De Bibliotheek van de
Balie Provincie Antwerpen
 
Gerechtsgebouw
Bolivarplaats 20/15
Antwerpen
 Vleugel E, verdieping 0
 
 Openingsuren:
8.30u - 13.00u
13.30u - 16.30u
Deskundigen, vertalers, curatoren en anderen
die een prestatie hebben geleverd voor de FOD Justitie kunnen vanaf nu gemakkelijk via Just-on-web hun kostenstaat ingeven.
https://justonweb.be/experts
Justice Scoreboard 2022: Belgische Justitie maakt de balans op
FOD Justitie 19 mei 2022
Het Justitie Scoreboard van de Europese Commissie meet jaarlijks de efficiëntie, kwaliteit en onafhankelijkheid van Justitie in de 27 EU-lidstaten. Op basis van vergelijkende cijfers kunnen lidstaten hun justitiële werking evalueren. De tiende editie is gepubliceerd op 19 mei en blikt terug op 2021
Circulaire hervorming van de rolrechten
 
OMGEVINGSRECHT

Milieuheffingen en -subsidies
Editie 2022-2023, Wolters Kluwer 2022, 434 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
MENSENRECHTEN

Met verenigde krachten tegen COVID?
K. Lemmens, ‘Actualiteit’, RW 2021-2022, nr. 40, 04/06/2022, 1570
 
Benoeming van de effectieve en plaatsvervangende leden van de Raad van bestuur van het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens 
voordracht kandidaturen
Kamer Doc 55 2731/001 
8 juni 2022
 
BURGERPARTICIPATIE

Loting van burgers voor gemengde commissies en burgerpanels
De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed over de loting van burgers voor gemengde commissies en burgerpanels
Ministerraad 3 juni 2022

 
HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT


Drie jaar Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Robby Houben, Arne De Gezelle, Pieter Vermeulen, Xander Geerts, Jelle Schuermans, Jasper Vanhaecke, Intersentia-Nexus 2022, 61 p
 
Het uitgebreid CV van de ‘eigenlijke CV’:
praktische aandachtspunten in het licht van de internationale coöperatieve beginselen en de verschillen met de BV
Maxime Verheyden, reeks AdvocatenPraktijk. Burgerlijkrecht nr. 61, juni 2022, Wolters Kluwer, 70 p.
Inhoud:
Inleiding
Hoofdstuk 1. Vergelijking met de BV
Hoofdstuk 2. Wettelijke bepalingen, ICA-beginselen en erkenning
Hoofdstuk 3. Beoordelingskader van coöperativiteit
Hoofdstuk 4. Empirisch onderzoek
Conclusie
STRAFRECHT
Straf- en strafprocesrecht
Sem Careel, Lieselotte Collage, Joost Huysmans, Maarten Knops, Bart Spriet, Frank Verbruggen, Raf Verstraeten, Michele Walgraeve, Themis 2021-2022, nr. 122, Intersentia 218 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
Verkeerszakboekje 2022
L. Helsen, Wolters Kluwer 298 p.
Het Openbaar Ministerie stelt de jaarstatistieken 2021 van de correctionele parketten en van de jeugdparketten voor
Persbericht College van het openbaar ministerie 9 juni 2022
U kan de cijfers terugvinden op de website van het Openbaar Ministerie via de link www.om-mp.be/stat
Omzendbrief college procureurs-generaal over nieuwe wet seksueel strafrecht
Omzendbrief COL 05/2022 van 9 juni 2022
inzake Wet van 21 maart 2022 houdende wijzigingen aan het Strafwetboek met betrekking tot het seksueel strafrecht, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 maart 2022, met inwerkingtreding op 1 juni 2022
 
FISCAAL RECHT

Stefan Sablon, Liesbet De Coninck, Hét basiswetboek inkomstenbelastingen – per aanslagjaar, Wolters Kluwer 2022, 1892 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
Registratierechten I
F. Werdefroy, 13e editie
T. Dumont (ed.), Wolters Kluwer 2022, 1361 p.
Beschrijving + inhoudstafel

RECHT EN WETENSCHAP
Recht en wetenschap: een moeilijk maar noodzakelijk huwelijk
A. Van Hoe, ‘Actualiteit’, RW 2021-2022, nr. 38, 21/05/2022, 1490
WOONBELEID
Nieuwe grondige hervormingen van het woonbeleid met de klemtoon op sociale huisvesting: het verzameldecreet van 9 juli 2021 –
T. Vandromme,
deel I,RW 2021-2022, nr. 37, 14/05/2022, 1451
deel 2. RW 2021-2022, nr. 38, 21/05/2022, 1131
JURIDISCHE VORMINGEN
Een selectie uit het lopend aanbod van juridische vormingen en studiedagen:
JUNI 2022
Nieuwsbrief Advocaat & Bibliotheek houdt u op de hoogte van nieuwe aanwinsten in onze bibliotheek, juridische publicaties, actualiteiten en vormingen
GERECHTELIJK RECHT - ADVOCATUUR - JUSTITIE
La discipline des avocats : 15 ans d'application de la loi du 21 juin 2006
François Bruyns, Les Dossiers du Journal des tribunaux, nr. 116, Larcier 2022, 166 p.
 
Advocaat – Aansprakelijkheid – Gevolg – Rechterlijke veroordeling – Schade – Verlies van een kans van de cliënt om de veroordeling te vermijden – Vereiste van een reële kans
Cass. 3 februari 2022, , RW 2021-2022, nr. 39, 28/05/2022, 1541
Gegevensbeschermingsautoriteit - Advies inzake de publicatie van vonnissen en arresten
Adviesaanvraag over een voorontwerp van wet tot oprichting van het Centraal register voor de beslissingen van de rechterlijke orde en betreffende de bekendmaking van de vonnissen en arresten
Advies nr. 98/2022 van 13 mei 2022

Het Grondwettelijk Hof kent geen rechtsplegingsvergoeding toe
B. Van den Bergh, noot onder GwH 11 maart 2021, nr. 43/2021, RW 2021-2022, nr. 40, 04/06/2022, 1587
Voor procedures voor het Grondwettelijk Hof kan geen rechtsplegingsvergoeding worden opgelegd aan wie in het ongelijk wordt gesteld.

Informatie over de rechtsmiddelen in de betekening: het Grondwettelijk Hof zet de wetgever aan het werk
A. Hendrickx, RW 2021-2022, nr. 39, 28/05/2022, 1530
GwH 10 februari 2022, nr. 23/2022
FAMILIAAL(VERMOGENS)RECHT
Beding van aanwas en terugval
Eric Spruyt, Intersentia 2022, 225 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Tijdschriften familie- en jeugdrecht in onze bibliotheekcollectie
zowel op papier als digitaal raadpleegbaar: 
 
Tijdschrift voor familierecht
 
In JURA
en
JURISQUARE
Actualités du droit de la famille 
 
In JURA
en
JURISQUARE

Revue trimestrielle de droit familial 
 
In STRADALEX en JURISQUARE
Tijdschrift voor jeugd en kinderrechten 
 
In JURA, STRADALEX en JURISQUARE
Journal du droit des jeunes  
 
In STRADALEX
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht 
 
Nederlands tijdschrift
In NAVIGATOR
Losbladige werken zowel op papier als digitaal raadpleegbaar:
Personen- en familierecht artikelsgewijze commentaar, met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Wolters Kluwer
 
In JURA
Huwelijksvermogensrecht, Casman, H., Van Loock, M. (hoofdredactie), Wolters Kluwer 
 
In JURA
GOEDERENRECHT
Handboek appartementsrecht 
6e editie

Roland Timmermans, Wolters Kluwer 2022, 2 volumes, 1864 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Digitalisering en vastgoedtransacties
Vincent Sagaert, Alexander Appelmans, Benjamin Verheye (eds.), Property Law Series – XIII, Intersentia 2022, 241 p.
Beschrijving + inhoudstafel
GEZONDHEIDSRECHT
De rechten van de patiënt in de deelstaten
H. Nys, reeks Recht & Praktijk nr. 111, Wolters Kluwer 2022, 153 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Tijdschrift voor gezondheidsrecht
In onze bibliotheek vanaf jaargang 1995/1996.
Voortzetting van Vlaams tijdschrift voor gezondheidsrecht (1980-1995) (ook in onze collectie)
Digitaal raadpleegbaar in de bibliotheek in Jura en Jurisquare


In het laatste nummer 2021/2022, nr. 5:
Ziekenhuis – aansprakelijkheid - omkering van de bewijslast
Antwerpen 22 november 2021, p. 416
Aansprakelijkheid ziekenhuis, Middelenverbintenissen en resultaatsverbintenissen, Omkering van bewijslast, Begroting van schade, verlies en vermindering van kansen, algemeen, Gerechtelijk recht, toepassing in de tijd, Gerechtelijk recht, bewijslast
noot T. Vansweevelt, Omkering van bewijslast bij kennelijke onredelijkheid: weigering gegevens over te maken, p. 418
NIEUWSBRIEVEN
Oudere nieuwsbrieven kunt u raadplegen in ons online-archief:
Studiedienst Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen