Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief #10 - 05/12/2019
Fijne feestdagen!

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
Deze week vieren we Sinterklaas en over een paar weken staat de kerstvakantie voor de deur. Voor veel mensen zijn kerst en oud & nieuw momenten om stil te staan bij elkaar, om met elkaar te eten, te vieren, terug te blikken en plannen te maken voor de toekomst. Wij kijken als school terug op een bijzonder jaar. Ons 100-jarige bestaan hebben wij op veel verschillende manieren gevierd, maar we richten ons ook op de toekomst. We willen immers wel weer 100 jaar vooruit!
 
Steindagen
Op 19 en 20 december geven wij vervolg aan onze Steindagen. Tijdens Steindagen worden er in klas 1, 2 en 3 lessen en activiteiten aangeboden buiten het reguliere lesprogramma om. De BK3 klassen zijn op donderdag 19 december op excursie naar Amsterdam, hierover leest u in dit Minkema Nieuws meer. Op vrijdag 20 december luiden de mentoren de kerstvakantie in door een (kerst)mentoractiviteit met hun klas. ’s Middags zijn alle leerlingen vrij. Zodra het definitieve programma bekend is wordt u hierover per brief geïnformeerd.
 
Paarse vrijdag
Op 13 december aanstaande is het Paarse Vrijdag. Deze (landelijke) dag staat in het teken van het tonen van solidariteit met homo- en biseksuele en transgender jongeren. Als school willen we hier ook uiting aan geven.

Voor schooltijd zal de GSA vlag gehesen worden, in de mentorlessen komt dit onderwerp aan de orde en er worden paarse armbandjes uitgedeeld aan degenen die solidair zijn. Ook zullen er posters opgehangen worden en in de pauzes kunnen de nagels paars gelakt worden.  

 
  
Als je een paarse trui in de kast hebt hangen, kan je die natuurlijk aantrekken. Hopelijk wordt het een geslaagde dag!
 
Excursies economie en ondernemen
Op dinsdag 17 december 2019 gaat klas 4 van de afdeling economie en ondernemen naar Duitsland. We zullen een bezoek brengen aan de Kerstmarkt in Düsseldorf. Tijdens het bezoek in Duitsland werken de leerlingen aan opdrachten voor de ontwikkeling van een folder en kunnen we genieten van de leuke en feestelijke sfeer van een echte Weihnachtsmärkte (Kerstmarkt).

Op donderdag 19 december 2019 gaan we met klas 3 van de afdeling economie en ondernemen op excursie naar Amsterdam. We zullen een bezoek brengen aan het museum Madame Tussauds. We bekijken 200 jaar buitengewone geschiedenis in Madame Tussauds en de leerlingen krijgen een foto-opdracht van de stad Amsterdam.
 
Wintergala
 
Donderdag 19 december organiseren wij samen met leerlingen van school weer een fantastisch Wintergala voor alle leerlingen uit het brugjaar. De muziek wordt verzorgt door DJ Dave Producties; onze oud-leerling Bas Vrieland komt draaien. We hopen op een grote opkomst van leerlingen.

Koop je kaartje!
Het gala start om 20:00 uur en is om 22.30 uur afgelopen. Inloop vanaf 19.45 uur, toegang tot 20.00 uur. Kaartjes kosten € 5,00 en worden verkocht via de mentoren. 
Als iedereen zich hult in een super mooie outfit komt dit de sfeer beslist ten goede. Dus trek je mooiste feestkleding aan en begeef je op de dansvloer! Laten we 2019 knallend eindigen met een groot feest!
 
Oudergesprekken
Op maandag 16 en woensdag 18 december vinden er oudergesprekken plaats met de mentor. De ouders die zich ingeschreven hebben, hebben dinsdag 3 december een mail ontvangen via Magister dat het rooster bekend is en kunnen in Magister de datum en het tijdstip zien wanneer het gesprek plaatsvindt.

Met de ouders die zich niet ingeschreven hebben, wordt door de mentor contact opgenomen om alsnog een afspraak te maken. Ook neemt de mentor contact op met de ouders die de melding hebben ontvangen dat er geen afspraak gemaakt kon worden. Met deze ouders wordt een andere afspraak gemaakt.

Wij vinden het zoals u weet heel belangrijk om met u en uw kind gedurende het schooljaar in gesprek te blijven over de voortgang. Tijdens dit gesprek, waarbij de aanwezigheid van uw kind ook zeer op prijs gesteld wordt, wordt in elk geval gesproken over de resultaten van Rapport 1. Ook worden de afspraken gemaakt in het zogenaamde SteinSuccesPlan in september jl. geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Onze mentoren gaan ervan uit dat zij u, samen met uw kind , op 16 of 18 december ontmoeten op de oudergespreksavonden in Stein.
 
MBO-avond
De mbo-avond voor de 4e klas leerlingen was een groot succes. Voor sommige leerlingen was dit de eerste kennismaking met het mbo, andere leerlingen staan inmiddels al aangemeld bij de vervolgopleiding van hun keuze. Veel leerlingen kunnen met de informatie van de mbo-avond nu verder om open avonden of dagen te bezoeken op het mbo van hun keuze.

Lees meer en bekijk de presentaties
 
 
Kunstendagen
 
De leerlingen van de derde klas volgen maandag 16 en dinsdag 17 december 2 workshops tijdens de 'Kunstendagen'. Ze kunnen daarbij kiezen uit: Streetdance, Garageband, Braziliaanse percussie, Spoken Word, handlettering, Projection Mapping of iPhone fotografie.

 
 
 
Profielwerkstuk mavo 4
De leerlingen in mavo-4 maken een profielwerkstuk. Een profielwerkstuk is een handelingsopdracht gebaseerd op een onderzoek gekoppeld aan een profiel en/of beroep. Het is een verplicht onderdeel dat afgerond wordt in het examenjaar. Door het maken van een profielwerkstuk laten leerlingen zien dat zij zelfstandig informatie kunnen verzamelen, verwerken en uiteindelijk kunnen presenteren. De afgelopen weken zijn de voorbereidingen gestart. In de week van 16 t/m 20 december a.s. krijgen de leerlingen de gelegenheid op school aan het profielstuk te werken en dit af te sluiten met een presentatie. Leerlingen die er prijs op stellen kunnen in deze week ook een workshop presenteren volgen. Wij wensen onze examenleerlingen mavo-4 hierbij veel succes.
 
Open Lesmiddag groep 8
 
Op 20 november bezochten ruim 300 basisschoollerlingen onze open lesmiddag! De opkomst was hoger dan in voorgaande jaren en dat is erg positief te noemen. Dit jaar zijn er nieuwe lessen aangeboden zoals Mavo Tech, Mode & Design, Fotografie en Fiets en Scootertechniek.

Door het hoge aantal intekeningen voor deze middag wordt het aanbod voor de volgende open lesmiddag op woensdag 12 februari uitgebreid met Mavo ondernemen (gemengde leerweg) en Muziek.
 

Intekenen voor deze middag kan vanaf de Open Zaterdag op 25 januari a.s.
 
Basisscholen op bezoek
Het is voor het Minkema College een goed gebruik om een ‘open middag’ te organiseren voor onze collega’s van de basisscholen. Die speelt zich dit jaar af op donderdag 9 januari op de locatie Steinhagenseweg. Het is voor ons een mooie gelegenheid om de leerkrachten van groep 8 bij te praten over de laatste ontwikkelingen in de scholen. Een deel van de middag is bestemd om met de brugklasmentoren in gesprek te gaan over de voormalige groep 8’ers. Die schrijven voor deze gelegenheid allemaal een brief aan hun oud-leerkracht.
 
Open dag 25 januari 2020
Op zaterdag 25 januari tussen 9.00 en 14.00 uur kunnen kinderen van groep 8 samen met hun ouders de school bezoeken. Er kunnen lessen worden bezocht, presenties bijgewoond en natuurlijk vragen worden gesteld. We kijken er naar uit om - met de hulp van onze leerlingen - er weer een geweldige dag van te maken. 
 
Terugblik open avond 7 november
Voor de inwoners uit de plaatsen Vleuten en De Meern is er op 7 november een open avond georganiseerd. Het was een avond waarop we voor het eerst de vernieuwde school aan ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 8 konden laten zien. De organisatie van het programma was hierop dan ook aangepast.

Tegen 18.00 uur was de voorlichtingszaal al voor het grootste deel gevuld. Bij de start om 18.15 uur, konden er geen ouders meer bij. Gelukkig volgden er nog meer rondes. 
 
 
De Open Avond is druk bezocht, er heerste er een gezellige en ontspannen sfeer. Er zijn deze avond meer dan 370 groep 8 leerlingen geweest samen met hun ouders/verzorgers. We kijken terug op een geslaagde avond!
 
Logboek in Magister
In Magister wordt door de mentor en docenten een logboek bijgehouden indien er bijzondere dingen te melden zijn over een leerling. Ouders kunnen dit logboek ook bekijken als zij inloggen in magister. Het inzien van het logboek is alleen mogelijk op desktop!
 
Vuurwerk
 
Met het aanbreken van de laatste maanden van het jaar komt ook het kopen, bezitten en afsteken van vuurwerk in beeld. Een school moet een veilige plaats zijn voor alle leerlingen en medewerkers. U zult begrijpen dat vuurwerk daar niet thuishoort.

Binnen het Minkema College is het in bezit hebben, het verhandelen en/of het afsteken van vuurwerk verboden. Dat geldt voor het schoolgebouw en de terreinen rondom de school.

Indien leerlingen zich niet houden aan dit verbod, zal de school passende maatregelen nemen en aangifte doen bij de politie.

Wij willen u vragen dit met uw zoon of dochter te bespreken. De schoolleiding spreekt de verwachting uit dat onze leerlingen zich bewust zijn van de gevaren van vuurwerk. Wij wensen iedereen een fijne en gezellige tijd toe.
 
Verzuim leerlingen
Het afgelopen jaar hebben we met het Samenwerkingsverband Regio Utrecht West nagedacht hoe we het landelijk toenemend verzuim, waar ook onze zorg naar uitgaat, een halt kunnen toeroepen. Het Samenwerkingsverband is meestal betrokken bij (bijna) thuiszittende leerlingen. Gezamenlijk hebben wij een plan van aanpak gemaakt om meer preventieve maatregelen te nemen om leerlingen met opvallend ziekteverzuim ondersteuning te bieden.
 
Leerjaar 4 bezoekt debat
Op 21 november zaten leerlingen uit leerjaar 4 vmbo op de publieke tribune van de Tweede Kamer om het debat over racisme bij voetbalwedstrijden bij te wonen.

 
 
 
AVG-privacymodule in Magister
Wij herinneren u graag nogmaals aan de AVG-module in Magister. In deze module kunt u aangegeven hoe de school om moet gaan met beeldmateriaal van uw kind. Heeft u de module nog niet ingevuld, doe dit dan a.u.b. alsnog! 

Toestemming is eenvoudig te wijzigen

In de praktijk blijkt dat leerlingen niet altijd weten wat het betekent als zij zelf dan wel hun ouders ergens geen toestemming voor hebben gegeven. Deelname aan een kunstproject (waarbij foto’s/namen worden gepubliceerd) kan hierdoor bijv. lastig zijn. Dit kan betekenen dat zij hun AVG-toestemming willen wijzigen. Dit kan zeer eenvoudig in dezelfde tool in Magister. Lees de instructie
 
 
Bezoek Japan
 
Dinsdag 19 november bezochten drie docenten uit Japan het Minkema College in Woerden om kennis op te doen over het onderwijs in Nederland. De docenten waren met name geïnteresseerd in de manier waarop de school omgaat met de diversiteit aan leerlingen, de inrichting van maatwerk en de wijze waarop de school leerlingen bijv. zelfstandigheid, interactie en zelfreflectie leert.

 
Heel Jong Woerden Bakt
Heel Jong Woerden Bakt gaat weer van start! Na het succes van de eerste editie gaat deze interculturele Woerdense bakwedstrijd de komende maanden voor de tweede keer draaien. Jongeren van 14 tot 20 jaar van diverse nationaliteiten en culturen, Woerdens en nieuw-Woerdens, zijn uitgenodigd om allerlei zoets en vooral lekkers te bakken. Je kunt je nu aanmelden!

 
 
 
Reünie Minkema College
 
Zaterdag 2 november sloot het Minkema College zijn jubileumjaar af met een reünie voor alle oud-leerlingen en (oud-)medewerkers uit haar 100-jarige bestaan. Zo’n 1.600 reünisten kwamen graag nog eens op bezoek bij hun middelbare school om rond te kijken en natuurlijk bij te praten met hun oud -klasgenoten van het Minkema College en de voorlopers HBS Minkema, RSG F.A. Minkema, St Jozef scholengemeenschap en Ambachtsschool LTS.

Lees meer
 
Agenda
06/12: Stage leerjaar 4
11-13/12: Inleveren LOB opdracht basis/kader leerjaar 4
13/12: Herkansingen schriftelijke examens mavo 4
16/12: Profielwerkstuk mavo 4
 
Nieuwsbrief #10, 2019 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Steinhagenseweg 3a, 3446 GP Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.