Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Juni 2018 nr. 26
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
De silte van God
 
Verrassende slotzondag
 
Uitnodiging picknick
 
Zomertijd: tijd voor reflectie
 
Sing along tijdens
picknick slotzondag
 
Beroepen: bijzonder proces
 
Jeugdruimte pimpen
 
De vreemdeling in ons midden
 
Iona vieringen krijgen een vervolg
 
De brand van 1768
 
Vanuit de kerkenraad
 
Fietspuzzeltocht
 
Nieuwsbrief mail problemen
 
 
Zondag 1 juli
 
Aanvang: 10:00 uur 
Thema:
'De stilte van God'
 
 
Voorganger:
 ds. Maarten Hameete
 
Sterretjes
 
Diverse bijeenkomsten
 
Gratis vakantie voor ouderen
 
Grens tussen abstracte en herkenbare
 
Samen met de Emmaus / de Waaier op de fiets
 
Vluchtelingenwerk doet een beroep op u
 
Ook in de vakantietijd  voor u geopend
 
Ontelbare mogelijkheden zijn er met keramiek
 
 
AGENDA
 
Zondag 1 juli juni 
ds. Maarten Hameete
 
Dinsdag 2 juli
Stiltecentrum open
 
Donderdag 4 juli
Stiltecentrum open
 
 
SAVE THE DATE
 
Zaterdag 15 september
Buurttafel
 
Zondag 16 september
Startzondag
 
Dinsdag 9 oktober
Tafels van Hoop
 

Zondag 1 juli

Marcus 5: 22- 43
 
Er kwam een leider van de synagoge naar Jezus toe. Hij heette Jaïrus. Toen hij Jezus zag, liet hij zich voor Jezus op zijn knieën vallen en smeekte Hem: "Mijn dochtertje is heel erg ziek en zal sterven. Kom alstublieft mee en leg haar de handen op. Dan zal ze beter worden en in leven blijven." Jezus ging met hem mee. De mensen volgden Hem en drongen om Hem heen.
Er was daar ook een vrouw die al twaalf jaar bloed verloor. Allerlei dokters hadden al van alles geprobeerd om haar te genezen. Ze had al haar geld uitgegeven aan die dokters. Maar niets had geholpen. ...
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
2de editie
 
 
Kerkbrink PgH Thema "Veelkleurig"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
De stilte van God
 
 
  
Zondag 1 juli gaat onze  predikant ds Maarten Hameete voor, het thema van de dienst zal zijn 'De stilte van God'.
 
Naar aanleiding van een gedeelte uit Marcus 5 zullen we nadenken over de stilte van God die we in ons leven kunnen ervaren. Jaïrus en de bloedvloeiende vrouw hebben op hun eigen manier te maken met onbeantwoorde gebeden.
 
Wat zegt het verhaal over hun situatie ons vandaag de dag over de stilte van God?
 
Verrassende slotzondag
Op zondag 8 juli wordt het kerkelijk seizoen afgerond op de slotzondag.
De dienst wordt geleid door ds. Jetty Scheurwater.
 
Er zijn een paar 'overvliegers” van de kinder- naar de tienerdienst.
 
Verder in deze dienst een terugblik op de vele activiteiten die in 2017/2018 zijn georganiseerd.
 
 
 
 
Uitnodiging picknick
Zondag 8 juli bent u uitgenodigd voor een picknick na afloop van de dienst.
  
We vieren zondag 8 juli slotzondag, na afloop van de dienst gaan we buiten koffie/thee drinken en hebben we een gezamenlijke picknick lunch.
 
Iedereen brengt de eigen lunch mee van huis.
 
Er zullen een paar picknick tafels/banken staan, maar vast niet genoeg. Daarom is het fijn wanneer u een tuinstoel, groot kussen, parasol of een lekker groot kleed meeneemt voor op het gras naast de kerk. Uiteraard wordt er  voor frisdrank, koffie en thee gezorgd. Een inteken- lijst ligt op de leestafel.
 
Zomertijd: tijd voor reflectie ...
  
 
In de zomer gebeurt er meer achter de schermen dan u merkt:
de startzondag wordt voorbereid, nieuwe ambtsdragers gezocht en het afscheid van andere ambtsdragers wordt voorbereid.
 
 
Sing along picknick op slotzondag
We vieren zondag 8 juli slotzondag en dat gaan we muzikaal afsluiten bij liedjes om samen te zingen tijdens de picknick.
 
De Hilversumse gitarist Rutger ten Hove zie http://degitaarleraar.nl/
zal tijdens de picknick muziek gaan maken op zijn gitaar.
 
Iedereen mag dus een verzoeknummer indienen, die we dan samen kunnen gaan zingen, aanmelden bij Trinette Boer.
 
 
Beroepen: bijzonder proces
 
 
 
 
 
Een nieuwe predikant zoeken en vinden als gemeente is een intensief traject.
Vóór de beroepingscommissie voor het eerst bij elkaar kwam, was er door de kerkenraad al veel tijd gestoken in het nadenken over de koers, het schrijven van een nieuw beleidsplan en het opstellen van een profielschets voor de nieuwe predikant. En toen moest de procedure nog beginnen.
 
Jeugdruimte pimpen Slotzondag
Speciaal voor de jongeren. Tijdens de slotzondag op 8 juli is er een creatieve middag voor jongeren vanaf 12 jaar.
 
We gaan een tweedehands tafel en stoelen pimpen voor de jeugdruimte in de Bethlehemkerk en je bent van harte welkom om mee te doen.
 
Laat je creatieve geest gaan en pak de kwast.
Help mee we beginnen rond 12.00 uur.
 
Groetjes Christa en Annette
06-35387758
 
 
De vreemdeling in ons midden
 
 
 
 
 
Een uitstapje naar de markt, gezellig samen koffiedrinken, samen eten, boeken uitzoeken in de bibliotheek of praktische hulp bieden? Als dit activiteiten zijn die u aanspreken, dan hebben wij een nieuwe uitdaging voor u!
 
In Hilversum woont een grote groep statushouders. Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning die hun land vanwege oorlogsgeweld of dreiging ontvlucht zijn. Zij starten hun leven in Nederland vaak in een heel kwetsbare positie. Zonder kennis van de Nederlandse taal en cultuur is het moeilijk een nieuw bestaan op te bouwen. Sommigen leven daardoor in een isolement.
 
Ze zouden graag contacten leggen of een maatje vinden dat hen helpt wegwijs te raken in de Nederlandse samenleving of te oefenen met de taal. Juist op dit vlak doet Vluchtelingen- Werk Midden Nederland dan ook graag een beroep op u! Lees meer ...
 
Iona vieringen krijgen vervolg
Na de 1e Ionaviering op 
zondagmiddag 15 april j.l. is ook de 2e Ionaviering op zondagmiddag 3 juni positief ontvangen.
We hebben echt het gevoel bovenwijks in een behoefte te voorzien. Het is mooi om te zien dat het echte Vieringen zijn met gemeenteleden uit de Regenboogkerk, de Diependaalse Kerk, Vitamine G, de Grote kerk en uit andere geloofsgemeenschappen. Bovendien zijn deze vieringen aantrekkelijk voor mensen die de ‘gewone’ 10 uurs vieringen niet meer bijwonen,
  
 
 
De brand van 1768: Ds Van Yssum
 
Voor de Grote Kerk en ook voor heel Hilversum was 1768 een bijzonder jaar. In dat jaar herstelde Hilversum zich van de grote brand van 1766, die een groot deel van Hilversum in de as legde.
 
Ds. Van Yssum was de predikant van de toenmalige dorpskerk aan de Kerkbrink – nu de Grote Kerk, en heeft voor Hilversum in die periode veel betekend. Het is daarom niet vreemd dat juist naar hem een straat is genoemd.
 
 
Vanuit de kerkenraad: juni 2018
Nieuws uit de kerkenraadsvergadering van maandag 18 juni 2018:
- Bulgaarse (protestants-evangelische) christenen.
- Slotzondag op 8 juli zal een feestelijke afsluiting worden van het kerkelijk jaar 
- zaterdag 15 september wordt een buurttafel georganiseerd
-multicultuele maaltijd Tafels van Hoop zal worden gehouden op dinsdag 9 oktober in de Bethlehemkerk.
- In in het komende seizoen op zondag 4 november 2018 wordt er weer een Ionaviering georganiseerd.
 
Vanuit de laatste Wijkkerkenraad van dit seizoen wensen we ons allen een inspirerende en recreatieve zomerperiode toe. En we hopen elkaar te ontmoeten tijdens de gezamenlijke diensten in de Bethlehemkerk en in de Diependaalse Kerk.
Lees meer ...
  
 
Fiets puzzel tocht
  
Op een hopelijk zonnige zomerdag gaan we met jong en oud fietsen met de Emmaus-Paulusparochie en de Bethlehemkerk op zondag 15 juli.
 
We hebben een mooie route in de natuur van ongeveer 25 kilometer met onderweg een aantal stoppunten waar leuke opgeven te doen zijn. Na afloop is er in de ontmoetingsruimte van De Waaier nog een gezellig samenzijn met iets te drinken en te eten.
 
 
Nieuwsbrief mail problemen
De afgelopen periode is de nieuwsbrief niet altijd bij iedereen bezorgd.
Helaas hebben we de oorzaak nog steeds niet gevonden. Probleem lijkt vooral te zitten in e-mail adressen van de KPN: @planet.nl of @knpmail.nl, @telfort.nl of @xs4all.nl, of @hetnet.nl. Mogelijk dat een centraal spam filter in de wegzit.
Van groot aantal abonnees kregen we de afgelopen week gelukkig het signaal dat de nieuwsbrief weer gewoon bezorgd is. We hopen dat de problemen weer spontaan opgelost zijn.
Excuses voor het ongemak.
PS Nieuwsbrief is ook altijd terug te lezen op de Bethlehemkerk webiste.
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl