Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief - 24/02/2022
Liefs Minkema

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
 
Het lijkt erop dat we na de voorjaarsvakantie terugkeren naar het oude normaal, naar een school zonder coronamaatregelen. Deze week namen wij daar al een klein voorschot op. Na de vakantie verdwijnt de mondkapjesplicht. Ik ben blij dat ik jouw gezicht dan weer helemaal kan zien.
 
Als ik terugkijk naar de afgelopen periode, dan is het belangrijk om te noemen dat het niet alleen voor jou, maar ook voor ons als schoolorganisatie best lastig is geweest. In alle afdelingen van onze school hadden we enorme uitdagingen om het rooster rond te krijgen.
 
De effecten van corona zien we helaas ook terug in de resultaten, maar ook op hoe leerlingen en medewerkers zich voelen. Een van mijn collega’s vatte dat tijdens een overleg vorige week treffend samen: “Het plezier is een beetje weg.” Dat plezier is misschien nog wel belangrijker dan die resultaten. De komende periode willen we onderzoeken wat er nodig is om het welbevinden te verhogen en het plezier weer terug te brengen.
 
Nog even, dan is het vakantie. Ik hoop dat je echt even de tijd neemt om op adem te komen. Ik merk dat we dat allemaal nodig hebben.
 
Update NPO: enquête en HOMi
Op dit moment is de taskforce NPO bezig om opnieuw te inventariseren welke achterstanden leerlingen, docenten en ouders ervaren. Jouw ouders kunnen hierover een enquête invullen tot zondag 6 maart. We zouden het waarderen als je ouder(s) die invult/invullen. Ook jij hebt via jouw schoolmail een eigen enquête ontvangen.
 
Op basis van deze inventarisatie zullen we evalueren of de aangeboden activiteiten effectief zijn en waar er nog meer of andere activiteiten nodig zijn.
 
Inmiddels hebben de eerste leerlingen toegang tot de plan-app HOMi. Deze app helpt leerlingen met huiswerk en toetsen plannen. In klas 1 t/m 3 is hier in een mentorles uitleg over gegeven. In de bovenbouw kunnen leerlingen zich hier vrijwillig voor aanmelden via hun mentor. In dit uitlegfilmpje zie je hoe de HOMI-app werkt.
 
Totale overzicht NPO-activiteiten op de website
Op de website staat een overzicht van alle NPO-activiteiten. Deze pagina wordt in de loop van het schooljaar steeds bijgewerkt.
 
Leerlingactiviteiten
Corona heeft echt zijn tol geëist. Er zijn zorgen om de achterblijvende resultaten van onze leerlingen maar ook om hun mentale welzijn. Wie lekker in zijn vel zit, presteert beter. We gaan de komende maanden daarom inzetten om ook een aantal ontspannende activiteiten te organiseren die er hopelijk aan bijdragen dat het plezier weer terugkomt in de school. Belangrijk uitgangspunt is wel dat we lesuitval (zo veel mogelijk) willen vermijden. In overleg met o.a. de leerlingenraad gaan we verdere invulling geven aan de ideeën die er nu liggen. To be continued, dus!
 
Trainingen voor leerlingen
Voor onze havo- & vwo-leerlingen bieden we diverse trainingen om ervoor te zorgen dat ze lekker in hun vel zitten én blijven! Het is een divers aanbod. Zit er iets tussen waar jij enthousiast van wordt? Bespreek dit dan met je mentor of loop binnen bij één van de zorgcoördinatoren.
  • Motivatietraining (OB en BB)
  • Omgaan met spanning (OB en BB)
  • Studievaardighedentraining (OB en BB)
  • Stress de Baas! (BB)
  • Sportles Balans en Kracht (BB)
 
Kijktip: Zembla-De tijd van je leven
Jong zijn. Het zou de leukste tijd van je leven moeten zijn: studeren, experimenteren, op kamers. Nieuwe vrienden maken, het leven ontdekken. Oudere generaties kijken er weleens met weemoed op terug. Maar uit onderzoek blijkt dat wereldwijd 1 op de 7 jongeren kampt met ernstige mentale problemen. De coronapandemie heeft die problemen vergroot en nog zichtbaarder gemaakt. Zembla onderzoekt: wat is er met deze generatie aan de hand? Wat maakt deze generatie anders dan vorige generaties? Kijk de aflevering terug.
 
Rapport 1
Op 9 februari zijn de rapportcijfers vastgelegd in Magister. Vorige week vonden vervolgens in de middag rapportvergaderingen plaats voor alle leerjaren. Hierom gold er die week een 50 minutenrooster. Als het goed is hebben alle leerlingen inmiddels hun eerste rapport uit handen van de mentor gekregen. Op 4 april is er een interne tussenrapportage voor de onderbouw en in diezelfde week staan ook leerlingbesprekingen in onze jaaragenda. Daarbij krijgen de leerlingen van de dakpanklassen 1 en 2 havo/vwo een voorlopig advies voor het volgende leerjaar. In dit verband kunnen de overgangsnormen op de website helderheid geven.
 
Ouderavond leerjaar 1
Donderdag 17 maart is er een tweede ouderavond voor de ouders van klas 1. Was het in september nog nodig om de avond online te organiseren, dit keer lijkt het ernaar uit te zien dat de mentoren ‘hun’ ouders op school kunnen ontvangen. Zij zullen vooral vertellen over het traject naar het eindrapport en de bevordering naar klas 2. Een uitnodiging met verzoek tot aanmelden kunt u tegemoetzien in de week van 7 maart.
 
Toetsweek maart
Vanwege de schoolsluiting van december en de inhaaltoetsweek van januari is de toetsweek van maart voor de examenleerlingen enkele dagen doorgeschoven: deze start op donderdag 25 maart en loopt voor de meeste leerlingen door t/m woensdag 30 maart. Dit korte uitstel geeft jullie net iets meer tijd om de stof voor SE3 onder de knie te krijgen. Zit je niet in het examenjaar? Dan geldt voor jou een verkort toetsrooster. Niet alle vakken zullen deze week een toets afnemen, doordat jullie daar nog onvoldoende naartoe hebben kunnen werken. Je vindt het rooster straks in de gedeelde Drive Toetsrooster en PTA.
 
10 minutengesprekken
Vooralsnog gaan we ervan uit dat de 10 minutengesprekken zich op dinsdag 12 en donderdag 14 april (van 18.00 tot 21.00 uur) op school kunnen afspelen. Natuurlijk nemen we daarbij de eventueel nog geldende RIVM-richtlijnen in acht en richten we zo nodig wat meer lokalen in, zodat iedereen voldoende afstand kan bewaren.
 
Van 21 tot 30 maart 24.00 uur zijn ouders in de gelegenheid om in te tekenen op één of twee gesprekken met docenten (per kind). Een uitnodiging met instructies voor de inschrijving sturen we van tevoren naar het mailadres van ‘ouder 1’, het ‘woonadres’ van de leerling(en). Op 31 maart is het rooster voor deze avonden bekend. Dat zal in Magister te zien zijn. Helaas is het niet mogelijk om bij het inroosteren rekening te houden met voorkeuren voor dagdelen en/of tijdstippen.
 
We moedigen de leerlingen van harte aan om mee te komen naar deze gesprekken. Nog mooier is het, als zij zèlf een hulpvraag formuleren en voorbereid naar het gesprek komen.
 
Graag wijzen we er nog eens op dat de uitnodiging voor deze momenten, i.t.t. andere post, slechts naar een van beide ouders wordt gemaild. Op die manier voorkomen we dat mentoren en docenten over één leerling twee gesprekken voeren en kunnen zo veel mogelijk verschillende gezinnen aan bod komen.
 
Lesvrij
Dinsdag 5 april is een verkorte lesdag met lessen van 50 minuten t/m het 3e uur. Hierop volgt een studiemiddag voor alle medewerkers, die in het teken staat van leerlingzorg en extra ondersteuningsmogelijkheden. Vrijdag 15 april is lesvrij. Het is dan Goede Vrijdag en dit jaar zijn zowel de leerlingen als de medewerkers vrij.
 
 
Liefs van het Minkema
Havo- en vwo-leerlingen van de onderbouw van het Minkema College hebben de afgelopen weken bij het vak kunst presentjes gemaakt met als doel: SPREAD THE LOVE! Elk groepje leerlingen heeft een locatie in Woerden of omgeving uitgekozen waar zij de afgelopen dagen en komende weken - als verrassing - de presentjes achterlaten. Met dit initiatief hopen de leerlingen op een kettingreactie van blijdschap en verbondenheid.
 
 
 
 
Online lessen + afwezigheid melden
Vanaf 7 maart streamen we in principe geen lessen meer, dus ook niet voor leerlingen die tussenuren hebben en het laatste uur graag vanuit huis volgen. Dat betekent ook dat wij vanaf 7 maart weer streng gaan letten op absenties en te laat komen en daar naar zullen handelen.
 
Afwezigheid melden
Ben je ziek of om een andere reden afwezig, meld dit dan bij de afdelingsassistent van jouw locatie. Het is niet de bedoeling dat je afmeldt bij jouw mentor. Kijk op de website voor de juiste contactgegevens.
 
Thema-avond 31 maart 'Hoe praat ik met mijn kind over sex en sexualiteit?'
 
 
In de kranten lees je geregeld over sexting: naaktfoto’s die jongeren doorsturen en vervolgens door de hele school worden bekeken. Eén op de acht jongeren stuurt probleemloos een sexy foto via sociale media. Hoe praat je live met jongeren over liefde en seksualiteit met respect voor intimiteit en privacy? Zonder dat het banaal wordt of het schaamrood direct op hun kaken staat? Hoe geef je jongeren inzicht in het belang van eigen en andermans grenzen als het gaat om seksualiteit?
 
De Ouderraad van onze school biedt in samenwerking met Theatergroep PlayBack de thema-avond Bedtime Stories aan. Een feest van herkenning, maar bovenal een relevante ouderavond gericht op goede communicatie tussen ouders en hun pubers.
 
Aanmelden
Zet het in de agenda en meld u aan voor de interactieve avond Bedtime Stories op 31 maart 2022 van 19.30 tot 21.30 uur. Locatie: aula Minkemalaan 1 te Woerden. Voor ouders vande Minkemalaan èn de Steinhagenseweg. Kijk voor meer informatie op de website.
 

 
Profielwerkstuk
Het is een schooljaar met veel hindernissen en dat merken we ook bij het profielwerkstuk (pws). De leerlingen kunnen maar moeilijk 'op locatie' onderzoek doen en door de (inhaal)toetsweken was het lastig om tijd te vinden om aan het pws te werken. We kunnen alleen maar vragen aan de leerlingen om het naar de omstandigheden zo goed mogelijk te doen en de begeleider goed op de hoogte te houden van eventuele problemen.
 
Inleverdatum verschoven naar 8 maart
De uiterste inleverdatum is verschoven naar dinsdag 8 maart 15.00 uur, maar als het lukt verdient het de voorkeur om het pws voor de voorjaarsvakantie in te leveren. Dan heb je ook echt even vrij en kun je je na de vakantie voorbereiden op de toetsweek van maart.
 
Presentatieavonden voor vrienden en familie gaan niet door
De presentatieavonden voor vrienden en familie gaan helaas wederom niet door. Lange tijd was het vanwege corona onduidelijk of we deze avonden in de school konden organiseren. Inmiddels is duidelijk dat de voorbereiding te veel van de examenleerlingen vraagt. Om die reden zullen zij het laten bij een kleine presentatie overdag voor hun begeleider. Meer informatie hierover volgt nog.
 
Live Online Tour geslaagd!
Wat was het spannend: een live uitzending van twee razende reporters die op donderdag 27 januar jl. de school laten zien aan honderden basisschoolgezinnen. Zowel voor het vmbo als voor het havo/vwo lag er voor dit unieke concept een strak draaiboek klaar waarbij twee docenten samen met twee leerlingen de school zouden laten zien als razende reporters en onze directeur onderwijs met een co-host de avond zou presenteren.
 
 
Het doel was om de kijkers de kracht van onze scholen te laten ‘ervaren’, zoals we daar op de fysieke Open Dagen altijd goed in slagen: betrokkenheid, een prettig klimaat, een informele sfeer. Wat de kijkers te zien kregen, waren trotse, enthousiaste docenten die leerlingen het podium gaven. Natuurlijk deden zich schoonheidsfoutjes voor. Maar daarin zat ook de charme: we hebben ons open en eerlijk willen presenteren en daar hoort af en toe ook een blooper of wegvallend geluid bij. Uit de complimenten die we aan het einde in de chat kregen en de volgende dag in de mailbox, maken we op dat we in de opzet geslaagd zijn!
 
(Buitenland)reizen
De reis die nog gepland staat (klassieke reis naar Keulen van het gymnasium) gaat door! De buitenlandse reizen die door corona niet konden doorgaan de afgelopen maanden, kunnen we helaas niet meer een nieuwe plek geven in de jaaragenda.
 
Expositie Peace-posters in bibliotheek
Eén van de inzendingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de voorjaarsvakantie (26 februari - 5 maart) hangen de tekeningen van onze brugklasleerlingen die hebben meegedaan aan de jaarlijkse Peace-posterwedstrijd van de Lions in de bibliotheek aan de Meulmansweg te Woerden. Dit jaar was het thema: We zijn allemaal met elkaar verbonden. Er kan ook gestemd worden voor de publieksprijs! Kom dus gerust een kijkje nemen en breng je stem uit op jouw favoriet!
 
Nieuwe schoolfotograaf
De organisatie Schoolfotosonline is met ingang van dit schooljaar gevraagd om de schoolfotografie te verzorgen op het Minkema College. Zij maken van iedere klas een klassenfoto en ook een mooi portret van de leerlingen in leerjaar 2 tot en met 6, enerzijds voor de administratie op school, anderzijds te bestellen, als herinnering aan de schooltijd op het Minkema College.
 
Foto's online bestellen
In tegenstelling tot wat tot nu toe gebruikelijk was, zullen de foto’s niet meer als pakket op school worden uitgereikt. Wij zijn erop gericht alleen de foto’s af te drukken die daadwerkelijk worden besteld. Na het fotograferen ontvangt de ouder/verzorger een persoonlijke inlogcode waarmee op de website: www.schoolfotosonline.nl de foto’s kunnen worden bekeken en besteld.
 
De werking en afhandeling laat zich het best vergelijken met een webwinkel. Je rekent online af en de foto's worden naar het opgegeven adres verstuurd. Uiteraard houden we ons aan de regelingen rond de privacy.
 
Wij hopen natuurlijk dat je blij zult zijn met het fotowerk en de service van onze nieuwe fotograaf.
 
Uitnodiging (ouders van) eerstejaars: onderzoek Minkema College
 
Binnenkort vindt er op de school een onderzoek plaats om te achterhalen wat onze brugklasleerlingen en hun ouders tot nu toe van onze school vinden en waarom jij en jouw ouders voor de school hebben gekozen. Met deze informatie kunnen wij gericht werken aan de verbetering van de kwaliteit van de school.
 
Zit je in de brugklas?
Dan ga je na de voorjaarsvakantie in een mentorles een vragenlijst invullen.

Ouders van eerstejaars krijgen in week 11-13 per e-mail van DUO Onderwijsonderzoek & Advies (het bureau dat het onderzoek voor ons uitvoert) een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. In die e-mail vinden je ouders een link waarmee zij automatisch in het beginscherm van de vragenlijst terecht komen. Het invullen van de vragenlijst neemt gemiddeld 10 minuten in beslag; dit kan tot drie weken na ontvangst van de link.

Vragenlijst
We willen jou en je ouders verzoeken de vragen zo openhartig mogelijk te beantwoorden, gebaseerd op eigen ervaringen. Met het invullen van de vragenlijst laat jij jouw stem horen en lever je een constructieve bijdrage aan onze school.
 
Privacy
DUO Onderwijsonderzoek & Advies garandeert de privacy van alle deelnemers aan dit onderzoek. Het zorgt ervoor dat de persoonlijke mening niet bij anderen terecht komt. Ingevulde antwoorden in de vragenlijst gaan rechtstreeks naar DUO Onderwijsonderzoek & Advies en zij zullen het bestand met de antwoorden van alle ouders nooit aan ons afstaan. Bovendien zorgt het bureau ervoor dat in het rapport individuele leerlingen en ouders niet herkenbaar zijn. De antwoorden komen in geen geval direct bij ons terecht. Jij en je ouders kunnen de vragen dan ook zonder terughoudendheid beantwoorden.
 
Vragen over het onderzoek
Mocht je vragen hebben over het onderzoek, dan kun je bellen of mailen met directeur onderwijs Arjan van de Wart of met Geert van den Hoek (projectleider DUO Onderwijsonderzoek & Advies): 030-263 10 80 of g.vanden.hoek@duo-onderwijsonderzoek.nl.
 
Alvast bedankt voor jouw medewerking!
 
Vakanties schooljaar 2022-2023 bekend!
Landelijk en in onze regio zijn de schoolvakanties weer vastgelegd voor het schooljaar 2022-2023. Bekijk het overzicht
 
 
Agenda
28/02-06/03: Voorjaarsvakantie (expositie in de bieb)
07/03: Huiswerkvrij (niet-examenklassen)
08/03: Uiterste deadline inleveren PWS
17/03: Ouderavond klas 1
 
Nieuwsbrief 2022 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Minkemalaan 1, 3446 GL Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.