DECEMBER 2017
In deze Studiekeuzedatabase Bijblijver
 • Release Studiekeuzedatabase december 2017
 • Aanleveren data voor release februari 2018: uiterlijk 16 januari 2018
 • Save the date: Studiekeuzeconferentie 4 oktober 2018
 • Fijne feestdagen!
 
Release Studiekeuzedatabase december 2017
De nieuwste release van de Studiekeuzedatabase (versie 17.10) is beschikbaar. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database betreffen:
 • De CROHO-wijzigingen tot 17 november 2017 zijn doorgevoerd;
 • De gegevens van de numerus fixusopleidingen 2018-2019 zijn geactualiseerd. Dit overzicht is sinds 4 december definitief. 
 • De toelatingseisen zijn geactualiseerd;
 • De meest recente accreditatiescores van NVAO zijn opgenomen in de database.
  Voor ongeveer 35% van de opleidingen zijn er geen actuele scores (o.a. door de HEO conversie). Wij zijn in overleg met de NVAO over hoe wij de scores voor deze opleidingen kunnen toevoegen;
 • De arbeidsmarktprognoses van ROA zijn geactualiseerd op basis van de data van 19 december 2017;
 • De opleidingen “Economie en bedrijfseconomie” en “Economics and Business Economics” zijn beide onderbracht in de studie "Economie en bedrijfseconomie". 
Lees meer over de release van december 2017.
 
De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). Meer informatie hierover vindt u op onze website
 
Aanleveren data voor release februari 2018: uiterlijk 16 januari 2018
De eerstvolgende release (18.1) vindt plaats op 13 februari 2018. Wijzigingen die tot 16 januari bij ons zijn binnengekomen, worden hierin nog verwerkt. 

De volgende wijzigingen worden door ons handmatig aangepast:

Instellingspagina:
 • Bezoekadres
 • Telefoonnummer
 • Website
Wilt u één van bovenstaande punten wijzigen, dan kunt u dit doorgeven via het contactformulier

Wijzigingen in CROHO (zoals nieuwe opleidingen) dienen uiterlijk 16 januari 2018 door u te zijn ingevoerd om meegenomen te worden in de release van februari 2018.
 
Save the date:
Studiekeuzeconferentie 4 oktober 2018
Studiekeuze123 organiseert in 2018 weer een Studiekeuzeconferentie. Ook dit jaar is dit de plek waar mensen uit het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs elkaar kunnen ontmoeten. Noteer 4 oktober 2018 alvast in uw agenda. Meer informatie over het programma volgt in het voorjaar.
 
Heeft u ideeën voor het programma of wilt u op de Studiekeuzeconferentie een presentatie verzorgen? Dan ontvangen wij voorstel graag via conferentie@studiekeuze123.nl
 
Fijne feestdagen!
 
Studiekeuze123 wenst u hele fijne feestdagen en een mooi, inspirend en succesvol 2018!

Tijdens de kerstvakantie is Studiekeuze123 twee weken gesloten. Vanaf maandag 8 januari zijn wij weer bereikbaar.
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.