Ako ne se chete, kliknete   Октомври  2014
 
Добра новина е, че около 35% от гражданите у нас имат вече изградено „зелено мислене".  Те осъзнават своята отговорност, информират се и предприемат реални действия за намаляване количествата отпадъци и тяхното рециклиране.
 
Българското законодателство класифицира видовете отпадъци в 15 категории.
Повечето от тях подлежат на рециклиране, в следствие на което се генерират нови материални потоци.
 
В този брой на нашия електронен бюлетин искаме да привлечем вниманието върху опасните отпадъци. В случай на тяхното неправилно управление те носят огромен риск за човешкото здраве и околната среда. Опасните отпадъци са една от застъпените теми в „Save the Planet“ 2015. 
 
В традиция се превърна участието на БалБок Инженеринг в изложението.
В интервю г-жа Ралица Ангелова ще ни разкаже за бъдещите планове на компанията и нейните инициативи, свързани със събирането и обезвреждането на опасните отпадъци.

Приятно четене от екипа на Виа Експо
 
 Виа Експо  032/ 512 900  office@viaexpo.com  www.viaexpo.com

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
      Интервю с г-жа Ралица Ангелова
      заместник-изпълнителен директор,
      БалБок Инженеринг АД
 
 

Г-жо Ангелова, Вашата компания отново ще участва на „Save the Planet“ 2015. Какво смятате да представите на изложението? Моля, опишете накратко новите Ви инициативи.

Представянето на БалБок Инженеринг на изложението през 2015 г. ще съдържа няколко акцента. Първият е свързан със събирането и третирането на флуорирани парникови газове и озоноразрушаващи вещества –хладилни агенти като R22, тетрахлорметан, халони и др. във връзка със забраната за употребата и/или пускането им на пазара. Продължаваме, разбира се, да извършваме дейности и с други опасни отпадъци от производствените предприятия в България. Съществена част от  работата на дружеството е консултантската дейност. Към нея добавяме и професионалното обучение на специалисти по управление на опасни отпадъци. На всички, за които това представлява интерес, ще представим различните възможности за обучение при нас. 

На 23, 24 и 25 организирате кампания в Пловдив. Кои са локациите и какви опасни отпадъци ще събирате?

За наша радост вече не само столичани могат да изхвърлят опасните си отпадъци правилно – т.е. разделно от битовите отпадъци. През пролетта проведохме тридневна кампания с община Пловдив, през юни такава имаше и в Шумен. През октомври се провеждат още две - от  20 до 22 октомври в Сливен и от 23 до 25 октомври отново в Пловдив. Местата за разполагане на мобилния пункт в Пловдив са следните:
23.10.2014 г. (четвъртък) от 10:00 до 12:45 часа на адрес: Район „Западен“, на паркинга на ул. „Равнища” до параклиса „Св. Троица” и от 13:45 до 16:30 часа на адрес: Район „Северен“, на кръстовището на ул. „Победа“ и ул. „Димитър Стамболов“, в близост до автогара „Север“ и магазин „Лидъл“.
24.10.2014 г. (петък) от 10:00 до 12:45 часа на адрес: Район „Тракия“, ул. „Съединение“, до ДКЦ V - Пловдив и от 13:45 до 16:30 часа на адрес: Район „Източен“, ул. „Лев Толстой” № 2.
25.10.2014 г. (събота) от 10:00 до 12:45 часа на адрес: Район „Южен“, продължението на бул. „Македония” срещу магазин „Лидъл” и от 13:45 до 16:30 часа на адрес: Район „Централен“, паркинга зад ресторант „Стадиона”.

В групата на опасните отпадъци, образувани в бита, попадат: лаково-бояджийски материали, лепила и адхезиви, живак и живаксъдържащи термометри и др. прибори, препарати от битовата и строителната химия, както и пестициди и други препарати за борба с вредители, киселини, основи, фотографски материали и не на последно място – старите лекарства.  Опаковките, съдържащи остатъци от такива вещества, също са в групата на опасните отпадъци.

С какво са свързани Вашите планове в близко бъдеще?

След подписването на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой през 1987 г., се прилагат сериозни мерки в световен мащаб. Актуалните данни сочат, че се наблюдава трайна тенденция на възстановяване на концентрацията на озон, който при сегашните темпове на възстановяване би достигнал естественото си ниво към 2050 г.  Най-близките ни планове са свързани с това, БалБок Инженеринг да допринася активно с дейността си за тази позитивна статистика.

Успехът ни в разработването и прилагането на Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата на територията на Столична община ни подтикна да предложим такива системи и на останалите общини в страната. Ние ще продължим да работим за правилното третиране на всички опасни отпадъци от промишлеността и от бита, без значение колко трудно е това.
 
           
 
Препратете на приятел:
 
Намерете ни в социалните мрежи:
Виа Експо ООД, ул. Победа 22, Пловдив, www.viaexpo.com