Studiekeuzedatabase Bijblijver
april 2015
 
Release Studiekeuzedatabase april 2015
De nieuwste release van de Studiekeuzedatabase (versie 15.3) is beschikbaar.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database betreffen:
 
 • De instroom (aantallen eerstejaars) en inschrijvingen voor 2014-2015 zijn verwerkt, vanaf deze release worden de aantallen eerstejaars per locatie niet meer herberekend op basis van de vooraanmeldingen, omdat locatie nu is opgenomen in het 1cijferHO. De definitie van de instroom is veranderd, dit is nu dezelfde definitie als voor de gegevens voor Studie in Cijfers;
 • De voorlopige lijst met lotingstudies is opnieuw bijgewerkt op basis van gewijzigde gegevens van DUO;
 • De toelatingskans voor een lotingsstudies is niet berekend (en het veld leeggelaten), omdat de vooraanmeldingen  van mei 2015 nog niet binnen zijn;
 • Het aantal bioscopen, musea en cafes per stad is geactualiseerd op basis van de gegevens van LISA;
 • De lotingsgegevens zijn op het niveau van opleiding*vestigingen*vorm opgenomen in de Studiekeuzedatabase, omdat de loting voor voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen kan verschillen.
Lees meer over de release van april 2015.

De nieuwe gegevens zijn voor studiezoekers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de Studiekeuzedatabase Online of via de Studiekeuzedatabase Access.
 
Aanleveren data voor release juni 2015: uiterlijk 21 mei 2015
De eerstvolgende release (15.4) vindt plaats op 21 mei. Wijzigingen die tot 16 april bij ons zijn binnengekomen, worden hierin nog verwerkt. Wijzigingen voor de release in juni kunt u tot uiterlijk 21 mei a.s. aanleveren.

De volgende wijzigingen worden op verzoek van de instelling door ons handmatig aangepast:

Opleidingsfactsheet:

 • Bezoekadres
 • Opleidingsvormen verwijderen (voltijd/deeltijd/duaal)
 • Verwijderen van een opleiding
Instellingsfactsheet:
 • Naam van de instelling
 • Bezoekadres
 • Telefoonnummer
 • Website
U kunt bovenstaande wijzigingen doorgeven via het contactformulier.
 
Bovenstaande wijzigingen én wijzigingen in CROHO (zoals nieuwe opleidingen) dienen uiterlijk 21 mei 2015 door u te zijn ingevoerd om meegenomen te worden in de release van juni 2015.
 
Bestellen en downloaden van de Studiekeuzedatabase Access
De Studiekeuzedatabase Access bevat een momentopname van het volledige aanbod van geaccrediteerd hoger onderwijs (bekostigd en niet-bekostigd) van Nederland.

Om de Studiekeuzedatabase gratis te kunnen downloaden, vragen wij u de leveringsvoorwaarden aandachtig te lezen en het aanvraagformulier te ondertekenen en toe te sturen.

Wilt u volledig up-to-date blijven en gebruik maken van de meest actuele gegevens, dan raden wij u aan de Studiekeuzedatabase Access na elke release opnieuw te downloaden. Heeft u vragen over het bestellen of downloaden van de Studiekeuzedatabase, neem dan contact op met Studiekeuze123 via het contactformulier.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze Bijblijver:
De Studiekeuzedatabase Bijblijver richt zich op afnemers en gebruikers van, en toeleveranciers van data aan de Studiekeuzedatabase.
 
De Studiekeuzedatabase voor het hoger onderwijs bevat feiten en kwaliteitsoordelen over hbo- en wo-opleidingen. De Studiekeuze-database wordt via www.studiekeuzeinformatie.nl beschikbaar gesteld voor professionele gebruikers.
 
De ho-instellingen leveren hun informatie aan voor de Studiekeuzedatabase via het Studiekeuze Webformulier en HODEX.
 
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.