Bethlehemkerk Nieuwsbrief
December 2015 nr 034

Insturen copy naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
IN DEZE NIEUWSBRIEF


Inpakken kerstattenties

Gesprekskring

Kerstkaarten Ghana
 
Geslaagde tuindag
 
Ghana en marktplaats
 
Schrijfmarathon

Stilte Centrum

 
Zondag 6 december

Thema van de dienst:

"Tijd om te luisteren"
 
Eerste lezing:
Jesaja 7:10-17

Tweede lezing:
Lucas 1: 26-38
 
Aanvang 10.00

Voorganger:
 
 
AGENDA

Vrijdag 04 december Catechese 12-15 jaar en stercafé
 
Zondag 06 december Viering van Schrift en Tafel
 
maandag 7 december: overleg pastoraal team

maandag 7 december  vergadering moderamen

woensdag 9 december inpakken kerstattenties

woensdag 9 december ‘Geloven tegen beter weten in’

vrijdag 11 december Liturgische werkgroep

zondag 13 december tienerdienst
 
Lied van de week

6 december 2015 – Tweede zondag van de Advent
LB 745 – Uit de schemer van de tijden
In de rubriek ‘Geloofsgetuigen’ treft men in het Liedboek enkele liederen aan over mensen die in hun wijze van leven een voorbeeld voor ons zijn. Nog steeds vertellen wij verhalen over hen. Een van hen is Sint Nicolaas, en nu zijn sterfdag, 6 december, op zondag valt, is dat een goede aanleiding om het lied over hem te zingen. Lees meer ...
 

 
 
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Inpakken kerstattenties
 

Woensdagochtend 9 december gaan we met een gezellige ploeg de kerstattenties voor december inpakken. De kerstattenties worden door de sectiemedewerkers bezorgd bij onze ouderen.
Het inpakken doen we gezellig samen met kop koffie/thee en iets lekkers erbij. Vele handen maken licht werk, helpt u ons mee?
 
‘Geloven tegen beter weten in’
 
Op woensdag 9 december hebben we de derde en laatste bijeenkomst rond het boekje van Wil van den Bercken ‘Geloven tegen beter weten in’. We hebben een mooie groep van ongeveer vijftien deelnemers. Het prijswinnende boekje van Van den Bercken blijkt aan de ene kant interessant en prikkelend te zijn, maar aan de andere kant is zijn betoog soms ook moeilijk te volgen in niet in enkele zinnen samen te vatten.


 
Kerstkaarten voor Ghana
 

Nog geen kerstkaarten in huis?
Koop dan de kerstkaarten van de Ghana Gangers!
Met uw kerstwensen aan familie en vrienden steunt u dan meteen het goede doel!
Bestellen?
Via de intekenlijsten op zondag 13, 20 en 27 december na de dienst. 

Geslaagde tuindag
Zaterdag 29 november heeft een groep dappere vrijwilligers de kerktuin winter klaar gemaakt. Het weer zat niet echt mee, dezelfde bladeren moesten soms meerdere bij een geharkt worden, voordat ze ook echt uit de tuin verdwenen waren. Resultaat mag er zijn! Iedereen dan voor de inzet!


Ghana en marktplaats


Heeft u spullen die u niet meer gebruikt of die bij u in de weg staan, maar die voor anderen nog een uitkomt kunnen zijn? Zoals stoelen, tafels, speelgoed of elektrische apparaten Dan kunt u ons daar goed mee helpen!
Wij willen die op Marktplaats zetten om te verkopen. Met het geld wat we hiervoor krijgen gaan wij in Ghana aan een school bouwen. Lees meer in de bijlage van deze nieuwsbrief.
 

 
Schrijfmarathon
Donderdag 10 december, de Internationale dag voor de Rechten van de Mens, kunt u weer brieven schrijven.
De schrijfmarathon vindt o.a. plaats van 12.00-14.00 in Museum Hilversum op de Kerkbrink.

Stiltecentrum: veel mooie ideeën 


Na de dienst op 29 november hebben we met een flinke groep een constructieve brainstormsessie gehad rond de nieuwe stilteruimte. Er zijn nogal wat ideeën gelanceerd. Via moderamen en wijkkerkenraad komt het hopelijk binnen afzienbare inderdaad tot een nieuw gebruik van deze prachtige ruimte. 

Insturen copy naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl