Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Maart 2018 nr. 10
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Kliederkerk
Goede Vrijdag
 
Thuis: Kerk door twintigers
 
Crucifixion in de Bethlehemkerk
 
Paasgroetenactie
 
40 dagentijd films:
Human Flow
 
Herinrichting Bethlehemkerkplein
 
Vier nieuwe organisten
 
Avondmaal in kleine kring
 
Veilgheid creëer je samen
 
Activiteiten Casella
 
Helende kracht Bach's Mattheus Passion
 
Toezeggingen Kerkbalans
 
Paasviering voor senioren
 
 
 
Zondag 11 maart
4e Zondag Veertigdagen
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
'Delen en feest vieren'
 
 
Voorganger:
ds. Hanneke Keur
 
Sterretjes
 
Tienduizenden onderweg!
 
Vrijwilligers gezocht.
 
Wilma Hagen exposeert kunstwerken tot 14 april.
 
Makbule zoekt medicatiedozen
 
Een cursusaanbod van 4 tot 5 keer mediteren.
 
AGENDA
 
Vrijdag 9 maart
Catechese en Stercafë
 
Zaterdag 10 maart
 
 
Zondag 11 maart
ds. Hanneke Keur
 
14:00: Wandelen met Maria [start bij Bethlehemkerk] 
 
 
 
 
Dinsdag 13 maart Ontspanningsmiddag voor senioren

Stiltecentrum open
 
Filmtheater Hilversum

Donderdag 15 maart Stiltecentrum open
 
 
 
Vrijdag 16 maart
 
Zaterdag 17 maart
Cantate op de Brink

Zondag 18 maart
ds. Maarten Hameete 
 
 
Tienerdienst
 
 
SAVE THE DATES
 
 

Zondag 11 maart

Johannes 6:4-15
 
Jezus achterna
 
Toen ging Jezus een berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen. Het was vlak voor het Joodse Paasfeest.
Jezus keek om zich heen. Toen hij zag dat er een grote groep mensen aan kwam, vroeg hij aan Filippus: ‘Waar kunnen we eten kopen voor al deze mensen?’ Jezus vroeg dat omdat hij wilde zien hoe Filippus zou reageren. Hij wist zelf al wat hij zou gaan doen....
 

Bethlehemkerk is weer terug op Facebook

De Facebook pagina van de Bethlehemkerk is vernieuwd. Reden is dat de oude gemaakt was als een privé pagina. Facebook accepteert dat niet meer. We hebben er dus een bedrijfspagina van gemaakt. We hebben veel mensen uitgenodigd, maar het kan zijn dat mensen die de pagina volgden daar niet bijzitten.
De Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
2de editie
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Kliederkerk op Goede Vrijdag
 
Op Goede Vrijdag 30 maart is er weer Kliederkerk! Deze keer is het thema: 'Soldaat bij het kruis'.
De deuren gaan om 10.00 uur open en we beginnen om 10.15 uur. Kom je ook? Neem je vriendjes en vriendinnetjes gezellig mee en vergeet niet om dan óók je ouders (en die van je vriendjes) of je opa en oma mee te nemen.
 
Thuis: Kerk door twintigers
 
 
 
Wanneer je vier twintigers bij elkaar zet, goed eten verzorgd, en een fijne plek hebt om te zitten voel je jezelf thuis. Dat was het gevoel wat mij afgelopen zaterdag bekroop toen we met elkaar de afwas gedaan hadden en de avond hadden afgesloten. Jezelf thuis voelen is niet altijd even makkelijk in een kerk. De taal, de verschillen, het tijdstip van de zondagmorgendienst. Maar als je dan aan tafel gaat met elkaar ontdek je de overeenkomsten: het verlangen naar een betekenisvol leven, de vragen die het leven oproept, het plezier dat je beleeft in het leven, de hoop naar de toekomst.
 
Crucifixion in de Bethlehemkerk
Op Goede Vrijdag 30 maart 2018 zal het projectkoor haar medewerking verlenen aan de viering in de Bethlehemkerk.
Het koor zal dan enkele delen uit 'The Crucifixion' van John Stainer zingen.
The Crucifixion: A Meditation on the Sacred Passion of the Holy Redeemer  is een oratorium dat Stainer (1840-1901) componeerde in 1887 voor tenor en bas solo, gemengd koor en orgel. De tekst van het werk, die het Bijbelse Lijdensverhaal op de voet volgt, is geschreven door de geestelijke W.J. Sparrow-Simpson. De solo's van tenor en bas worden door de lectoren gelezen, dit zijn teksten uit het Marcus-evangelie. Het koor antwoordt daarop met enkele koorliederen en hymnes uit The Crucifixion. Lees meer ...
 
 
 
Paasgroetenactie
 
 
 
 
 
 
In deze 40dagentijd staan wij stil bij moeders, vaders, verzorgers én grootouders in alle delen van de wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen. Door hun inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht. Wij ondersteunen hen, zodat zij moedig door kunnen gaan.
De komende weken zijn er veel initiatieven. Hieronder een link naar verschillende activiteiten:
 
- Paasgroeten 11 maart
- Actie Voedselbank op zondag 18 maart
- The Passion op 29 maart
- Paaontbijt op 1 april
 
 
40 dagentijd films: Human Flow
Voor de zevende keer brengt het Filmtheater Hilversum in tijdens de Veertigdagentijd een cyclus met films die passen bij de lijdenstijd en Pasen.
 

Meer dan 65 miljoen mensen over de hele wereld worden door hongersnood, klimaatverandering en oorlog gedwongen huis en haard te verlaten in de grootste menselijke migratie sinds de Tweede Wereldoorlog. ‘Human Flow’ geeft, onder leiding van kunstenaar Ai Weiwei, een beeld van deze enorme menselijke migratie. 
De film wordt ingeleid door ds. Jurjen Zeilstra.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Herinrichting Bethlehem plein
 
 
 
Na de prachtige verbouwing aan de binnenkant van de kerk was er ook een wens iets te doen aan de uitstraling van het kerkplein en de nieuwe ingang van de kerk. Hiervoor is een plan gemaakt en in februari is met de uitvoering begonnen. Onderdelen van het plan bevatten:
  • Rood toegangspad
  • Glas in de deuren
  • Fietsenstalling
  • Vlaggemast
  • Reparatie bestrating
 
Vier nieuwe organisten
Binnenkort mag de Bethlehemkerk gaan genieten van vier nieuwe organisten. In de Stille Week zullen zij alle vier voor het eerst te horen zijn.
 
Kees Trommel zal de vespers op maandag- , dinsdag- en woensdagavond begeleiden. Kees Trommel is één van de vaste organisten in de Pniëlkerk maar heeft meer tijd en ruimte gekregen om elders te spelen.
 
Dianne Heijstee zal tijdens de viering op Witte Donderdag plaats nemen achter het orgel. Dianne komt uit Kortenhoef en speelt al van jongs of aan blokfluit, piano en orgel. Ze studeerde blokfluit aan het Amsterdams Conservatorium.
 
Jos Maters uit Bunschoten zal de viering op Stille Zaterdag begeleiden.
Jos studeert orgel aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Hij geeft regelmatig orgelconcerten o.a in de Martinikerk.
 
Tot slot zal op Paasmorgen Otto van Geffen de dienst begeleiden.
  
 
 
 
Avondmaal in kleine kring
 
 
 
 
Op maandag 19 maart a.s. is er weer een Heilig Avondsmaalsviering in het Stiltecentrum o.l.v. ds. Jetty Scheurwater.
 
De viering begint om 14.30 uur. Om ca. 15.00 uur drinken we samen koffie of thee aan de leestafel.
 
 
Veiligheid creëer je samen
Op donderdag 15 maart willen we met elkaar praten over hoe we als Hilversummers en nieuwe Hilversummers veilig en goed met elkaar kunnen samenleven. Van de politieke partijen zullen we horen hoe zij daarover denken.  
Het wordt geen debat in de zin een gehakketak tégen elkaar, maar een gedachtenuitwisseling mét elkaar. Daarop is de organisatie van deze avond ingericht. De voorbereidings-groep bestaat uit o.a. ds. Jurjen Zeilstra, ds. Peter Korver, dhr. Ton van der Hulst (Apostolisch Genootschap), dhr. Anne de Jong (Gemeenteraadsfractie D66) en pastoor Jules Dresmé.
Lees meer ...
  
 
Activiteiten Casella
  
In Casella zijn in maart weer verschillende boeiende activiteiten gepland.
Zoals 'meditatief steenbewerken' op 16 maart.
Daar sta je dan, een stuk steen in je handen. Wat wil die steen worden? Pas als je die vraag tot je hebt laten doordringen, kan het beginnen…
Maar ook: 'hoe spreekt de tekst van de bijbel mij nu aan' op 14 maart. 
 
We overdenken deze avond samen een stuk tekst uit de bijbel op een creatieve manier.
 
 
Helende kracht Bach’s Mattheus Passion
Uitvoeringen van Bach‘s Mattheus Passion vormen in Nederland een gevestigde traditie. Alleen al die traditie heeft een verbindende werking: professionele koren en amateurs, kerkelijk en niet-kerkelijk publiek, gelovige en niet-gelovige luisteraars zijn er mee bezig. Dat doet de vraag rijzen: is er nu ook in de Mattheus Passion zelf sprake van een verenigende, een heel-makende kracht?
 
Dr. Jan Bruin zal als theoloog en amateur-musicus op vrijdag 16 maart om 20:00 uur in de Bethlehemkerk op die vragen ingaan. 
 
  
 
 
Toezeggingen Kerkbalans minder
 
  
Nog niet alle toezeggings-formulieren voor Kerkbalans 2018 zijn binnen, tot nu toe is er €20.000 minder aan toezeggingen ontvangen dan vorig jaar!

Ons vermoeden is dat er iets mis is gegaan, dit kan diverse oorzaken hebben:
Misschien is de link naar het toezeggingsformulier die via mail naar u verstuurd is, als spam-mail binnengekomen, wilt u uw spam mailbox even controleren?

Ook kan het zijn dat u de enveloppe met een toezeggingsformulier wel hebt ontvangen, maar dat deze aan uw aandacht is ontsnapt.
 
 
Passie paasviering voor senioren
Op dinsdag 27 maart om 14.30 uur: in de Bethlehemkerk (kerkzaal is open vanaf 14.00 uur), passie-paasviering voor senioren m.m.v. Ab Hermsen, bariton en Riet van Leeuwen, piano. 
 
Overdenking: ds Jetty Scheurwater.
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl