Quote
 Week 23
Jaar 2011
  ___________________________________________________________________________
 
Elke intelligente dwaas kan dingen groter en complexer maken ...
Je hebt een beetje genialiteit  en veel moed  nodig om de tegenovergestelde richting in te slaan.
Albert Einstein
 
Frederick Winslow Taylor wordt gezien als de grondlegger van wetenschappelijke bedrijfsvoering. De vader als het ware van alle daaropvolgende managementtheorieën, managementpraktijken en managementhypes. Zijn erfenis wordt mooi omschreven in de fabel van de mier. De gevolgen ervan zijn duidelijk merkbaar in onze maatschappij: nastreven van optimalisatie van de winst, bonuscultuur, integriteitproblemen, stress, werkontevredenheid,…
 
Nu, zowat 100 jaar later, vraagt de bedrijfskundige en ondernemer Jos Verveen zich in zijn boek ‘BULLSHIT MANAGEMENT’ terecht af, of het geen tijd wordt dat bedrijven en organisaties management afbouwen en terug gaan naar de essentie van hun bestaan. Weg dus met al die nodeloze complexiteit. Weg ook met met door adviesbureaus gebruikte holle woordenbrij. Ook Dr. Arend Ardon durft na praktijkonderzoek te besluiten dat managers verandering en innovatie (soms onbewust) blokkeren. Lees hier een interview waarin hij zijn besluiten uiteenzet.
 
Laten we hopen dat door deze moedige stellingnames het besef begint te groeien dat er nood is aan minder management en meer leiding geven. Leidinggevenden die er samen met medewerkers voor gaan om die producten of diensten te leveren waar het bedrijf of de organisatie voor staat. Weg dus ook met al die leiderschapstijlen die leidinggevenden in hokjes trachten te duwen. Als leidinggevende ben je niet een ‘zus of zo’ type leider. Je bent een individu die er naar streeft vakmanschap in leiding geven te verwerven. Af en toe door te vallen en... terug op te staan. Soms op eigen kracht en soms geholpen door een collega, een boek, een cursus of een coach. Maar altijd met de bedoeling het goed te willen doen. 
                        
Wil je reageren op deze quote? Klik dan hier.
 
In het archief kan je alle vorige quotes terugvinden.