JUNI 2018
In deze Bijblijver
 • Vul nu de evaluatie voor NSE contactpersonen in
 • Kom naar de Slotbijeenkomst op 3 juli 2018
 • Persbestand
 • Embargo op bestanden tot 28 juni 0:01 uur
 • Belangrijke data
 
 
Vul nu de evaluatie voor NSE contactpersonen in
In de evaluatie vragen we naar jouw ervaringen met verschillende onderdelen in de productie van de NSE (o.a. communicatie, bestandsuitlevering en informatievoorziening). De resultaten worden besproken tijdens de slotbijeenkomst op 3 juli en worden gebruikt om de werkwijze en samenwerking in de productie van de NSE te verbeteren.
 
Invullen duurt 5-10 minuten en kan tot en met dinsdag 26 juni. Bij voorbaat dank!
 
Kom naar de Slotbijeenkomst 3 juli 2018
Op dinsdag 3 juli 2018 vindt de NSE Slotbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we met al onze NSE contactpersonen wat er dit jaar goed is gegaan in de werkwijze en productie van de NSE en wat er volgend jaar beter kan. We ontvangen je hier graag.
 
De bijeenkomst vindt plaats van 10:00 tot 13:00 uur (inclusief lunch) bij Cursus- en Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 te Utrecht. 
 
Meld je nu aan via info@nse.nl.
 
Persbestand
Net als andere jaren levert Studiekeuze123 op aanvraag het openbare NSE benchmarkbestand uit. Dit is een omvangrijk SPSS-bestand, dat niet voor iedereen toegankelijk is. Voor het eerst dit jaar zal Studiekeuze123 daarom als pilot een toegankelijk interactieve excel-tool als persbestand ter beschikbaar stellen aan journalisten en andere geinteresseerden. Het persbestand bevat de resultaten van de algemene tevredenheidsvragen en de thema-scores op instellingsniveau, overeenkomstig de waarden in het openbaar benchmarkbestand. Een eerste versie is recent gepresenteerd in de NSE-werkgroep, de definitieve versie is vanaf maandag 25 juni opvraagbaar via info@nse.nl
 
Embargo tot 28 juni 0:01 uur
De NSE resultaten worden op donderdag 28 juni om 0:01 uur gepubliceerd. We willen nogmaals onder de aandacht brengen dat er tot dan een embargo geldt op alle geleverde bestanden.
 
Belangrijke data
 • donderdag 21 juni
  Opleveren definitieve bestanden NSE 2018: Instellingsbestanden, Factsheets (GfK)
  ONDER EMBARGO
 • vrijdag 22 juni
  Opleveren sleutelbestand (GfK)
 • dinsdag 26 juni
  Opleveren open antwoorden op de ‘last question’ (GfK)
 • donderdag 28 juni
  Openbaar maken resultaten NSE 2018 
 • donderdag 28 juni
  Versturen dankmail aan studenten
 • donderdag 28 juni
  Levering factsheets aan CvB's/Directies
 • dinsdag 3 juli
  Slotbijeenkomst NSE 2018
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief in het kader van onze samenwerking in de productie van de Nationale Studenten Enquête. Mocht je geen mail meer van ons willen ontvangen, dan kun je je onderaan deze mail uitschrijven. Dan halen wij je gegevens uit deze mailinglist.
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.