Februari 2015
Dit is de nieuwsbrief van Scholen met Succes. De nieuwsbrief verschijnt gemiddeld 5x per jaar.
In deze nieuwsbrief:
 
Van stress naar succes!
Jubileum aanbod: Deelname training stressregulering
Uit onze peilingen blijkt dat 48% van alle personeelsleden in het onderwijs ontevreden is over de werkdruk. 8% is zelfs erg ontevreden. De werkdrukbeleving correleert sterk met de mate waarin men het gevoel heeft invloed uit te kunnen oefenen op de eigen werksituatie.

In het kader van ons 15-jarig jubileum bieden we onze vaste relaties een training stressregulering aan tegen een aanzienlijke korting. Deze methode, genaamd “Veerkracht voor de Leerkracht” leert deelnemers tijdig eventuele stress te herkennen en technieken toe te passen ten behoeve van hun persoonlijk functioneren. Dit is een beproefde methode om de veerkracht van de leerkracht aanzienlijk te verhogen en zo de kans op uitval door stressverschijnselen te verminderen.  Het reikt krachtige instrumenten aan om stress te pareren en zorgt ervoor dat leerkrachten in staat zijn om vanuit balans een prettig leerklimaat te scheppen, voor zichzelf en voor hun leerlingen.

Deze jubileumactie is bestemd voor bestuurders en directieleden van basisscholen die klant zijn van Scholen met Succes. De training beslaat drie dagdelen, verspreid over drie data. De normale investering voor deze training bedraagt € 695,- per persoon. In verband met ons 15 jarig bestaan kunt u nu deelnemen aan deze training voor € 375-.
 
Geef u op via het inschrijfformulier. Wees snel, het aantal plaatsen is beperkt en we hanteren het principe van eerste aanmelding. Klik hier voor meer informatie over de training en de data en plaats van handeling.
 
 
SmS ouderpanel- hoe is de pauze op de school van uw kind(eren) geregeld?
 
Steeds meer scholen maken de overstap van traditionele schooltijden naar een continurooster. NOS meldt dat bijna 1 op de 5 basisscholen de kinderen verplicht om op school te blijven om samen met de leerkrachten te lunchen. Reden om ons ouderpanel te vragen naar de manier waarop de middagpauze op school geregeld is en hoe tevreden zij daarover zijn. Uit ons onderzoek blijkt dat 53% van de ouders de voorkeur geeft aan het continurooster. 84% van de ouders is (erg) tevreden over deze vorm van opvang.
 
Klik hier voor meer resultaten over schooltijden.

 
Terugblik 2014
Aan de start van het nieuwe jaar blikken we nog één keer terug op 2014. Vorig jaar deden 752 scholen een of meerdere peilingen. Zo’n 128.500 respondenten vulden onze peilingen in.
 
Tevredenheid in 2014
Bekijk hier waar ouders, leerlingen en personeelsleden in 2014 het meest tevreden en ontevreden over waren. 

Top vijf van scholen met succes
Het ligt in de menselijke natuur om rijtjes te maken en rangorde aan te brengen. Dat geeft duidelijkheid en voor sommigen ook het prettige gevoel van loon naar werken. Het ligt wat minder in onze natuur om complimenten te geven wanneer men ook echt succesvol is. Klik hier voor een top vijf van scholen die in 2014 de beste score haalden op de Tevredenheidspeiling voor ouders, personeelsleden en leerlingen. Deze scholen complimenteren wij van harte met het behaalde resultaat: goed gedaan!

De tevredenheid van onze klanten
Via de tool van de Feedback Company vragen we onze klanten sinds november 2013 hoe tevreden zij over ons zijn. Inmiddels hebben 135 klanten hun mening gegeven. Zij beoordelen ons op verschillende onderdelen en geven ons een gemiddelde van een 8,2. 98% beveelt ons aan. Een mooi resultaat waar we trots op zijn.
 
 
Gratis online module: Profileren met internationaliseren
 
Scholen met Succes heeft vorig jaar nauw samengewerkt met het Europees Platform aan de ontwikkeling van een online module Profileren met internationaliseren. De module staat inmiddels in de online kennisomgeving “Line” van het EP-Nuffic. Deze gratis module is bedoeld voor scholen in het voortgezet onderwijs die al samenhang hebben aangebracht in het internationaliseringsprogramma en de internationale oriëntatie willen uitbouwen tot een wezenlijk kenmerk van hun schoolprofiel. Interesse? Kijk voor meer informatie op de online kennisomgeving Line: www.internationalisering.nl. Na uw eenmalige registratie op deze website, kunt u zich inschrijven voor de module.
 
Scholen in de pers
Met ruim 1.500 scholen die periodiek peilingen of profileringstrajecten bij ons afnemen, komt er elke maand wel een aantal van onze klanten positief in het nieuws. Soms zien wij dat ook. Dat vinden wij mooi en het hoort, vinden wij, bij onze missie om die momenten van communicatief succes te vieren. Daarom geven wij elke nieuwsbrief een overzicht van de publicaties die wij zijn tegengekomen. Klik op het betreffende artikel om de publicatie te zien:
 
 
SMS voor het goede doel
 
Toen 3FM Serious Request rond kerst in ‘ons’ Haarlem neerstreek, deden wij uiteraard een donatie. We vroegen uw hulp bij het aanvragen van een plaatje. Met 48% van de stemmen werd Chef’Special - ‘In your arms’ gekozen.
 
Verder steunden we in 2014 Yep!africa. Marja Verruijt-Groen van de Sokkerweischool in Castricum reisde in november j.l. af naar Gambia voor een workshopreis. Lees hier haar reisverslag.
 
Blogpost van interim directeur en trainer Edwin Borger: “Uw haar is op”
Het is voor hen die mij kennen geen onthulling meer als ik middels deze blog meld dat ik kaalhoofdig door het leven ga. Uit vrije keuze en gedwongen door de natuur. Zou ik net zoals in mijn dromen een bos krullen hebben, dan zou ik namelijk niet voor kaalheid kiezen. Of toch wel, mijn kale knikker bepaalt al sinds lang mijn profiel. Herman van Veen verwoordde het ooit fraai: “Dan heb je meer van mij.”