JANUARI 2017
In deze nieuwsbrief
  • Deadline voor fixusopleidingen verstreken
  • Studenten beoordelen hun opleiding in de Nationale Studenten Enquête
  • Annegien Schilling over haar studiekeuze
  • Slimme vragen tijdens een open dag
  • Blog over Studiekeuze123
  • 123-kalender voor studiekeuzebegeleiding: ook voor uw bijeenkomst
 
 
Deadline voor fixusopleidingen verstreken
Inmiddels is de aanmelddeadline voor fixusopleidingen (15 januari jl.) verstreken.

Meer aanmeldingen dan aantal beschikbare plaatsen
Zijn er meer aanmeldingen voor een opleiding dan plaatsen? Dan vindt er een selectieprocedure plaats van de aangemelde studenten bij de hogeschool of universiteit. 
 
Minder aanmeldingen dan aantal beschikbare plaatsen
Hebben minder studenten zich aangemeld dan het maximaal aantal plaatsen? Dan is geen selectie nodig. Alle toelaatbare studenten krijgen op 15 april via Studielink een plaats aangeboden. De aangeboden plaats moet wel binnen twee weken worden geaccepteerd. Er kan nog wel een studiekeuzecheck plaatsvinden.
 
Studenten beoordelen hun opleiding in de NSE
Op maandag 16 januari jl. is de Nationale Studenten Enquête 2017 gestart. Ruim 730.000 studenten van 70 hogescholen en universiteiten zijn uitgenodigd om hun opleiding te beoordelen. 

Dit jaar zijn er twee nieuwe vragen toegevoegd aan de NSE: Uitdagend onderwijs en Internationalisering. 
      
 
Annegien Schilling over haar studiekeuze
Annegien Schilling is eindexamenkandidaat en volop bezig met haar studiekeuze. Met haar ruim 780.000 volgers op Instagram (@fetching_tigerss) en titel 'Jongere van het jaar 2016' is zij voor veel studiekiezers geen onbekende. In een filmpje vertelt zij aan Studiekeuze123 over haar studiekeuze.

Annegien kunt u tegenkomen in school want zij is ons nieuwste model voor de poster! Meer info: www.studiekeuze123.nl/annegien
 
Slimme vragen tijdens een open dag
Tijdens een open dag krijgen studiekiezers de kans om de sfeer te proeven, lessen te volgen en kennis te maken met hun toekomstige mede-studenten. Maar het blijkt vaak lastig om de juiste vragen te stellen die kunnen helpen bij het maken van de studiekeuze. 

Studiekeuze123 heeft daarom een vragenlijst gemaakt die studiekiezers kunnen gebruiken.
 
Blog over Studiekeuze123
Hermien Miltenburg, werkzaam bij Wageningen University, schrijft al geruime tijd een blog voor ouders over het onderwerp studiekeuze. In haar blog geeft zij algemene informatie over belangrijke aspecten die te maken hebben met het komen tot een keuze voor het hoger onderwijs.

In haar meest recente blogreeks neemt zij 10 weken lang de website Studiekeuze123.nl onder de loep! Bekijk de blog.
 
123-kalender voor studiekeuzebegeleiding: ook voor uw bijeenkomst!
 
Sinds vorig jaar heeft Studiekeuze123 een kalender met daarin bijeenkomsten die interessant zijn voor professionals die bezig zijn met studiekeuze. 

Iedereen die een interessant evenement organiseert dat hierbij aansluit, kan dit doorgeven via info@studiekeuze123.nl. De bijeenkomst wordt dan gratis opgenomen in de kalender. 
Deze kalender is tot stand gekomen in samenwerking met VvSL en NVS-NVL.
 
Bijeenkomsten

Bekijk alle evenementen op de
123-kalender voor studiekeuzebegeleiding
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging Hogescholen, ISO, LSVb, NRTO en VSNU.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.