MAART 2017
 
Beste contactpersoon Studie in Cijfers,

In de vorige update hebben we u vragen voorgelegd over de planning. Ook bent u geïnformeerd over de voortgang van de vernieuwde Studie in Cijfers.

In deze nieuwsbrief informeren we u over:
  • de besluitvorming over de planning van de release
  • de besluitvorming over de weergave van enkele indicatoren in Studie in Cijfers naar aanleiding van het onderzoek onder studiekiezers en decanen
  • het formaat van de vernieuwde Studie in Cijfers
  • planning Studie in Cijfers 2017
 
Besluitvorming planning release
Naar aanleiding van de vragen die wij u hebben voorgelegd, hebben wij 29 reacties (19 hogescholen, 10 universiteiten) ontvangen, hartelijk dank hiervoor!

Op basis van uw reacties is besloten dat Studiekeuze123 voor de aanvang van het nieuwe schooljaar de nieuwe Studie in Cijfers zal tonen op haar website. Voor dit jaar is dit gepland op maandag 28 augustus. 

Wij zorgen ervoor dat u de plaatjes voor de zomer ontvangt zodat er voldoende tijd is om Studie in Cijfers op websites en in brochures te plaatsen. We zullen donderdag 22 juni de definitieve plaatjes verspreiden.

De resultaten van de peiling onder de contactpersonen vindt u op Studiekeuzeinformatie.nl.
 
Besluitvorming over weergave indicatoren
In de besluitvorming van de aanpassingen in Studie in Cijfers zaten nog enkele openstaande vragen die Studiekeuze123 heeft uitgezet in een onderzoek onder studiekiezers en decanen. Dit gebruikersonderzoek is nu afgerond. De vragen gingen over de weergave van de NSE-oordelen, het al dan niet tonen van de doorstroompercentages in de wo-bachelor Studie in Cijfers en de weergave van de indicatoren over de arbeidsmarkt.

De uitkomsten zijn:
  • De studenttevredenheid wordt in een staafdiagram getoond waarin ook het gemiddelde staat vermeld.
  • Het percentage doorstuderen wordt met de eerstvolgende release ook opgenomen in de wo-bachelor Studie in Cijfers. Daarnaast komt er een schema waarin per bachelor te zien is voor welke wo-masteropleidingen is gekozen.
  • De indicatoren uit de HBO-monitor (baan op niveau en werkloosheid) worden als een percentage getoond - er wordt niet naar een betrouwbaarheidsinterval overgegaan.
Een toelichting op deze uitkomsten vindt u op Studiekeuzeinformatie.nl.
 
 
Formaat Studie in Cijfers
In de vorige nieuwsbrief is een link opgenomen naar het voorlopige ontwerp zoals dat is getest onder gebruikers. Naar aanleiding van het ontwerp hebben wij vragen ontvangen over het formaat.

Door het toevoegen van nieuwe indicatoren (rendementscijfer, werkloosheid, doorstuderen en link naar schema) en de gekozen weergave van het NSE-oordeel (staafdiagram) is het formaat van Studie in Cijfers om leesbaar te blijven een slag groter dan de afgelopen jaren.

Wij leveren Studie in Cijfers in meerdere formats uit (pdf, jpg, png, gif). Deze kunt u verkleinen naar eigen inzicht, maar wij vragen u rekening te houden met de leesbaarheid wanneer u Studie in Cijfers opneemt in brochures.
 
Planning Studie in Cijfers 2017
Inmiddels is de planning van Studie in Cijfers voor 2017 bekend:
  • 3 april t/m 21 april: aanleveren van contacttijd via dashboard (alleen voor wo-instellingen)
  • 22 mei t/m 9 juni: controleren plaatjes en invoeren toelichtingen via dashboard
  • 22 juni: oplevering Studie in Cijfers
De controle van de data, de plaatjes en het leveren van de toelichtingen (en voor wo de levering van de contacttijden) zal ook in 2017 verlopen via het dashboard voor Studie in Cijfers.
 
Wijzigen contactpersoon/opvragen inloggegevens
Wilt u een wijziging van de contactpersoon Studie in Cijfers doorgeven of bent u uw inloggegevens voor het dashboard kwijt? Laat dit weten via info@studiekeuze123.nl.
 
Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Hans van Driel via info@studiekeuze123.nl of 030-303 91 02.
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
Studie in Cijfers wordt beheerd door Studiekeuze123. Studiekeuze123 
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.