onze wereld gebeurt. Iedereen heeft een andere manier waarop hij/zij vanuit kracht in leiderschap kan stappen en leiderschap staat altijd tegenover slachtofferschap. Lees meer..
 
Eigenwaarde man is wereldwijd groter dan van vrouw
door Mia Sol
De bevindingen over verschil in eigenwaarde zijn gepubliceerd in het Journal of Personality and social Psychology (20151221). De auteurs hebben een groot aantal wetenschappelijke studies over eigenwaarde geanalyseerd. Wat blijkt? Studies van verschillende cohorten, met verschillende meetvariabelen tonen aan dat mannen meer 'self esteem' hebben dan vrouwen, en dat zelfvertrouwen toeneemt vanaf de late pubertijd tot middelbare leeftijd. Self-esteem is iemands individuele subjectieve evaluatie van zijn of haar waarde als persoon. Lees meer..
 
Ledenraadpleging VNVA
Wat vind jij?
 
 
 
 
 
 
Deze keer hadden we een uitgebreide ledenraadpleging in een drukke periode, dus we zijn blij dat 79 leden tijd hebben genomen om hun mening te laten blijken. We denken na over andere vormen om jullie input te vragen, en we hopen dat je ons weet te vinden als je opmerkingen of ideeën hebt.
 
Vergeet vooral de ledenvergadering op 19 maart a.s., voorafgaand aan het gendersymposium niet!
 
Hieronder  vind je per item een samenvatting van de antwoorden.
Vraag 1 - Vraag aan bestuurders in de zorg
In het kader van de zorginnovatiereis is het belangrijk om input te hebben van de leden. Veel leden hadden vragen over de organisatie van de zorg (bv.  Hoe zetten we betaalbaar de patiënt weer centraal? Hoe houden jullie de kosten binnen de perken? Hoe de administratietijd te beperken?) en de macht van verzekeraars. Ook waren er vragen hoe we meer vrouwen in besturen krijgen. Andere thema’s die ingebracht werden waren vrouwspecifieke geneeskunde, kwaliteit en efficiëntie, kwetsbare ouderen, preventie en innovaties in de zorg. Lees meer..
 
VNVA Eindejaarsactie
UAF – Stichting voor Vluchteling-Studenten

 
Aan het eind van 2015 zette de VNVA haar Eindejaarsactie in, ditmaal voor de UAF. Sinds 1948 steunt Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF hoger opgeleide vluchtelingen bij hun studie en het vinden van een baan op niveau. Veel vluchtelingen behaalden al een diploma in hun land van herkomst.
De diploma’s van deze artsen, ingenieurs, juristen, economen en vele anderen worden hier echter niet erkend. Opnieuw studeren is daarom hun enige kans om zich te ontwikkelen en hun talenten te kunnen inzetten voor de Nederlandse samenleving. 
 
Helaas kan de UAF geen duidelijkheid bieden over de donaties die door VNVA leden zijn gedaan. De UAF heeft aangegeven hun procedures met betrekking tot inzamelingen te optimaliseren. Kortom geen eindopbrengst van de Eindejaarsactie te melden maar wel een hartelijk dank aan allen die hebben gedoneerd aan de Stichting voor Vluchteling-Studenten.
 
Best practice: Langer verlof lange termijninvestering & durf zorgtaken over te dragen
Interview met Myrthe Hol, KNO arts & moeder door Caroline Schneeberger

 
Als KNO arts in opleiding zag Myrthe Hol de paar van de  vrouwelijke collega’s die ze destijds had worstelen op/met werk in de periode kort na de bevalling van hun kind. Schuldgevoelens ten aanzien van baan en gezin wisselden elkaar onafgebroken af. Zo bleek het (door)geven van borstvoeding en het daarvoor benodigde kolven moeilijk te combineren met het draaien van poli’s of een vol OK programma. Niet uit onwil maar uit overmacht werd de borstvoeding  dan vaak gestaakt. Schuldgevoelens bleven. 
 
 
Myrthe besloot dit anders aan te pakken door gebruik te maken van ouderschapsverlof (3 maanden extra verlof bovenop het wettelijk geregelde zwangerschapsverlof).  Er bestaan veel negatieve opvattingen over “langer” verlof nemen. Zo zou je het vak kunnen verleren, je gaan vervelen of niet genoeg blijk geven van je ambities. Maar is dit wel zo? Myrthe Hol ziet het opnemen van dit extra (onbetaalde) verlof als lange termijninvestering in zowel je kind & gezin als in je carrière. Zij heeft twee keer ervaren dat je met deze paar extra maanden waarin je je volledig kunt richten op het moederschap een goede basis legt voor jezelf, je kind en daarmee ook je baan. “Ik kon na mijn verlof redelijk makkelijk weer de reguliere 50 tot 60 uur per week werken”. Lees meer..

 


Wil jij ook een beste practice rond het zwangerschaps- en ouderschapsverlof met de VNVA delen? Mail dan naar het VNVA Secretariaat.
 
Training 2020Pro: Verbeter je gesprekken
Hoe zit jij erbij? Zo veelzeggend is jouw lichaamstaal.

 
 
Ben jij bewust van hoe je zit als je in gesprek bent? 50-93% van onze boodschap wordt bepaald door onze non-verbale communicatie. Interessant dus om daar meer van te weten en onze lichaamstaal bewust in te zetten. Dat klinkt goed, maar hoe doe je dat dan?


Observeer
Als jij meer bewust wil worden van je eigen lichaamstaal, observeer dan. Kijk goed naar jezelf en let op het moment dat je van houding verandert. Wanneer leun jij achterover in een gesprek? Op welk moment zet jij tijdens een overleg je ellebogen op tafel? Wanneer kruis jij je armen over elkaar?

Van onbewust naar bewust
Een tijd geleden observeerde ik mijn eigen houdingen. Telkens als ik een specifieke houding aannam, schreef ik mijn gevoelens en gedachten op. Zo leunde ik achterover als ik me onzeker voelde over een bepaald onderwerp, waarbij ik ondertussen in m’n hoofd ook nog even het boodschappenlijstje voor die avond maakte. Lees meer..
 
Veiligheid binnen de vakgroep/maatschap
Workshop in 2016 door Ina Vader

  Onder deze titel geeft Ina Vader in juni en november 2016 een workshop op Texel.
Veiligheid, vertrouwen en rust in maatschappen/vakgroepen staan onder druk. Onder meer door de vele fusies van ziekenhuizen en door de toenemende (veranderende) regelgeving en controle vanuit de overheid en de verzekeraars. Dit leidt niet alleen tot grotere administratieve eisen en soms al te defensieve behandeling van patiënten, maar ook tot toenemende onderlinge waakzaamheid.
Klik hier voor meer informatie.
 
Women Inc Event dd 7 maart 2016
De toekomst van de gezondheidszorg
Onlangs werden jullie gevraagd om een vragenlijst in te vullen over genderspecifieke geneeskunde. Als samenwerkingspartner van Women Inc hebben we eenmalig en anoniem deze vragenlijst naar de leden gestuurd. De resultaten worden gepresenteerd tijdens het congres De toekomst van de gezondheidszorg georganiseerd door Women Inc en de Alliantie.
De VNVA heeft gezorgd voor de accreditatie. Het belooft een inspirerende dag te worden met (toegezegd) koninklijk bezoek.
 
Klik hier voor meer informatie over de dag.
 
Gender and Health Knowledge Agenda
De Engelse vertaling van de Kennisagenda Gender & Gezondheid
 
Promoties
Karlijn Groenewegen promoveerde op 19 januari jl. in Utrecht op haar proefschrift Carotid artery imaging and cardiovascular disease risk.

Amber Otten promoveerde op 4 februari jl. in Nijmegen op haar proefschrift ‘Gender and age related differences in patients with ST-elevation Myocardial’. Lees meer..

Op 10 maart 2016 verdedigt Widyawati haar proefschrift getiteld The Four Pillars Approach: A new model for iron deficiency anaemia management during pregnancy in de aula van het Radboud MC in Nijmegen. Voorafgaand aan deze verdediging vindt het symposium ‘Maternal health - an international perspectieve’ plaats. Lees meer..
 
Mail deze nieuwsbrief naar je eigen netwerk!
Twitteren kan ook, de Nieuwsbrieven staan ook op onze website
Voor meer informatie ga naar onze website www.vnva.nl of volg ons op
Jaargang 8,
nummer 1, 2016
 
BEZOEK ONZE SITE
 
 
AGENDA
 
 
 
 

Deadline aanleveren kopij Nieuwsbrief:
12 april 2016
 
"Ik kan er niet mee leven dat klachten van vrouwen atypisch worden genoemd."
 
Op 23 november 2015 heeft Women Inc. directeur Jannet Vaessen op Radar aandacht gevraagd voor erkenning van man/vrouw verschillen in de gezondheidszorg. Uit de kijkcijfers is gebleken dat er maar liefst 2 miljoen kijkers waren! Bekijk het item hieronder terug en lees wat de gevolgen zijn van gebrek aan kennis over het vrouwenhart.
 
 
VEEL NIEUWE BOEKEN OM TE RECENSEREN!
 
Op de VNVA website is een rubriek ‘te recenseren boeken’ opgenomen.
Kijk maar eens of er een boek bij staat dat je zou willen recenseren. Je vraagt een te recenseren boek eenvoudig aan via het secretariaat. Als dank voor je recensie, is het boek voor jou.
 
Avonturen in de mens
 
 
Laten we weer gewoon gaan eten!
Aan de hand van zijn ervaringen als arts en wereldreiziger neemt Gavin Francis je mee op een ontdekkingsreis door het menselijk lichaam. Wat richt een toeval aan in het brein? Wat heeft het ingenieuze mechanisme van de voet voor de mensheid betekend?

Avonturen in de mens is een ontroerend, informatief en prachtig geschreven boek. Het bespreekt de geneeskunde met verwijzingen naar filosofie, literatuur, kunst en geschiedenis. Achter elke ziekte en genezing, elk leven en sterven zit een verhaal.
 
TWITTER FEEDS

Spreker : "Diversiteit in Beleid; een nieuwe koers..."
 
 
Extra geld voor aanpak seksueel geweld
 
 
 
Meer onderzoek naar de gezondheid van vrouwen is hard nodig! Bekijk alle facts:
 
 
 
OPROEP NIEUWSBRIEF!
 
Zou jij het leuk vinden om op een ad hoc basis een korte bijdrage te leveren voor de nieuwsbrief?
Ook zijn we nog op zoek naar leden die af en toe (of vaker) een stukje coördinatie van de nieuwsbrief willen verzorgen.
Mail naar Joke Selhorst, vnvamail@vnva.nl
 
ALGEMENE OPROEP
 
Binnen de VNVA zijn veel leden actief op het gebied van onderzoek en implementatie van genderspecifieke geneeskunde, maar we weten vaak niet van elkaar waar we mee bezig zijn. Een aantal leden heeft naar aanleiding van de ledenraadpleging al aangegeven informatie te willen aanleveren over genderspecifieke zorg bijvoorbeeld onderzoeksresultaten, symposia en best practices. Wil je ook een bijdrage delen?
 
Neem dan contact op met het secretariaat VNVA.