Inspiratiemail Oktober 2017
 
Gezonde leerlingen presteren beter
 
Uit onze peilingen komt naar voren dat er een (significant) verband is tussen leefstijl en schoolprestaties. Leerlingen die aangeven gezond te eten, geven vaker aan veel te leren op school. Ook zitten ze vaker dan gemiddeld op een sportclub. Op welbevinden scoren ze hoger dan leerlingen die niet zo gezond eten. De gezonde eters vinden het vaker leuk om naar school te gaan en zijn minder vaak moe op school.
 Bronnen:
Leerlingpeiling Scholen met Succes 2007-2017 onder 312.064 leerlingen.
 
 
Scholen met Succes helpt scholen om succesvol in hun markt te worden door het verrichten van onderzoek en het geven van communicatie- en marketingadvies.