Bethlehemkerk                                                   
Oktober 2021 nr. 36
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
Licht van de wereld
 
Avondmaal in Coronatijd
 
Update Coronabeleid en versoepelingen
 
Gemeenteberaad
zondag 10 oktober
 
 Kerstkaart 2021:
Creatieve inzendingen gezocht!
 
 Bethlehemkerk Bazaar:
Late Summer Fair zaterdag 9 oktober
 
Heel Bethlehemkerk Bakt: 9 oktober
 
Late Summer Fair, helpende handen gezocht!
 
Late summer fair:
allerhande goederen en boeken gezocht!
 
Instuif weer van start
 
Thermometeractie noodhulp Thailand
 
Diaconie bedankt giftgevers na wateroverlast Zuid-Limburg
 
Voedselbank: McBeth Drive-in 9 oktober
 
Dansen in de Bethlehemkerk
 
 
 
Bethlehemkerk
Zondag 3 oktober
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
'Licht van de wereld'
 
 ds. Heleen Weimar
 
 
 
 
Sterretjes
samen@
bethlehemkerk.nl
 
Bezorgers Kerkbrink gezocht:
 
1. omgeving Regenboogkerk 60 exemplaren.
 
2 omgeving Carolushuis (Bosdrift) 25 exemplaren.
 
Er is een vergoeding aan verbonden.
 
Inlichtingen
Henny de Vries
tel 6213309
________________
Samen:
__________________
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 1 oktober
Nieuwsbrief
 
Catechese & stercafé
 
Zaterdag 2 oktober
 
Zondag 3 oktober
Israël zondag
 
ds Heleen Weimar
 
Samen online koffiedrinken (SOK)
 
Friends & faith: 20.40 groep 
 
Maandag 4 oktober
---
 
Dinsdag 5 oktober
Ontspanningsmiddag voor senioren
 
Webinar diaconaat: Groene kerken: Schuilt er een groene diaken in jou? 
 
Bijbelstudiebijeenkomsten: Liefde, Erik van Halsema (Morgenster) 
 
Woensdag 6 oktober
-
 
Donderdag 7 oktober
 
 
Late Summer Fair (inlever moment) 
 
Vrijdag 8 oktober
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 9 oktober
Late Summer Fair (Bazaar)
 
 
Zondag 10 oktober
ds. Hanneke Keur
 
 
Samen online koffiedrinken (SOK) 
 
Wandelen met Maria 
 
SAVE THE DATE
 
 
Zondag 3 oktober
 
Johannes 8: 12-29
 
Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ De farizeeën wierpen tegen: ‘Uw getuigenis is niet betrouwbaar, want u getuigt over uzelf.’ Maar Jezus ging verder: ‘Ook al getuig ik over mezelf, toch is mijn getuigenis betrouwbaar, omdat ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik naartoe ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom of waar ik naartoe ga. U oordeelt met menselijke maatstaven, maar ik oordeel over niemand. En wanneer ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar, omdat ik niet alleen ben, maar samen met de Vader die mij gezonden heeft.  ...
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
Wijkkrant 1215
Hilversum Zuid
 
 
"Geïnspireerd leven"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
We zijn blij dat we weer met al onze gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie  gebruiken we de maand oktober nog een reserveringssysteem. U kunt reserveren op de pagina reservering kerkdienst.
 
Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.

Licht van de wereld

Wanneer de evangelist Johannes schrijft dat Jezus het licht voor de wereld is' wil hij, zo beeldend als hij maar kan, aangeven, dat dóór Jezus het licht van de tora straalt zoals God het bedoeld heeft. Jezus' liefdevolle aandacht voor mensen die in het nauw zitten, zijn creatieve toepassing van regels en voorschriften - deze wijze van leven naar Gods Woord schept ongekende mogelijkheden; mensen leven op; groeien naar het licht. Dat wil Johannes ons laten zien.
 
We lezen Genesis 1,1-5 en Johannes 8,12-29.
We worden genodigd aan de maaltijd van de Heer.
 
Het thema is: Licht voor de wereld.

Heleen Weimar
 
 

Avondmaal in Coronatijd

Aanstaande zondag vieren we weer avondmaal in onze kerk, zowel voor
de gemeenteleden die fysiek aanwezig zijn in de kerk als voor iedereen
die online de viering mee beleeft.

Wat betekent dat voor u?
Als u fysiek in de kerk aanwezig bent kunt u op aangeven van de
kerkrentmeester zelf een bakje met daarin een cupje wijn of druivensap
en een stukje brood van de tafel pakken. U houdt daarbij steeds
voldoende afstand van elkaar.

Deze neemt u mee naar uw plek in de kerk. Op aangeven van de
predikant zal deze genuttigd worden.
Als u niet zelf het bakje kunt of wilt halen dan vragen wij u om dat
kenbaar te maken door tijdens het ophaalmoment uw hand op te steken.
De dienstdoende diakenen zullen u dan, op een dienblad, het bakje
brengen.

Als u thuis de viering mee beleeft, vragen wij u om vooraf zelf wijn en
brood klaar te zetten zodat u vanuit huis kunt mee vieren.
We hopen dat we zo op zondag 3 oktober weer samen kunnen vieren en
beleven!
 
 

Update Coronabeleid en toelichting versoepelingen

In aansluiting op de laatste coronapersconferentie waarin verdere versoepelingen zijn aangekondigd na 25 september 2021 informeren wij u nader hoe wij met zorg de maatregelen hebben aangepast voor de Bethlehemkerk met ingang van aanstaande zondag 3 oktober/
 
 
 
Gemeenteberaad 10 oktober: Uitnodiging
 
Aan de leden van de Bethlehemkerk.

Graag nodigt de wijkkerkenraad u uit voor het gemeenteberaad op zondag 10 oktober 2021 na de kerkdienst. Wij vinden het belangrijk u zorgvuldig te informeren over zaken die binnen en buiten onze wijk spelen.
De twee onderwerpen die besproken worden zijn:
  • De stand van zaken rondom het verzoek van de Gereformeerde gemeente Loosdrecht om onderdak te verkrijgen bij onze wijkgemeente.
  • De ontwikkeling van het PgH beleidsplan met betrekking tot beleid en toekomst van de Protestantse gemeente Hilversum.
 
 

Kerstkaart 2021:
Creatieve inzendingen gezocht!

Het is al jaren een mooie traditie dat alle gemeenteleden met Kerst een kaart krijgen.
 
Vorig jaar heeft de 20+ groep de kaart ontworpen. Dit jaar vragen we gemeenteleden om een foto in te sturen die we op de kaart kunnen zetten. Er zijn vast veel creatievelingen die graag foto's maken.
 
De  foto's kunnen tot 24 oktober opgestuurd worden naar Gert-Jan Jansen.
Emailadres:    jansengjr@gmail.com.

 
We hopen op vele inzendingen

Gert-Jan Jansen, Kees Schipper en Bea Kooi

Bethlehemkerk Bazaar:
Late Summer Fair 9 oktober

De Bethlehemkerk presenteert haar Late Summer Fair op zaterdag 9 oktober 2021. Vorig jaar moest de Late Summer Fair nog geannulleerd worden i.v.m. de bekende pandemie, maar dit jaar staat Late Summer Fair gewoon weer gepland.
 
De organisatie van de Late Summer Fair is voor deze editie van alles voor u aan het voorbereiden, zodat er voor iedereen iets te beleven is. De najaarsmarkt met een tientallen kramen (handwerk, klein varia, groot varia, veel boeken, plantjes, etc. etc.) wordt tussen 10.00 – 15.00 uur gehouden in de Bethlemhemkerk. 
 
Zaterdag is er genoeg te beleven tijdens van de Late Summer Fair.
 
Naast de kramen met de traditionele bazaar-artikelen is er een plantjesmarkt en zijn er ook een aantal stands van verenigingen (namen volgen later deze zomer) aanwezig. Natuurlijk is aan de kinderen gedacht. Ook zijn er demonstraties en proeverijen.
 

Heel Bethlehemkerk Bakt: 9 oktober

Zaterdag 9 oktober organiseren we de Bethlehemkerk Late Summer Fair. Naast de vele artikelen die er aangeboden worden, willen we ook graag voor de inwendige mens zorgen.
 
Daarom een uitnodiging aan Bethlehemkerk Bakkers om Corona proof cupcakes te bakken.
 
Het risico van deze oproep en uitnodiging is natuurlijk dat we te veel cupcakes ontvangen en die mogelijk niet weten weg te zetten, dat is niet duurzaam en dat kan natuurlijk niet voor een groene kerk. Daarom de uitnodiging om een mail te sturen naar: HBB@bethlehemkerk.nl dan spreken we samen over een vervolg af.
 
PS mogelijk komt er een HHB mystery guest op bezoek!
 

Late Summer Fair, helpende handen gezocht!

Zaterdag 9 oktober organiseren we de Bethlehemkerk Late Summer Fair.
 
Hier voor zoeken we nog de nodige helpende handige handen.
 
We zoeken gemeenteleden die op vrijdag avond 8 oktober willen helpen de Bazaar op te bouwen. En we zoeken gemeenteleden die op zaterdag 9 oktober tussen 10 en 15 uur, voor een uur een stand willen bemensen.
 
We horen heel graag van jullie: bazaar@bethlehemkerk.nl
 

Late summer fair:
allerhande goederen en boeken gezocht!

Zaterdag 9 oktober organiseren we de Bethlehemkerk Late Summer Fair.
 
Voor deze nazomer bazaar en boekenmarkt zijn we natuurlijk opzoek naar courante goederen, nieuwe artikelen en fraaie boeken om de kerkzaal mee te vullen.
 
We zoeken o.a.:
  • Schone modieuze kleding en tassen;
  • Nieuwe huishoudelijke artikelen;
  • SVP geen incomplete of defecte artikelen;
  • Helaas geen meubels, die zijn te zwaar en verkopen niet;
  • Geen encyclopedie, internet heeft dat ingehaald;
  • Criterium voor de maximale omvang, artikelen die je met een hand kunt dragen/tillen, die zijn ook voor bezoekers eenvoudig mee naar huis te nemen.
  • LP's en boeken.
Inlever moment is donderdag 7 oktober, van 19 uur tot 20:30 bij de Bethlehemkerk.

Instuif weer van start

Elke eerste en derde donderdag van de maand van 10.00 - 11.30 uur is er instuif in de Bethlehemkerk. Dat betekent dat u zonder lid te zijn, zonder contributie te betalen, kunt instuiven, zo maar binnenlopen. 
 
Op donderdag 7 oktober hopen we weer voor het eerst dit nieuwe seizoen weer bijelkaar te komen.
We beginnen met een koffieochtend en kunnen dan wat bijpraten, we hebben elkaar veel te vertellen na zo'n lange tijd elkaar niet gezien te hebben.
 
 

Thermometeractie noodhulp Thailand

In Thailand heerst momenteel een schrijnende situatie door corona en de bijbehorende maatregelen. Daarom wordt er in alle Hilversumse (wijk)gemeenten van de PgH een thermometeractie gehouden om steun te kunnen bieden. Vanaf zondag 26 september wordt er drie zondagen op rij gecollecteerd voor corona-noodhulp in Thailand.
 
Zendelingen Sijmen en Annelies den Hartog wonen in Thailand. Zij zijn geschrokken van hoe de coronamaatregelen de bevolking hard treffen. Mensen mogen hun dorp niet verlaten en zitten daardoor veelal zonder werk en inkomen.
 
Samen met lokale christenen zijn ze daarom een nood-voedselprogramma gestart om degenen die niet rond kunnen komen te helpen.

Diaconie bedankt giftgevers na wateroverlast Zuid-Limburg

De zomer van 2021 zal in het geheugen van veel Limburgers gegrift blijven staan. Het zuiden van de provincie werd drie dagen achter elkaar door hevige wateroverlast getroffen. De diaconie van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland schoot te hulp, evenals veel andere diaconieën in het land die spontaan geld overmaakten.
Margo van Haeringen, secretaris van de diaconie, is daar enorm door geraakt. “We zien het bedrag nog steeds hoger worden. Als buitenstaander zou je denken dat het probleem van de wateroverlast nu wel achter de rug moet zijn, het water is immers gezakt. Maar voor de bewoners hier is de ramp nog dagelijkse realiteit. Als diaconie bekijken we wat mensen nodig hebben. We hebben in samenwerking met een stichting een loods waar artikelen gebracht en gehaald kunnen worden.
 
 
Lees verder....
 
 

Voedselbank: McBeth Drive-in 9 oktober

Op zaterdag 9 oktober (de tweede zaterdag van de maand) organiseren we voor de 9de keer op een rij een Voedselbankactie. Opnieuw is het een veilige en corona-proof Drive in Voedselbank actie: de McBeth Voedselbank drive in.
De Voedselbank heeft nog steeds dringend behoefte aan producten. Op zaterdag 10 juli van 10 tot 14 uur willen we u daarom opnieuw de gelegenheid geven om mee te doen.
 
 
Dansen in de Bethlehemkerk
 
Wat was het een bijzondere avond vorige week 24 september,  de kerk met nieuwe ogen kunnen zien, nieuwsgierig.

We begonnen rustig met een opening gebaseerd op ons jaarthema waarbij we
rondliepen met een kaarsje om te landen en te vertragen, los te komen van onze drukke
werkzaamheden. Op de grond lagen bloemen met een papier erbij en we mochten de
bloem kiezen die ons het meest aansprak en het papier omdraaien. Op deze bladen
stonden de woorden van de vrucht van de Geest waar we vervolgens tussendoor konden
lopen en konden reflecteren op wat die woorden met ons doen.

Terwijl we langzaam overgingen van lopen op dans werd de dansvloer leeggemaakt en
was het tijd om flink te gaan dansen op allerlei soorten muziek. Soms rustig en met
kleine bewegingen, dan weer snel en groots. Ieder op zijn of haar eigen manier. Met
elkaar meedoen en dan weer je eigen passen. Met zoveel verschillende mensen, qua
danservaring en leeftijden, was het leuk om elkaar te inspireren tot beweging of juist
geïnspireerd te worden, geleid door de muziek en de begeleiding van de mensen van
Dansklooster. Snelle beats, maar ook langs langzame zelfs een stervende zwaan kwamen
langs. Aan het eind konden we even uitrusten in een klankbad van klankschalen.
Uiteindelijk eindigden we het dansen zittend in een cirkel waarin iedereen zijn ervaring
vatte in een woord of korte opmerking, waaruit bleek hoe goed het was geweest en dat
na een drukke week!

Na afloop hebben we met elkaar opgeruimd en stond alles zo weer terug, klaar voor de
zondag. Toen was het tijd voor een gezellige borrel als afsluiting, waarbij veel mensen
lang bleven napraten.

Dit was zeker voor herhaling vatbaar, alleen al om al
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl voor woensdag 20:00