NostalZine oktober 2020
9e jaargang, nr. 3
Inleiding
Beste lezers
 
De zomer is inmiddels voorbij en de herfst heeft zich duidelijk al laten voelen. Het was een vreemde zomer. Nauwelijks ritten, geen ledenbarbecue en ook… geen NostalBusRally. Hopelijk kon iedereen deslaniettemin genieten van een periode vrijaf en vakantie thuis of dichter bij huis dan gewoonlijk, samen met hun dierbaren.
 
Door de mooie giften die we de voorbije maanden mochten ontvangen op onze projectrekening konden we gelukkig de werkzaamheden aan de Cummins wél verder zetten. Op geregelde tijdstippen werden met een select publiek en uiteraard met inachtname van de veiligheidsregels werkdagen georganiseerd. Een uitgebreid verrslag van die werken vinden jullie verderop in de nieuwsbrief, maar we kunnen alvast verklappen dat er intussen héél veel gebeurd is en het resultaat verbluffend is.
 
Giften op onze projectrekening zijn trouwens nog steeds welkom! De fiscale aftrekbaarheid is tot eind dit jaar verhoogd tot 60% en de fondsen die we verzamelen kunnen ook nog dienen voor ons volgend restauratieproject.

Aanvankelijk hadden we op 11 oktober voorzien om onze opgeleverde Cummins voor te stellen in Leuven. Voor de Werkgroep Techniek was dat haalbare kaart, maar organisatorisch bleek dat minder evident. Omdat we toch een aantal vergunningen nodig hebben en omdat de situatie een specifieke vorm van organisatie vereist, werd besloten om dit moment uit te stellen. Ook de ongunstig evoluerende gezondheidscijfers indachtig, lijkt het ons het veiligst om hier nog even mee te wachten. De nieuwe datum voor de voorstelling wordt dan ook zondag 20 december, de datum waarop onze winterrit al gepland stond. Momenteel zijn we nog in de weer om alle toestemmingen te verkrijgen, we brengen jullie later nog uitgebreid op de hoogte wat het event concreet in houdt en hou je een tijdsslot al kunnen reserveren voor een rit met de aanwezige bus(sen).
 
Inmiddels werd ook voor de rally de knoop doorgehakt: de NostalBusRally gaat dus door in 2021 op 20, 21 en 22 augustus, exact één jaar later dan voorzien dus. We stellen de komende maanden met de Werkgroep Rally alles in het werk om onze website en inschrijvingsformulieren te updaten en iedereen opnieuw aan te schrijven. To be continued! Blokkeer deze dagen dus alvast in je agenda!
 
Dia Nostalgia, voorzien op 13 november, wordt geannuleerd. We kunnen dit immers niet in voldoende veilige omstandigheden laten plaatsvinden.
 
Blijf onze Facebook-pagina checken om ons op de voet te volgen. Wij komen in de komende maanden natuurlijk ook weer terug in je mailbox met meer informatie over onze activiteiten en de NostalBusRally.
 
Hou het veilig en graag tot ziens!
het bestuur van NostalBus vzw
 
 
AGENDA 2020-2021
 
 
Zondag 11 oktober
Uitgesteld (Voorstelling Cummins 4481)
 
Vrijdag 13 november
Afgelast (Dia Nostalgia)
 
Zondag 20 december
Winterrit - Voorstelling Cummins 4481
 
20-21-22 augustus 2021
NostalBusRally
 
Houd ook onze Facebookpagina in de gaten! We posten er regelmatig updates en nieuwe evenementen. Voor bijkomende vragen kunt u zoals steeds terecht op info@nostalbus.be.
 
Voorstelling Van Hool - Cummins 4481 (zondag 20 december 2020)
Eindelijk is het zover! Het grootste restauratieproject in de geschiedenis van NostalBus zit in de einfase en kunnen we met veel trots aan jullie voorstellen. We voorzien hiervoor zondag 20 december 2020. De afspraak is in Leuven, op het Martelarenplein.
 
We bekijken momenteel nog hoe we alles organisatorisch concreet kunnen vormgeven. We voorzien alleszins een klein persmoment en nodigen een aantal sprekers uit. Het idee bestaat er in om ook ritten met de Cummins aan te bieden. Gezien de mondmaskerplicht en de afstandsregels beperken we de rondritten tot telkens 1 uur. Met behulp van tijdssloten - die op voorhand online te boeken zijn - kan je dan zelf kiezen wanneer je een ritje maakt. Om het aanbod ietwat te vergroten, zouden we ook nog 2 bijkomende bussen ter beschikking stellen voor ritten zodat we aan jullie - maar ook aan het grotere publiek - meer kunnen aanbieden dan één uurtje nostalgie. Iedereen kan dan naar believen de ritten met verschillende bussen combineren. En dat allemaal met respect voor de gezondheidsregels.
 
To be continued dus! We houden jullie op de hoogte.
 
 
10 INTENSE JAREN, WAAR IS DA FEESTJE?
 
“Kan iemand me tegenhouden als ik het nog eens wil doen”!
 
Huh wat? Pardon?
 
Ja, even terug in de geschiedenis, laat ons zeggen 10 jaar, 3650 dagen (oeps 3 schrikkeldagen vergeten).
 
Boem Paukeslag” riep de Vlaamse dichter Paul Van Ostaijen in 1921; en wij in 2010 toen onze vzw NostalBus werd opgericht.
 
We gingen die jeugddroom eens in daden omzetten, en vooral veel plezier beleven.
 
Manmanman, die 10 jaar zijn voorbij gevlogen, en ze waren doorspekt, zij het dan eerder spek … en bonen. Bloed, zweet en tranen zijn gevloeid. Naast het busjerijden was er ook het ‘busje restaureren’, of nog erger: ‘busje depanneren’ tijdens een rit. De werkgroep techniek heeft al vele woelige waters moeten doorzwemmen, waarvoor hoedje af.
 
En ik ga die hoed niet direct terug opzetten want er is ook mijn grote dank en respect voor mensen die met de administratie bezig zijn, in goede maar ook kwade tijden. Financiën moeten nauwgezet worden opgevolgd, statuten moeten worden geschreven en aangepast, evenementen vergen voorbereiding, achter een groepsboeking zit een klant met (véél) vragen ,…
 
Maar, en wie me kent zal al zeggen “daar is hij weer”, dank zij onze gedeelde passie, de bussen van staal en polyester, hebben we ook elkaar leren kennen, de passie van vlees en bloed, “Wij zijn nogal keirels hé” (maar géén bospoepers!).
 
Toch is da feestje niet hier, alleszins niet in 2020, de oorzaak daarvan kennen we allemaal. We kunnen maar hopen dat wijzelf en al onze families en vrienden gezond blijven, en we in 2021 kunnen feesten, met een mooie Rally zoals in 2015.
 
Want er is reden tot feesten. Toen we fotomateriaal verzamelden om een ‘Dia Nostalgia Throwback’ te organiseren, waren we zelf verbaasd hoeveel prachtige momenten we al hadden beleefd, en sommigen zowaar alweer vergeten. Tegen dat vergeten proberen we eind 2020, maar zéker in 2021 een allereerste boekje uit te geven, dat moet tonen wat ons die 10 jaar bezielde, en ons in gang hield 😊.
 
Maar toch…
 
“Kan iemand me tegenhouden als ik het nog eens wil doen”!
 
Sven
 
Onze Cummins, een ware metamorfose!
Sinds de laatste update in het NostalZine van april 2020 onderging onze Van Hool AU124 als het ware een volledige gedaanteverwisseling. De vrijwilligers van NostalBus loodsten het restauratieproject, ondanks het hele Covid-19-gebeuren, vlotjes de afwerkingsfase in. Momenteel rest ons enkel nog de schildering van het dak, alvorens de oplevering zal volgen. Graag bieden wij u onderstaand overzichtje aan dat de voortgang van de werkzaamheden beschrijft.
 
Het is vanzelfsprekend dat ook onze vrijwilligers tijdens de verstrengde maatregelen, opgelegd door de overheid, even verplicht de pauzeknop dienden in te drukken. De wereldwijde pandemie, ons allen intussen wel gekend, stuurde ook onze interne planning in de war. Toch bleven we niet bij de pakken zitten. Het stofferen van de zit- en rugkussens was een werkje dat perfect van thuis uit kon gebeuren. Zo werd de periode dat wij niet terecht konden in Lochristi enigszins nuttig overbrugd.
 
 
 
Een grote ingreep die ook nog op de planning stond, was een volledig nazicht van de motor. We opteerden om dit werk uit te besteden aan een professioneel bedrijf, daar het ons aan middelen en kennis ontbrak om dit voor eigen rekening te doen. Om te voorkomen dat er nog meer kostbare tijd verloren zou gaan, sloten we een overeenkomst met Werkhuizen Florimond Ketels te Gent Muide. Zij zouden zich tijdens het verdere verloop van de lockdown ontfermen over de Cummins V8 motor. Bovendien kregen we ook groen licht om op hun terreinen verder te werken aan het interieur van onze bus, zij het wel individueel.
 
 
 
 
 
 
 
 
Midden juni werd dan uiteindelijk ook aan de vzw's toelating gegeven om hun vrijwillige werkzaamheden te hervatten. Onze gemotiveerde technische ploeg zat kennelijk al weken overijld te wachten op dit nieuws, want in de tweede helft van die maand werd er op korte tijd heel wat werk verzet. Het volledige interieur van de bus kon een frisse schilderbeurt gebruiken. Dit meubilair stamt niet origineel uit onze bus, maar werd gerecupereerd uit een donorvoertuig. De palen en zetelframes werden ontdaan van hun oude verflaag, hersteld indien nodig en vervolgens zorgvuldig in de donkergrijze kleur gelakt.
 
 
 
Niet elk interieurdeel werd blijkbaar verworven uit de afbraakbus. De twee palen met bijhorende schutborden aan de achterdeur ontbraken. We waren dus genoodzaakt deze zorgvuldig op maat na te maken. Hiervoor werd als basis ondermeer een paal gebruikt die ooit uit een Van Hool AG700 gerecupereerd werd. Kwestie van toch een laatste overblijfsel uit deze reeks gelede voertuigen te laten voortbestaan...
 
 
 
Carrosseriegewijs stonden we ook nog voor een hele uitdaging. De achterzijde van de bus werd in het vorige leven op bepaalde punten zwaar beschadigd. Het uitdeuken van dit plaatwerk was voor ons, ondermeer door het gebrek aan juiste werkmiddelen, onbegonnen werk. Aangezien er tevens ook nog laswerk moest gebeuren, besloten we om de vervormde delen volledig te vervangen.
 
 
 
 
 
 
 
Vervolgens werden ook het front, de zijluiken en de bumpers aangepakt. Hier moesten ook een aantal oneffenheden weggewerkt worden, alvorens de grondlak kon worden aangebracht.
 
 
 
 
Voor de schildering van de bus waren wij reeds lange tijd op voorhand in overleg getreden met Van Hool. Men was te Koningshooikt bereid ons hiermee te helpen, daar dit ook hun eigen materiële erfgoed ten goede zou komen. Echter stuurde ook hier de coronacrisis onze plannen in de war. Door de wekenlange sluiting van de fabrieken aldaar, de daarmee gepaard gaande werkachterstanden en economische verliezen, kon deze deal helaas niet doorgaan. Aangezien een uitbesteding aan een professioneel bedrijf voor ons financieel niet haalbaar was, besloten we ook dit werk voor eigen rekening te nemen. Het spreekt voor zich dat, naast de vertragingen die we zelf opliepen door Covid-19, dit extra werk ervoor zorgde dat de initiële deadline van 20 augustus niet haalbaar was. Eind juni werd de blote metalen beplating bedekt met een eerste laag epoxy grondverf.
 
 
 
Tijdens het lakwerk door begon een andere equipe reeds met wederopbouw van het interieur. Aangezien het meubilair afkomstig was uit een ander voertuig, paste dit niet voor de volle 100%. Een aantal correcties waren nodig om het geheel toch te kunnen inbouwen.
 
 
 
 
 
Na uitharding van de epoxy volgde de finale, zwarte grondlaag. Uiteindelijk liet de rode eind laklaag de bus terug schitteren zoals hij 45 jaar geleden de fabriek buitenreed. Voor dit spuitwerk kregen wij hulp van een man en tevens ook vriend met ervaring; Dennis van Dessel. Via deze weg bedanken wij hem graag nogmaals voor het prachtig geleverde werk.
 
 
 
 
 
 
 
Nu de buitenkant terug straalt en ook het interieur grotendeels vorm krijgt, is het moment aangebroken om enkele kleine details aan te pakken. Deze kleinigheden maken een groot verschil bij de afwerking en vormen mee het totaalplaatje.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De structuur onder de achterbank diende eveneens nog te worden aangepakt. Het metaal werd behandeld met een roestwerende verf en plaatselijk werd nieuwe beplating aangebracht. Uiteindelijk werd hier het laatste stukje vloerbekleding aangebracht.
 
 
 
 
 
Montage van een splinternieuw logo op het front; een mijlpaal! Dit nagelnieuwe embleem werd ons geschonken door Dennis van Dessel, het was zijn vader die de eer kreeg om dit te monteren. 
 
 
Zaterdag 22 augustus, normaal zou dit de hoogdag van onze NostalBusRally 2020 zijn geweest. Ook hier besliste het coronavirus anders over. Het evenement werd met een jaartje uitgesteld en onze vrijwilligers maakten van het vrijgekomen weekend gretig gebruik om verder te klussen. Na afloop van die werkdag, volgde een eerste korte testrit. Een moment waar elke vrijwilliger toch even stil van werd. Onder het goedkeurend oog van de voorzitter, konden we wel stellen dat al het harde werk zichzelf eindelijk loonde.
 
 
 
In de aanloop voor een eerste technische keuring sinds 2015 restte ons ook nog wat schilderwerk aan het chassis. Verder werden ook de remmen correct afgeregeld, het chassisnummer duidelijk gemarkeerd en de nodige identificatieplaatjes terug aangebracht.
 
 
Van computersturing was in het tijdperk waaruit de bus stamt amper sprake. Toch bleek Van Hool op vlak van elektronica revolutionair te zijn in haar sector. Diverse beveiligingen voor het beschermen van motor en transmissie, alsook een deurbediening die onder elektronisch toezicht staat, zijn enkele van de ‘hoogstaande’ technische snufjes. Lezers die een beetje thuis zijn in de wondere elektronische wereld, weten maar al te goed dat diverse componenten op dergelijke leeftijd zeer storingsgevoelig kunnen zijn. Het was Marc die de tijdrovende taak van analyse, uitmeten, optekenen en herstel van de diverse printplaten op zich nam. Het resultaat mag gezien worden, want het volledige geheel werkt weer naar behoren.
 
 
 
De technische keuring van bus 4481 was nog een zware last die rustte op de schouders van onze vrijwilligers. Een voertuig van dergelijke leeftijd, dat al meer dan vijf jaar niet meer voorgereden was voor dergelijk nazicht, en bovendien gedurende die tijdspanne ook nog eens volledig gestript en heropgebouwd werd, je zou als betrokkene voor minder nachtmerries krijgen. Gelukkig verliep de inspectie bijzonder vlot. Geen enkel noemenswaardig zwaar gebrek werd genoteerd. Helaas was de afstelling van één van de koplichten buiten de toegelaten marge, ondanks de passage bij een naburige garage te Wondelgem voordien. Bijkomend maakte een administratief medewerker van het keuringsstation tijdens de inschrijving van het voertuig een typfout bij het overnemen van het Belgisch goedkeuringsnummer. Hierdoor waren we genoodzaakt een nieuw inschrijvingsbewijs aan te vragen bij de DIV. Deze twee gebreken gaven aanleiding tot een herkeuring, die in de loop van de komende weken zal plaatsvinden.
Noot: zodra de bus zijn eerste technische controle doorstaan heeft, zal ook dit voertuig, net als al onze andere bussen, tweemaal per jaar moeten worden voorgereden bij een schouwingsstation.
 
 
 
Momenteel zijn we te Lochristi in de weer met de schildering van het dak. Dit zal geschieden in de beige kleur zoals voorgeschreven in het lastenboek van de Buurtspoorwegen. Alvorens te kunnen overgaan tot de schildering, waren er ook hier heel wat voorbereidingen noodzakelijk. Naast het voorziene schuurwerk, doken er ook hier weer enkele onvoorziene kwaaltjes op. Gelukkig niets ondoenlijk; slechte delen uitslijpen en nieuwe metalen plaatjes inlassen. We opteerden om de (zij-)ramen niet te demonteren, daar dit een aanzienlijk bijkomend werk zou vormen. Bovendien konden we na inspectie geen roestvorming onder de raamrubbers vaststellen. Om ervoor te zorgen dat er ook onder de rubbers een laklaag wordt aangebracht, spanden we zorgvuldig een touw rond elke raamlijst. Nadien werden ook de naden aan het dak afgekit en het resterende geheel afgeplakt.
 
 
 
 
 
 
 
De oplevering met bijhorende officiële voorstelling van de bus te Leuven, werd inmiddels verplaatst naar zondag 20 december. Ondanks de inzet van onze vrijwilligers, bleek de initiële datum van 11 oktober moeilijk haalbaar door de opgelopen vertraging. Bijkomend heersen er vandaag de dag nog veel onzekerheden omtrent de maatregelen rond Covid-19. Aangezien hierdoor een vertrouwde rondrit met een volle bus niet mogelijk is, werken wij tegen de nieuwe datum een alternatief evenement uit met verschillende bussen, tijdsloten en verplichte reservatie. Wij hopen u dan alsnog te mogen verwelkomen.
 
 
Onze overige bussen genoten dan weer van een uitzonderlijk rustig jaar. Nagenoeg alle ritten in het voorjaar en de zomerperiode werden immers geannuleerd. Logischerwijs besloot het bestuur dan ook om een deel van de vloot tijdelijk buiten verzekering te plaatsen, zodoende het financiële leed toch enigzins te temperen. Momenteel zijn enkel onze Jonckheere TransCity en de nog in restauratie zijnde Van Hool AU124 toegelaten op de openbare weg. De bussen van META, in ons beheer, hebben we gedurende de volledige periode wel rijvaardig gehouden.
 
Naast de kleine werkjes om de resterende bussen veilig op de baan te houden, onderging ook de TransCity bijkomend nog enkele ingrepen. De volledige vloerbekleding werd vorig jaar dan wel vernieuwd, er restte ons nog steeds de taak om de isolatie van de vloerluiken te vernieuwen. Vooral achteraan in de bus, boven motor, versnellingsbak en achterbrug, was dit zeker geen overbodige luxe. Met het aanbrengen van dit nieuwe geluidsdempende materiaal, hopen we de motor letterlijk een toontje lager te laten zingen.
 
 
 
 
 
Voor klanten is het vaak van belang dat er een geluidsinstallatie aanwezig is in de bussen voor het afspelen van muziek of het omroepen per microfoon. Zo goed als alle bussen uit onze eigen collectie beschikken reeds over een audio versterker. Ook META gaf enige tijd geleden haar goedkeuring voor de inbouw van dergelijke installaties. Tussen al het andere werk door, was bus 101 aan de beurt.
 
 
 
 
 
Naast onze rijdende mastodonten, koesteren we bij NostalBus ook een stukje onroerend erfgoed. De voormalige stelplaats van de Buurtspoorwegen te Lochristi, fungeert momenteel als uitvalsbasis voor onze vereniging. Enkele weekends geleden hadden onze vrijwilligers de handen vol met onderhoudswerkzaamheden aan de historische gebouwen aldaar. De dakgoten werden gekuist en we vervingen een 50tal dakpannen. Zo kunnen we komende winter genieten van een lekvrij dak! Bijkomend werd ook de wildgroei op de site keurig gemaaid.
 
 
 
 
 
Al gehoord van fund raising?
 
Lid worden van NostalBus?
Onze vereniging interesseert je? Je wil ons financieel of materieel steunen of gewoon af en toe een handje meehelpen? Dan heten wij je graag welkom als lid van onze vzw!
 
Lid worden kan snel en gemakkelijk via onze website, waar ook alle informatie terug te vinden is. Hierbij geven we nog een kort overzicht.
 
Het lidgeld bedraagt 20 euro, over te maken op rekening IBAN BE67 0688 9123 2387 (BIC GKCCBEBB). Wat krijg je daarvoor terug?
- je wordt op de hoogte gehouden van onze externe én interne activiteiten
- je kan een handje toesteken op werkdagen of bij onze administratie
- je krijgt korting op tal van activiteiten (rondritten, ledenactiviteiten, ...)
- indien je rijbewijs het toelaat, kan je je af en toe uitleven met een van onze historische bussen, wij zijn steeds op zoek naar vrijwillige chauffeurs
- ...
 
Wie lid wordt na augustus, krijgt het daaropvolgende jaar er automatisch gratis bovenop!
 
Voor meer informatie kan je ons contacteren op info@nostalbus.be!
 
NostalBus is aangesloten bij Herita.
 
Via onze projectrekening bij Herita kunnen er fiscaal aftrekbare giften worden geschonken om de werking van NostalBus te ondersteunen.
 
 
 
Redactie M.K. - B.V. - J.H.