H2W | januari 2015

H2W
H2W

Siza optimaliseert haar zorgprocessen en de inzet van UNIT4 Cura en realiseert daardoor flinke besparing op administratieve kosten door een optimaal zorgproces. Het resultaat van het project onder leiding van H2W Partners:

Door een eenduidige manier van zorg registreren, digitalisering van cliëntdossiers en de centrale opslag ervan, bespaart Siza in de proceskosten en wordt het aantal fouten flink verminderd. Hierdoor is er beduidend meer tijd te besteden aan de directe zorg voor cliënten. Zorgmedewerkers zijn minder tijd kwijt aan administratie en hebben dus meer tijd voor de cliënt. Siza heeft ondervonden dat het waardevol is om met enige regelmaat de werkprocessen onder de loep te nemen en deze af te stemmen op de beschikbare software. Dit maakt efficiënt werken mogelijk en daarmee ook een vergroting van de tevredenheid onder medewerkers. Siza kan wat betreft deze optimalisering weer enkele jaren vooruit. De casestudy gaat uitgebreid in op de aanpak van de herinrichting van werkprocessen en UNIT4 Cura bij Siza.

Meer informatie over deze case study

H2W

HIMSS is wereldwijd de grootste conferentie en beurs op het gebied van ICT en Healthcare. Uit evaluatie blijkt dat de deelnemers aan VIP Studiereis naar HIMSS 2014 de studiereis als enorm waardevolle beoordelen. Genoeg redenen om dit jaar aan een unieke VIP Studiereis naar HIMSS 2015 in Chicago (USA) deel te nemen.

Het centrale thema van de VIP Studiereis 2015 is ‘Op weg naar 2020 - ICT als enabler’.

EPD Flighttour:

H2W Partners organiseert ook dit jaar weer een EPD Flighttour voor de deelnemers aan de HIMSS15 conferentie en beurs. Tijdens deze flighttour bezoekt u onder begeleiding van H2W Partners 4 of 5 aanbieders van EPD oplossingen. We houden bij deze tour rekening met leveranciers voor care en cure instellingen.

Meer informatie over HIMSS15 Flighttour

H2W

AZ Alma realiseert haar nieuwbouwziekenhuis in Eeklo. De ingebruikname staat gepland voor het eerste kwartaal van 2017.

H2W Partners heeft in goede samenwerking met AZ Alma de dossiers medische uitrusting voor de ziekenhuisdiensten uitgewerkt met als doel publicatie conform de Wet op de Overheidsopdrachten. Naar analogie met het project voor de ziekenhuisdiensten wordt gestart met de Medisch Technische Diensten en de poliklinieken.

Meer informatie Nieuwbouwziekenhuis AZ Alma

H2W

H2W Facility vierde op 1 januari 2015 haar 10 jarige bestaan. H2W Facility is een onafhankelijk organisatie advies bureau met hoofdzakelijk opdrachten op het gebied van de ondersteunende diensten in de Gezondheidszorg. Vanaf de start levert H2W Facility interim management, advies en projectmanagement. Inmiddels heeft H2W Facility een grote file van succesvolle afgeronde projecten in Nederland en België.

Wij danken onze opdrachtgevers voor het vertrouwen in H2W Facility de afgelopen 10 jaar en zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Jos Strik
Managing Partner

H2W

H2W
Poort van Veghel 4934
5466 SB Veghel
0413 244 130
info@h2w.nl
www.h2w.nl

 
Website H2W