Quote
 Week 50
Jaar 2012
  ___________________________________________________________________________
 
 
Toezicht houden op iedere individuele medewerker is niet hetzelfde als het leiden van een team.

Je hebt het als leidinggevende waarschijnlijk al meegemaakt dat je een goed individueel gesprek hebt gehad met een medewerker. En daarna nog een goed gesprek met een andere medewerker. En daarna nog een… . Je komt zelfs tot duidelijke afspraken. En als je deze medewerkers tijdens een bijeenkomst samen ziet dan kan het gebeuren dat  ze een totaal ander betoog houden. Groepsdwang en onderliggende niet uitgesproken meningsverschillen zijn dikwijls de reden van dit fenomeen. Een groep kan je bijna beschouwen als een zevenkoppige draak die zowel zichzelf als de leidinggevende durft aan te vallen. 
Zou het kunnen dat je dan soms ten einde raad uitroept: “Maar het zijn toch geen kinderen meer…!!!”.
Als je dit al eens uitschreeuwt dan zit er zowel een kern van waarheid als van onwaarheid in je uitspraak: als individuen zijn je medewerkers volwassen maar de groep op zich is nog onvolwassen.
Deze tegenstrijdigheid hoeft geen probleem te zijn want het goede nieuws is dat je er iets kunt aan doen.
Hoe?
Door je medewerkers niet langer alleen te benaderen als individu maar door ook rekening te houden met het ontwikkelingsstadium van je medewerkers als groep.
In de praktijk komt het eenvoudigweg hierop neer dat je vooreerst in alle eerlijkheid met jezelf bepaalt in welke fase van het groepsdynamisch ontwikkelingsproces je ploeg medewerkers zich situeert. Daarna kom je als leidinggevende  tegemoet aan de groepsverwachtingen zodat ze kunnen doorgroeien naar een volgende fases om zo een (h)echt team te worden.
Op de volgende slides kan je terugvinden hoe je concreet te werk kunt gaan om de draak niet langer te bevechten maar om er een volwaardige partner van te maken.
Eén belangrijke voetnoot: als je dit bereikt hebt, ga dan niet op je lauweren rusten. Als er iemand uit je team vertrekt , of er komt een nieuw lid je team vervoegen, of er wordt van buitenaf een nieuwe impactvolle regel opgelegd…. dan ga je sowieso even terug naar af. Geen probleem. Je weet nu wat te doen om hier komaf mee te maken zodat de draak niet opnieuw begint met vuur te spuwen maar een echte beschermheer wordt van de gemeenschappelijk te bereiken doelstellingen.
 
 
 
Wil je reageren op deze quote? Klik dan hier.
 In het archief kan je alle vorige quotes terugvinden.