logohkwvl
 
 

Heemkunde West-Vlaanderen

Nieuwsbrief Sprokkels 2016 - nr. 28

 

1

1

Nieuwjaarswens 2016


 

Beste heemkundige, tegen de gewoonte in open ik deze nieuwsbrief met een klein dankwoordje. Met dit medium beogen we namelijk in de eerste plaats de geïnteresseerde heemkundige te informeren. De eerste nieuwsbrief van het jaar – de 28ste al sinds Heemkunde West-Vlaanderen in 2011 haar werking vernieuwde – biedt echter de kans om even stil te staan bij het voorbije jaar en vooruit te kijken bij wat het huidige nieuwe jaar brengt op heemkundig vlak.

lees verder

 

 

 

 


Heemdag 2016 te Torhout:
de grond van de zaak van de grond

 

 

Eerder onthulden we al dat de provinciale heemdag dit jaar bij Geschied- en Heemkundige Kring Het Houtland te gast is. Sommigen keken al halsreikend uit naar het programma van onze provinciale ontmoetingsdag op zaterdag 16 april

lees verder

 

 


Dien nu uw aanvraag in
voor een projectsubsidie van de Provincie West-Vlaanderen

 

 

Vanaf 2017 oefenen de provincies niet langer persoonsgebonden bevoegdheden uit met name binnen welzijn, sport en cultuur. Dit betekent concreet dat projectsubsidies voor culturele initiatieven die van start gaan per 1 januari 2017 niet langer bij de provincie kunnen worden aangevraagd. Organisaties werkzaam in de West-Vlaamse cultuursector kunnen nog een laatste keer een subsidieaanvraag binnen de drie projectreglementen richten aan het provinciebestuur en dit voor 15 maart 2016.


lees verder

 

 
 

 

Vraag van onze leden: het verhaal van Grietje Straf

 

 

In de omgeving van Keiem, Leke, Schorre en Slijpe werd in de vorige eeuw in de aanloop van het Sinterklaasfeest vaak 't verhaal van Grietje Straf aan de kinderen verteld. Een meisje met de naam Grietje had haar moeder niet geholpen en haar werkjes niet gedaan, tot grote ontgoocheling van Sinterklaas, ...


lees verder


 

 

 


Nieuwe publicatie: Lethae brengt nieuw tijdschrift uit


Na een onderbreking van enkele jaren brengt Lethae, de Heemkundige Kring van Lendelede, opnieuw een eigen tijdschrift uit. De 2015-editie is een eerbetoon aan de overleden voorzitter en ereburgemeester Roger Vandewalle.


lees verder


 

 

 

Vorming: aan de slag met archief en documentatie

 

 

Dit voorjaar organiseert Heemkunde Vlaanderen opnieuw de vormingsreeks ‘Aan de slag met archief en documentatie. Cursusreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder’. De cursus is bedoeld voor iedereen met een collectie lokaal erfgoed (lokale musea, lokale documentatiecentra, heemkringen of andere erfgoedverenigingen, particulieren met erfgoedcollecties).

lees verder

 

 

 
 
 

U mag deze nieuwsbrief gerust doorsturen of vrienden uitnodigen om zich in te schrijven voor de volgende nieuwsbrieven.


oude nieuwsbrieven kunt u lezen in

ons archief

 

 

 

[SUBSCRIPTIONS]