De Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen wenst je voor 2015, zowel zakelijk als privé,
12 maanden vreugde,
52 weken plezier,
365 dagen succes,
8760 uren gezondheid,
 
een gelukkig nieuw jaar!
 
Sylvia Buis ~ Corrie Hermann ~ Lewi Vogelpoel ~ Clara Peters ~
Caroline Schneeberger ~ Joke Selhorst
 
Het bestuur van de VNVA vraagt je aandacht voor de speciale Eindejaarsactie in samenwerking met Oxfam Novib
Steun vrouwen in hun eigen sexsuele keuzen en gezondheid en doe met de eindejaarsactie van de VNVA.
 
Vorig jaar steunde de VNVA het Labe project voor onderwijs van meisjes en hun gezinnen van Oxfam Novib ('via de lustrumveiling') en dit jaar willen we als VNVA graag weer een goed doel steunen.
 
Doneer voor een vrouwencondoom!

 
HIV/AIDS eist wereldwijd bijna 4.300 levens per dag. En veel vrouwen raken ongewenst zwanger. Met dit vrouwencondoom heeft het virus minder kans op verspreiding, en hebben vrouwen méér kans op een gezond leven. Nog meer kansen krijgen ze met onderwijs en internationale campagnes om de ziekte de kop in te drukken. Allemaal dankzij jouw cadeau! 
Een condoom inclusief steun aan vrouwen kost 7 euro.
Bekijk hier een tweetal filmpjes. Of ga naar deze website voor meer informatie.
Ook onze voorzitter schreef al eerder over het vrouwencondoom.
Doe ook mee, en maak je gift, tot uiterlijk 15 januari 2015, over op IBAN: NL59INGB0000245532 t.n.v. de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen te Gorinchem, onder vermelding van: VNVA Eindejaarsactie 2014.
 
Uitreiking VNVA Els Borst Oeuvreprijs,
Save-the-date dinsdagavond 24 maart 2015
De toekenning van de VNVA Els Borst Oeuvreprijs aan Rebecca Gomperts en Gunilla Kleiverda.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Els Borst Oeuvreprijs wordt door de VNVA ingesteld om vrouwelijke artsen te eren die door een jarenlange inzet wezenlijk hebben bijgedragen aan verbetering van de gezondheid en de zelfbeschikking van vrouwen. Wat is de achtergrond van de eerste toekenning van deze prijs?
 
“ Reeds gedurende mijn studententijd en vooral in het gasthuis te Amsterdam, werd ik gekweld door de gedachte aan het vele en zware leed dat vrouwen lijden, die maar telkens weer zwanger werden…” schrijft Aletta Jacobs in haar Herinneringen.
 
 
Rolmodel Marith Rebel-Volp
door Sylvia Buis

  
Als voormalig voorzitter van de VNVA en huisarts met een grote sprong de politiek in en nu als Kamerlid voor de PvdA met de portefeuille 'alles wat God verboden heeft', heeft Marith inmiddels wel door hoe de mores van de Tweede Kamer werkt. In haar drukke programma heeft ze tijd gevonden om koffie te drinken en bij te praten in het inmiddels zwaarbeveiligde gebouw.
 
Het is geen vooropgezet plan geweest om Kamerlid te worden, maar ambitie heeft Marith altijd wel getoond door al vanaf de middelbare school 'er heel veel naast te doen'. Lees meer
 
Agendeer (je)zelf!
Hoe zet je jezelf op de agenda?


Dat is het thema van het tweede Carrièreboost symposium van de VNVA dat zal worden gehouden op zaterdag 25 april 2015. Na een zeer succesvol Carrièreboost symposium in oktober, met veel enthousiaste reacties, staat dit tweede symposium in het teken van de persoon achter de arts. Hoe komt je bevlogenheid voor je vak naar voren? Hoe zet je jezelf voor het voetlicht? Vrouwelijke artsen en experts komen aan het woord.
Wil je tips over hoe je kunt netwerken? Speeddaten met een coach? Houd dan op 25 april 2015 je agenda vrij!
Het programma zal ook voor (toekomstige) jonge artsen nuttige tools bevatten waarmee je jezelf op de kaart kunt zetten.
Houd de website van de VNVA in de gaten, hier kun je informatie vinden zodra de precieze details bekend zijn!
 
Feiten en Cijfers
Het aantal basisartsen en medisch specialisten worden bijgehouden door het capaciteitsorgaan. Dit orgaan kan op aanvraag verheldering geven op gerichte vragen hierover. Interessant voor de VNVA is bijvoorbeeld de man/vrouw verhouding onder het aantal basisartsen en medisch specialisten.
Zo blijkt dat sinds 2010 meer vrouwelijke dan mannelijke basisartsen zijn. Ook interessant is dat het percentage vrouwen in het basisjaar van de verschillende MSRC specialismen in 2013 nog aanzienlijk verschilden. Het hoogste scoorden klinische genetica en klinische geriatrie met 76,5 % resp. 68,6 en de laagste percentages waren te vinden binnen de neurochirurgie en orthopedie 9,2 % resp. 9,7 %.
Feiten en Cijfers over genderspecifieke verschillen zijn op onze website te vinden onder: Media - Feiten en Cijfers
 
Toename activiteiten VNVA op Social Media
De VNVA heeft het afgelopen jaar tijd geïnvesteerd in Social Media zoals Facebook en LinkedIn en dat heeft zijn vruchten afgeworpen.
De Facebookpagina wordt met regelmaat ‘geliked’ wat het bereik van de VNVA aanmerkelijk vergroot.
Met inmiddels 880 connecties op LinkedIn en een netwerk LinkedIn groep van de commissie Intervisie en Coaching weet de VNVA ook via dit kanaal steeds beter de vrouwelijke arts te bereiken.
Kijk maar eens op onze Facebook en LinkedIn pagina!
 
Casus uit de commissie Intervisie & Coaching
door Ina Vader
Margriet komt binnen en zegt: Ina, ik doe het niet meer. Ik begin een bloemenzaak.
Te druk, teveel  en ik kan het niet meer. Een wens, bijna een schreeuw  om weg te komen  uit de druk en de hectiek van alle dag en weer rust te vinden, bij jezelf te komen.
Mijn reactie is: prima. Alleen  kun je die beslissing pas overwogen maken als je je weer vitaal en gezond voelt.
 
Margriet werkt als specialist en heeft een klacht van een patiënt en de zaak komt binnenkort voor de tuchtcommissie. Zij ondervindt verder weinig steun van haar collega’s, eerder kritiek, waardoor zij zich geïsoleerd is gaan voelen. En daarbij voelt zij zich moe, om niet te zeggen uitgeput.

 
Intervisie
De coaches/intervisoren van de VNVA bieden begeleidde
intervisie aan !!
Op het symposium van 4 oktober werd door leden uit de zaal geïnformeerd naar mogelijkheden voor begeleidde intervisie naar aanleiding van een enthousiast verhaal van Liesbeth Jansen waarin zij onder andere de impact beschreef van een door haar zelf samengestelde intervisiegroep van collega’s van verschillende disciplines en uit verschillende windstreken. 
 
Intervisie kan gedaan worden in groepen met artsen vanuit één discipline, maar kan uiteraard ook met een groep van artsen uit meerdere disciplines. Dit biedt meer diversiteit en soms wat meer afstand met betrekking tot bepaalde problemen. Bovendien kan het begrip voor elkaar doen toenemen. De VNVA kan hiervoor een goed hulpmiddel zijn om bijvoorbeeld leden voor zo'n groep te vinden in je regio. Bovendien zouden de coaches/intervisoren van de VNVA (die behoorlijk verspreid over het land zitten) deze groepen kunnen faciliteren, als daar animo voor is. 
 
Mocht je geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden voor een (al of niet begeleidde) intervisiegroep stuur dan een email aan Angelique van Dam (lid van de commissie coaching en intervisie) via angelique@avdcoaching.com. We zullen dan verder samen kijken wat de mogelijkheden zijn.
 
Interview door Sylvia Buis met
Melanie Baas, psycholoog en coassistent
Mariëlle van Pampus, gynaecoloog en perinatoloog

      
1. Wat was de aanleiding om het onderzoek uit te voeren? Signalen of eigen ervaringen?
Onze onderzoeksgroep bestaat uit een gynaecoloog, gynaecoloog-in-opleiding, verloskundige en psycholoog/co-assistent. We zijn bezig met meerdere studies naar zwangerschap en onder andere de posttraumatische stressstoornis(PTSS). PTSS kan zijn ontstaan na een ongecompliceerde bevalling, maar de kans op PTSS is groter indien de bevalling niet soepel verliep.
Tijdens één van de avonden met onze onderzoeksgroep viel de vraag wat dat soort ingrijpende situaties eigenlijk met de hulpverlener doet. Terwijl we bezigwaren met het opzetten van de vragenlijst kwam longarts Mariska Koster in het nieuws met aandacht voor de zwaarte van het vak. De tijd is er blijkbaar rijp voor. Daarbij kwam ook dat Mariëlle al in juni 2013 bij de promotie van Claire Stramrood, aios gynaecologie, dacht: wat doet dit allemaal met de hulpverlener.
 
 
Women Inc en de Alliantie Gender
& Gezondheid
Meer aandacht voor vrouw in lesboeken – Aftrap Onderwijstour - Neem sekseverschillen mee in medische opleiding

 
Om het belang van genderverschillen op de kaart te zetten, organiseert de Alliantie Gender & Gezondheid de komende maanden een onderwijstour langs de universitair medische centra. Het startschot van de rondgang werd vandaag in het Nijmeegse Radboudumc gegeven.
Daar leidde Toine Lagro Janssen, huisarts en hoogleraar Vrouwenstudies Medische Wetenschappen, de bijeenkomst ‘Gender in het medisch onderwijs’ voor toekomstige zorgprofessionals. “Door gender in het medisch onderwijs te implementeren leid je betere artsen op. Daarmee is het een noodzakelijke verbetering van de medische zorg”, aldus Lagro-Janssen.
Genderverschillen op de kaart
Onderscheid tussen het mannen- en vrouwenlichaam zou het vertrekpunt voor iedere medicus moeten zijn, maar is het lang niet altijd. In de medische wereld is het mannenlichaam nog altijd de norm, waardoor de zorg voor vrouwen tekort kan schieten. Zo zijn veel geneesmiddelen en behandelmethodes vooral op blanke mannen of mannelijke proefdieren getest, waardoor vrouwen onverwachte bijwerkingen kunnen krijgen. Ook is er minder bekend over vrouwspecifieke symptomen van ziektes en aandoeningen die zowel bij mannen als vrouwen voorkomen, waardoor deze niet tijdig worden herkend. De weg naar betere zorg begint bij de medische opleidingen. De komende tijd doet Lagro-Janssen dan ook verschillende UMC’s aan om haar pleidooi voor het meer rekening houden met sekseverschillen in de geneeskunde kracht bij te zetten.
Hart- en vaatziekten
Een sprekend voorbeeld waarom genderspecifieke zorg van cruciaal belang is, vormen hart- en vaatziekten; doodsoorzaak nummer één bij vrouwen. Ten onrechte bestaat het beeld van hart- en vaatziekten als een gezondheidsprobleem dat vooral blanke mannen van middelbare leeftijd treft. Zo kunnen de symptomen van een hartinfarct zich bij vrouwen anders uiten dan bij mannen, waardoor ze met de huidige methoden moeilijker zijn op te sporen. Lees het artikel dat verscheen in Metro.
Reactie van Agnes Wolbert:

    
Ik moet zeggen, dat ik echt positief verrast was over de manier waarop VWS de motie opgepakt heeft.
Ik wist natuurlijk wel dat er via OCW en de Alliantie Gender en Gezondheid van alles in gang was gezet en al liep, maar door de motie is de verbinding met VWS tot stand gekomen. De minister heeft de motie  snel en goed opgepakt en dat is wat je wilt, maar wat lang niet altijd lukt. Hier dus wel. Schippers schrijft: ”VWS heeft de afgelopen periode overleg gevoerd met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en het College Geneeskundig Specialismen (CGS)
over de aandacht voor gender-sensitieve geneeskunde binnen respectievelijk de basisopleidingen geneeskunde en de vervolgopleidingen tot geneeskundig specialist”. Wetenschappelijke verenigingen van de meest relevantie specialismen zijn betrokken, VWS blijft de Alliantie faciliteren op enkele doelstellingen, staat in de brief van Schippers.
Kortom, ik denk dat we een vruchtbare samenwerking tussen twee ministeries tot stand hebben gebracht, of misschien moet ik zeggen: tussen Jet Bussemaker en Edith Schippers. Twee van de meest effectieve bewindspersonen in dit Kabinet.
Persoonlijk blijf ik dit dossier volgen, soms vanuit mijn eigen portefeuille als woordvoeder zorg, soms vanuit mijn voorzitterschap van de vaste Kamercommissie OCW. Het is een mooi voorbeeld van hoe je in de politiek door ergens een klein duwtje te geven, er toch meer effectiviteit kan ontstaan.
 
Terugkoppeling VNVA Brainstormavond

  Met een kleine groep in de leeftijd van 24 tot ver na pensioen hebben we een zeer inspirerende Brainstorm avond gehad om een start te maken met het inventariseren van behoeften en wensen voor de VNVA.
Mede naar aanleiding van de Najaarsledenvergadering hebben we ons vooral gefocust op de jonge doelgroep: co assistenten, anios, specialisten in opleiding en jonge klaren.
We waren het snel eens dat de VNVA zich meer zou moeten presenteren als netwerk waar je kennis en ervaring kunt halen, steun kunt zoeken en advies kunt krijgen over het starten of vasthouden van je carrière, keuzen die je maakt professioneel en in je privé situatie. Juist de mix van artsen uit allerlei vakgebieden, allerlei leeftijden en achtergronden maakt dat de VNVA jonge mensen veel kan bieden en daarnaast zijn er trainingen en coaches die je ook (verder) op weg kunnen helpen.
In het verlengde hiervan zou de VNVA zich extern moeten richten op thema's die hierboven ook genoemd zijn, namelijk aandacht vragen voor flexibiliteit in werktijden (om welke reden dan ook), voldoende opleidingsplaatsen en banen, een goede herregistratieregeling, het bespreekbaar maken van thema's waar je tegenaan kunt lopen (zoals burn out) en het streven naar kwalitatief goede zorg waaronder ook het implementeren van gendersensitieve zorg valt.
 
Samengevat kwamen we uit op het overkoepelende thema 'Hoe word en blijf je de dokter die je wilt zijn' en hiermee zal het bestuur verder aan de slag gaan samen met 'ad hoc adviesleden'. Belangstellenden die verhinderd waren krijgen nog bericht over het vervolg, en mocht je mee willen denken over onze inhoudelijke en communicatiestrategie, laat het dan even weten.
Een concrete activiteit is onze aanwezigheid op 14 maart 2015 op de KNMG Carrièrebeurs. We streven ernaar om de VNVA dan op een positieve en aantrekkelijke manier te presenteren en natuurlijk zijn ideeën altijd welkom. 
 
 
Uitkomsten ledenraadpleging
Denk mee met de VNVA
Ben je ook benieuwd naar de uitslagen van de laatste ledenraadpleging? Hier zijn ze.
1. Hedwig Vos legde tijdens de Najaarsledenvergadering de vraag voor om een  keurmerk te ontwikkelen voor artsen die gendersensitief werken. Op dit, nog niet uitgewerkte, voorstel is wisselend gereageerd en voor nu lijkt de behoefte niet groot. Wel is een grote behoefte aan meer kennis over gendersensitieve zorg zoals het plaatsen van basisinformatie op de website, het organiseren van cursussen of geïnformeerd worden over trainingen, het schrijven van artikelen en het verzamelen van contactadressen. Ook werd voorgesteld om richting wetenschappelijke verenigingen en patiëntenverenigingen na te gaan wat er wordt gedaan aan gendersensitieve zorg en vraag hiernaar.
2. Er is een behoefte aan mediatraining (en we gaan kijken of we iets kunnen organiseren). De lijst met leden die specifiek als expert op hun vakgebied benaderd zou willen worden (op een lijstje richting media) is nog klein (maar wie weet wil je je alsnog aanmelden op vnvamail@vnva.nl.
3. Gezien de reacties blijven we ook zeker inzetten op persoonlijke ontwikkeling en ondersteuning bij carrière, naast de aandacht voor werk-privé balans
4. Een groot aantal thema's is geopperd voor de zorginnovatiereis en onze maatschappelijke aandachtspunten. De meest genoemde zijn: 
a. meer  vrouwen naar de top, meer vrouwen in bestuur en diversiteit (inclusief de allochtone arts)
b. werkloosheid artsen/ jonge klaren/ uitval artsen uit opleiding en werk, ziekte (burn out)
c. herregistratie en coulance regelingen
d. flexibiliteit werktijden ook in opleiding
e. seksuele intimidatie
f. tijd voor kwaliteit, medisch zinvol handelen
 
Hartelijk dank voor je bijdrage, en het zou mooi zijn als bij de volgende ledenraadpleging nog meer dames hun mening zouden laten horen. We gaan hier zeker mee verder, en willen ook samen met (ad hoc) actieve leden heldere speerpunten formuleren en activiteiten organiseren.
 
Uitnodiging 2-daags event speciaal
voor vrouwelijke artsen
Ben jij een hardwerkende vrouwelijke arts?
In deze 2-daagse ‘Hét Recept voor Minder Stress en Meer Energie’  ontdek  je de 5 stappen om ontspannen, zelfverzekerd en tevreden te leven. Meer informatie, klik hier of kijk op: www.speciaalvoorvrouwelijkeartsen.nl
 
Als VNVA-lid ontvang je 50 euro korting op de toegangsprijs!
 
Interview met Marieke Visser
De Neuroloog
Tien jaar geleden ijverde de commissie TOP van de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) voor meer vrouwen in topfuncties. Is dat gelukt? Nog niet genoeg, zegt één van de commissieleden van destijds, dr. Marieke Visser. Maar ze geeft niet op.
De doorstroom van vrouwelijk talent naar de top, of liever: het gebrek daaraan. Het is nog altijd actueel: op de dag van het interview wordt bekend dat de bedrijven Apple en Facebook voor hun vrouwelijke medewerkers het invriezen van eicellen gaan vergoeden zodat ook zij eerst carrière kunnen maken. Lees meer.
 
VNVA op de KNMG Carrièrebeurs
Kom naar de KNMG Carrièrebeurs en laat je inspireren over jouw artsentoekomst!
Voor de meeste artsen in spe is het maken van een keuze voor een medische vervolgopleiding een lastige opgave. Het is dan ook belangrijk om goed geïnformeerd te worden over de mogelijkheden. De KNMG Carrièrebeurs op 14 maart 2015 in Utrecht biedt geneeskundestudenten en basisartsen ondersteuning bij de zoektocht naar het maken van de juiste keuzes. Wil je meer informatie, je inschrijven of een kort filmpje bekijken om een impressie te krijgen van de KNMG Carrièrebeurs? Ga dan naar www.knmgcarrierebeurs.nl
 
Promotie Caroline Schneeberger
Promotie Caroline Schneeberger:
Asymptomatic bacteriuria & urinary tract infections in women Focus on diabetes mellitus and pregnancy - Rijksuniversiteit Groningen
 
door Clara Peters

   
Op woensdag 3 december verdedigde ons kersverse bestuurslid Caroline Schneeberger haar proefschrift “Asymptomatische bacteriurie en urineweginfecties bij vrouwen, met de focus op diabetes mellitus en zwangerschap”. Een afvaardiging van het bestuur, ook van de afdeling Noord-Nederland, toog naar Groningen, naar het prachtige Academiegebouw.
Met verve zagen we Caroline alle vragen van de promotiecommissie, een bont gezelschap van epidemiologen, een statisticus, internisten/infectiologen, obstetrici en microbiologen beantwoorden. Zij deed dat soms zo snel, dat er nog aardig wat tijd over bleek voor levendige discussies tussendoor. En dat dan ook nog op haar dertigste verjaardag!
Tijdens de receptie, met champagne natuurlijk, vertelde haar moeder nog een persoonlijk verhaal over Caroline, haar carrière en het tot stand komen van dit proefschrift.

   
Uit zowel de voorpagina van haar proefschrift alsook haar dankwoord maakten we al op dat de graad van doctor (PhD) weliswaar heel eervol is maar ook gepaard gaat met een serie hele banale zaken zoals daar zijn: het verzamelen en onderzoeken van meer dan 1000 urinemonsters (en de hulp die je daarbij nodig hebt), 
het urenlang invoeren van – naar later blijkt- onbruikbare data, het proberen een artikel in te dienen vanuit de vreemdste plekken in het buitenland (Ecuador, St Maarten, Adelaide) en ga zo maar door.
Je hebt het hem toch maar gefikst, Caroline, van harte! En nu de start van een nieuwe carrière, je vader en grootvader achterna: de microbiologie!
 
Proefschriften Gender
Promotie Margret Alers - 20 januari 2015 om 16.30 uur – Radboud UMC Nijmegen
Haar promotie onderzoek naar de specialisatie keuze van vrouwelijke- en mannelijke geneeskunde studenten en hoe die verandert tijdens het medische curriculum, vormt een vervolg op de ontwikkeling en evaluatie van sekse bewust medisch onderwijs.
De instroom van geneeskunde studentes is in het afgelopen decennium internationaal enorm toegenomen. Vrouwelijke artsen werken vaker parttime of onderbreken hun carrière. Na het afstuderen duurt het voor hen vaak langer dan voor hun mannelijke collegae voordat ze hun voorkeurs specialisatie uitoefenen. In sommige medische specialismen is een scheve verhouding in de vrouw-/man ratio van participerende artsen. lees meer De instroom van vrouwelijke studenten geneeskunde kan dus aanzienlijke gevolgen hebben op de werkvloer. Daarom moeten de specialisatie keuze al voor het afstuderen aandacht krijgen in het medisch curriculum.
Allereerst worden alle bekende gegevens over de manier waarop sekse de specialisatie keuze van geneeskunde studenten beïnvloedt in een overzichtsartikel weergegeven. Verder wordt gekeken hoe nieuwe vrouwelijke- en mannelijke geneeskunde studenten verschillen in specialisatie keuze en waarom ze dit doen. Ook wordt de invloed van werktijden, fulltime of parttime weken, en van de combinatie tussen werk en privé op de keuze onderzocht. Culturele verschillen worden benoemd door gegevens uit twee landen met een verschillende werkcultuur te vergelijken: Nederland en Zweden. Beschreven wordt hoe de specialisatie keuze en werk motivatie factoren voor vrouwen en mannen veranderen na de eerste drie jaar theoretisch onderwijs (Bachelor) en na voltooiing van het co-assistentschap (Master).
 
Op vrijdag 7 november 2014 verdedigde Kate Collier aan de Universiteit van Amsterdam haar ‘Sexual and gender prejudice among adolescents and enacted stigma at school’. Collier’s proefschrift richt zich op jongeren die tot een seksuele- en genderminderheidsgroep behoren en die verhoudingsgewijs vaak te maken hebben met een negatieve benadering door leeftijdsgenoten. Lees meer.
 
 
Mail deze nieuwsbrief naar je eigen netwerk!
De nieuwsbrieven staan ook op onze website
Voor meer informatie ga naar onze website www.vnva.nl of volg ons op
Jaargang 6,
nummer 5, 2014

 
 
 

BEZOEK ONZE SITE
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

AGENDA

Deadline aanleveren kopij Nieuwsbrief: 14 januari 2015
 
20-1-2015
Invitational Conference "Specialty Preferences of Medical Students: Genderand Work-Life Balance''
 
29-1-2015
Talkshow Women Inc 'Proefpersonen gezocht'
Lees meer.
 
14-3-2015
VNVA op de KNMG Carrièrebeurs
 
24-3-2015
Uitreiking VNVA Els Borst Oeuvreprijs
 
25-4-2015
VNVA Voorjaarsledenvergadering met aansluitend Carriereboost Symposium
 
10-10-2015
VNVA Najaarsledenvergadering met aansluitend Corrie Hermannprijs Symposium Nominaties kunnen worden ingestuurd tot uiterlijk 1 februari 2015
 
23-26 april 2015
100 ste verjaardag American Medical Women’s Association (AMWA) in Chicago, Illinois
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

EMANCIPATIEMONITOR 2014
 
In deze link lees je zelf de Emancipatiemonitor 2014, een schat aan informatie over mannen en vrouwen. Enkele bevindingen: vrouwen leven langer maar in minder goede gezondheid dan mannen, er is een groei van meer vrouwen aan de top maar het gaat langzaam, vrouwen hebben vaker te maken met (seksueel) geweld en vrouwen vinden flexibiliteit in werktijden veel belangrijker dan mannen. Vooral de details zijn boeiend!
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

VEEL NIEUWE BOEKEN OM TE RECENSEREN!
 
Op de VNVA website is een rubriek ‘te recenseren boeken’ opgenomen.
Kijk maar eens of er een boek bij staat dat je zou willen recenseren. Je vraagt een te recenseren boek eenvoudig aan via het secretariaat. Als dank voor je recensie, is het boek voor jou.
    
 
Met o.a. ‘Zelfdoding bij kinderen en jongeren’. Dit boek biedt up-to-date informatie over de problematiek en geeft een overzicht van de hulpverlenings- en preventiemogelijkheden.
Je krijgt een overzicht vanuit verschillende invalshoeken, zowel vanuit de wetenschap als vanuit de praktijk.
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 TWITTER FEEDS
 
": Aandacht voor
vrouwen: Bij welke medicijnen
kunnen vrouwen onverwachte bijwerkingen krijgen
 
Mooi!
Het percentage vrouwelijke bestuurders in de zorg is gestegen tot 35 procent.
 
uitnodiging, programma en
inschrijfformulier symposium
'Coaching-who cares?
 
  
Let us empower ourselves with
the weapon of knowledge and
let us shield ourselves with unity
and togetherness-Malala
 
": "Gelukkige dokters
zijn betere dokters. Dokter let
op uzelf!” - Column van Hans
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

OPROEP NIEUWSBRIEF!
 
Zou jij het leuk vinden om op een ad hoc basis een korte bijdrage te leveren voor de nieuwsbrief?
Ook zijn we nog op zoek naar leden die af en toe (of vaker) een stukje coördinatie van de nieuwsbrief willen verzorgen.
Mail naar Joke Selhorst, vnvamail@vnva.nl
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

NIEUW OP DE WEBSITE
 

Heb jij een tip om de werk/privé balans goed vol te houden?
Misschien wordt jij de gelukkige winnaar van het boek van Jolanda Holwerda: Vanuit je hart naar succes: in werk, leven en moederschap.
 
 
Stuur je tip in naar het VNVA secretariaat. De meest bijzondere tip krijgt dit boek thuisgestuurd.
De tip wordt anoniem op de website geplaatst.
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ALGEMENE OPROEP
 
Binnen de VNVA zijn veel leden actief op het gebied van onderzoek en implementatie van genderspecifieke geneeskunde, maar we weten vaak niet van elkaar waar we mee bezig zijn. Een aantal leden heeft naar aanleiding van de ledenraadpleging al aangegeven informatie te willen aanleveren over genderspecifieke zorg bijvoorbeeld onderzoeksresultaten, symposia en best practices. Wil je ook een bijdrage delen?
 
Neem dan contact op met het secretariaat VNVA.