SEPTEMBER 2019
In deze Studiekeuzedatabase Bijblijver
 • Release Studiekeuzedatabase september 2019
 • Meer informatie nieuwe bron data studentenhuisvesting
 • Aanleveren data voor release oktober 2019: uiterlijk 1 oktober 2019
 
 
Release Studiekeuzedatabase september 2019
De nieuwste release van de Studiekeuzedatabase (versie 19.7) is beschikbaar. We raden u aan om de wijzigingen t.o.v. de vorige release zorgvuldig te controleren. Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met Studiekeuze123. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database zijn:
 • De CROHO-wijzigingen tot 2 september 2019 zijn doorgevoerd;

 • De RATHO-gegevens zijn geactualiseerd (peildatum 1 september 2019). Deze gegevens hebben betrekking op de toelatingseisen voor de opleidingen in collegejaar 2020-2021.
 • De links naar de NVAO-accreditatierapporten zijn aangepast. Er wordt nu direct naar het beoogde rapport gelinkt. Voorheen werd er gelinkt naar de zoekmachine van de NVAO. 
 • De tabel 'Samenwerkingen' is opnieuw ingericht. Hierdoor is het mogelijk om op Studiekeuze123.nl bij de joint-degree opleidingen alle betrokken instellingen te zien. Dit wordt ook doorgevoerd in de Studie in Cijfers bijsluiters.
 • Het veld 'DatumBeginOpleiding' bevat nu de datum dat de opleiding voor het eerst werd opgenomen in CROHO. Voorheen was dit veld niet gevuld.  
De wijzigingen in deze release zijn ook doorgevoerd voor Studie in Cijfers op Studiekeuze123.nl. De eventueel gewijzigde plaatjes zijn voor instellingen beschikbaar via het Dashboard. De onderwijsinstellingen worden momenteel in de gelegenheid gesteld om de toelichtingen bij de gewijzigde plaatjes aan te passen aan de nieuwe situatied. Tot en met september staan de bijsluiters van Studie in Cijfers op Studiekeuze123 offline.
 
Lees meer over de release van september 2019.
 
De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). Meer informatie hierover vindt u op onze website
 
Meer informatie nieuwe bron data studentenhuisvesting
Studiekeuze123 werkt constant aan het ontwikkelen en verbeteren van de inhoud van de Studiekeuzedatabase. We kijken of altijd of er betere bronnen voor de data beschikbaar zijn. Voor de gegevens over studentenhuisvestiging hebben we een nieuwe bron gevonden, vanaf december gebruiken we de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting. Hierbij wordt ook de tabel 'Gemeente’ aangepast. Dit houdt in dat er velden verdwijnen en velden bijkomen.
 
De volgende velden verdwijnen uit de tabel ‘Gemeente’:  
 
 • StudentoordeelKamersBeschikbaar 
 • StudentoordeelKamersBetaalbaar 
 • StudentoordeelHoreca 
 • StudentoordeelCultuur 
 
De volgende velden worden toegevoegd aan de tabel ‘Gemeente’:  
 
 • Drukindicator 
 • KamersGedeeldeVoorzieningPerc 
 • EenkamerwoningPerc 
 • MeerkamerwoningPerc 
 • GemOppKamerGedeeldeVoorziening 
 • GemOppEenkamerwoning 
 • GemOppMeerkamerwoning 
 • GemKamerhuurKamerGedeeldeVoorziening 
 • GemKamerhuurEenkamerwoning 
 • GemKamerhuurMeerkamerwoning 
 • StudentenInternationaal 
 
De wijzigingen worden verwerkt in release 19.9, waarmee ze vanaf dinsdag 10 december zijn doorgevoerd in de Studiekeuzedatabase. Mocht u tussentijds meer informatie willen omdat de wijzigingen gevolgen voor u kunnen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via info@studiekeuze123.nl.   
 
Heeft u zelf een voorstel voor een bron die wij zouden kunnen gebruiken voor de data in de Studiekeuzedatabase, dan horen we dat ook graag via info@studiekeuze123.nl.
 
Aanleveren data voor release oktober 2019: uiterlijk 1 oktober 2019
De volgende informatie op de instellingspagina wordt door ons handmatig aangepast:
 • Bezoekadres
 • Telefoonnummer
 • Website
Wilt u één van bovenstaande punten wijzigen, dan kunt u dit doorgeven via het contactformulier

Wijzigingen die uiterlijk 1 oktober 2019 bij ons zijn binnengekomen, worden nog verwerkt in release 19.8 op 23 oktober 2019. Wijzigingen in CROHO (zoals nieuwe opleidingen) dienen ook uiterlijk 1 oktober door u te zijn ingevoerd om meegenomen te worden in de release van oktober 2019.
 
Bekijk de volledige releaseplanning van 2019 op
 
U ontvangt deze Studiekeuzedatabase Bijblijver omdat u in het verleden heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in de Studiekeuzedatabase of afnemer bent van de Studiekeuzedatabase REST-API.
Mocht u deze Bijblijver niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven door middel van de link Uitschrijven / Gegevens wijzigen onderaan deze e-mail.
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.