WETGEVING 17 juli - 13 augustus 2021
 
 
 
Openingstijden bibliotheek:
ma-vrij van 8.30u - 13.00u en van 13.30u-16.30u
Zelfde openingstijden in juli en augustus.
 
 
Wet houdende dringende bepalingen inzake Justitie:
uitstel integrale rechtspraakdatabank vonnissen en arresten en wijzigingen in Gerechtelijk Wetboek, Wetboek van Strafvordering en Burgerlijk Wetboek

Wijziging samenstelling Commissie tot hervorming van het aansprakelijkheidsrecht

Nieuwe gedragscode voor notarissen met betrekking tot GDPR

Betalingsachterstand bij handelstransacties: interestvoet van 8% voor het tweede semester 2021


Het Grondwettelijk Hof verwerpt de vorderingen tot schorsing van het Vlaamse decreet dat nieuwe eindtermen invoert voor tweede en derde graad secundair onderwijs (GwH nr. 113/2021 van 22 juli 2021)

Verzamelwet verlengt verschillende fiscale en sociaaleconomische ondersteuningsmaatregelen


Mogelijkheid toekenning coronapremie vanaf 1 augustus

Verlenging heropstartlening aan ondernemingen met liquiditeitsproblemen tot 30 september 2021

Procedure voor weerleggen van vermoeden vzw’s erkend als beroepsvereniging of federatie van beroepsverenigingen

Verzamelwet tot omzetting van diverse financiële richtlijnen

Herziene versie  omzendbrief college procureurs-generaal inzake coronamaatregelen -  COL. 06/2020, herziene versie van 14 juli 2021


Oprijden van een overweg.- nieuw artikel in wegverkeer: zwaardere bestraffing belemmering spoorwegovergang

De maximale loonnorm voor de periode 2021 - 2022 wordt op 0,4 % vastgelegd

Verhoging jaarlijks kostenplafond vrijwilligers wegens inzet vaccinatiecampagne

Regels en modaliteiten van de coronapremie

Bewegingen in de rechterlijke orde
 

CORONAMAATREGELEN

Samenwerkingsakkoord Federale Staat en de overheden van de deelstaten  regelt gegevensuitwisseling voor COVID-certificaten
23 JULI 2021. - Uitvoerend samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België, BS 28/07/2021, bl. 76740

20 JULI 2021. - Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF, en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België, BS 23/07/2021, bl. 76169

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België, BS 23/07/2021, bl. 76170

Uitvoerend samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België, BS 23/07/2021, bl. 76221

FEDERAAL

18 JULI 2021. - Wet houdende tijdelijke ondersteunings- maatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS 29/07/2021, bl. 76957

27 JULI 2021. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 28/07/2021,  bl. 76942

20 JULI 2021. - Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF, en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België, BS 23/07/2021, bl. 76169

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België, BS 23/07/2021, bl. 76170

Uitvoerend samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België, BS 23/07/2021, bl. 76221

VLAAMSE OVERHEID

16 JULI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken, BS 28/07/2021, bl. 76755

19 JULI 2021. - Decreet tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van het centrale contactonderzoek door een samenwerkingsverband van externe partners, het lokale contactonderzoek door lokale besturen of zorgraden en tot organisatie van de COVID-19-teams in het kader van COVID-19, BS 27/07/2021, bl. 76603

19 JULI 2021. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF, de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België, BS 23/07/2021, bl. 76235

FRANSE GEMEENSCHAP  

19 JULI 2021. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België, BS 23/07/2021, bl. 76237

DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

19 JULI 2021. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF, de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België, BS 23/07/2021, bl. 7623

WAALS GEWEST

15 JULI 2021. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België, BS 23/07/2021, bl. 76241

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST – GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD

15 JULI 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan de culturele en creatieve instellingen zonder winstoogmerk in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis, BS 09/08/2021, bl. 82965

22 JULI 2021. - Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF, de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België, BS 23/07/2021, bl. 76242

FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

22 JULI 2021. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF, de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België, BS 23/07/2021, bl. 76243


PUBLIEK RECHT

AMBTENARENRECHT

Omzendbrief personeel federaal administratief openbaar ambt inzake toekenning dienstvrijstelling voor vaccinatie tegen coronavirus
26 JULI 2021. - Omzendbrief nr. 693bis Aanvullende richtlijnen voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt inzake de toekenning van een dienstvrijstelling voor de vaccinatie tegen het coronavirus (COVID-19). - Aanvulling bij omzendbrief nr. 693, BS 03/08/2021, bl. 77655

Steunmaatregel inzake vergoeding voor telewerk in het federaal administratief openbaar ambt ingevolge de COVID-19 pandemie
21 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2021 betreffende de steunmaatregel inzake de vergoeding voor telewerk in het federaal administratief openbaar ambt ingevolge de COVID-19 pandemie, BS 02/08/2021, bl. 77357

Verlof wegens zorgouderschap
27 JUNI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen betreffende het zorgouderschap, BS 23/07/2021, bl. 75915

LOKAAL BESTUUR

Maatregelen versterking van de lokale democratie
16 JULI 2021. - Decreet tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie, BS 04/08/2021, bl. 77778

MIGRATIERECHT

Buitenlandse studenten: toelichting bij aanvraagprocedure machtiging tot verblijf
11 JULI 2021. - Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de studenten, BS 05/08/2021, bl. 77965

Benoemingen rechters in vreemdelingenzaken bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Benoemingen, BS 19/07/2021, bl. 71278

INBURGERING EN GELIJKE KANSEN

Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid
9 JULI 2021. - Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, BS 11/08/2021, bl. 83226

ONDERWIJSRECHT

Leerplicht vanaf 5 jaar – taalscreening bij begin leerplicht
16 JULI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering over de taalscreening bij het begin van de leerplicht in het gewoon onderwijs en over de voldoende aanwezigheid van vijfjarigen in het kleuteronderwijs in scholen die over een afwijkende uurregeling beschikken, BS 10/08/2021, bl. 83112

Bepaling enkele maatregelen voor het onderwijspersoneel ten gevolge van COVID-19
9 JULI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van enkele maatregelen voor het onderwijspersoneel ten gevolge van COVID-19, BS 27/07/2021, bl. 76610

Het Grondwettelijk Hof verwerpt de vorderingen tot schorsing van het Vlaamse decreet dat nieuwe eindtermen invoert voor tweede en derde graad secundair onderwijs
GwH nr. 113/2021, van 22 juli 2021
Persbericht

GEZONDHEIDSRECHT

Bepaling maximaal aantal kandidaat-tandartsen jaarlijkse toegang opleiding tandheelkunde voor het jaar 2026
18 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 2011 betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde, BS 28/07/2021, bl. 76730

Wet houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid
19 JULI 2021. - Wet houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid, BS 23/07/2021, bl. 76165

CULTUUR

Cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap
25 JUNI 2021. - Decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 2013 betreffende de Cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap, BS 23/07/2021, bl. 75934

GEZINSBELEID

Pleeggezinnen – studiefinanciering pleegkinderen en pleeggasten
25 JUNI 2021. - Decreet tot wijziging van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, wat de studiefinanciering van pleegkinderen en pleeggasten betreft, BS 23/07/2021,  bl. 75935

ONROEREND ERFGOED

Erfgoedpremie 2021
2 JULI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering over de oproepen in 2021 voor een erfgoedpremie in het kader van relance, BS 23/07/2021, bl. 75939

OMGEVINGSRECHT

Complexe projecten - individuele kennisgevingen
9 JULI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse artikelen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, wat betreft individuele kennisgevingen, BS 11/08/2021, bl. 83833.

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening - omgevingsvergunning zorgwonen
16 JULI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de inwerkingtreding van het decreet van 18 juni 2021 tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, wat betreft zorgwonen en tot wijziging van regelgeving naar aanleiding van die inwerkingtreding, BS 29/07/2021, bl. 77056

Waalse overheidsdienst

4 MAART 2021. - Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de overstromingsrisicokaarten, BS 23/07/2021, bl. 72210.

WONEN

Gemeentelijke verordening waarbij het conformiteitsattest verplicht wordt
16 JULI 2021. - Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat betreft de gemeentelijke verordening waarbij het conformiteitsattest verplicht wordt, BS 03/08/2021, bl. 77560

SPORTRECHT

Toekenning steun aan sportsector n.a.v. de COVID-19-pandemie
9 JULI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van regels over de toekenning van steun aan de sportsector naar aanleiding van de COVID-19-pandemie, BS 28/07/2021, bl. 76746

MEDIARECHT

Audiovisuele mediadiensten
21 JULI 2021. - Wet houdende omzetting van Richtlijn (EU) 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn "audiovisuele mediadiensten") in het licht van een veranderende marktsituatie, BS 10/08/2021, bl. 83023

Elektronische communicatie
2 JULI 2021. - Decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie, BS 04/08/2021, bl. 77745

Radio en tv - zendvergunningen
2 JULI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten over radio-omroep, BS 04/08/2021, bl. 77841

ENERGIERECHT

Niet-residentiële gebouwen - Invoering renovatieverplichting en bepalingen energieprestatiecertificaat
9 JULI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de invoering van een renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen en bepalingen over het energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële gebouwen, BS 10/08/2021, bl. 83100

GENDERGELIJKHEID - GELIJKE KANSEN – DIVERSITEIT

Benoeming nieuwe regeringscommissaris bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen et mannen
15 JULI 2021. - Koninklijk besluit houdende aanstelling van een regeringscommissaris bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, BS 28/07/2021, bl. 76845


BURGERLIJK RECHT

GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
 
Wet houdende dringende bepalingen inzake Justitie
12 JULI 2021. - Wet houdende dringende bepalingen inzake Justitie, bl. 71594
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Wetboek van strafvordering
HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek
HOOFDSTUK 4. - Wijziging van de wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank
HOOFDSTUK 5. - Wijziging van de wet van 5 mei 2019 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en het Gerechtelijk Wetboek wat de bekendmaking van de vonnissen en arresten betreft
HOOFDSTUK 6. - Kantoorvergoeding toegekend aan het gerechtspersoneel voor telewerken in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19
HOOFDSTUK 7. - Wijziging van het Burgerlijk Wetboek
HOOFDSTUK 8. - Instelling van tijdelijke personeelsformaties met het oog op het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016
HOOFDSTUK 9. - Inwerkingtreding
 
 
HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Betalingsachterstand bij handelstransacties: interestvoet 8% voor het tweede semester 2021
Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en ondersteuning Dienst Reglementering. - Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 02/08/2021, bl. 77469

Indexcijfer van de consumptieprijzen juli 2021
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juli 2021, BS 30/07/2021, bl. 77324

Verlenging heropstartlening aan ondernemingen met liquiditeitsproblemen tot 30 september 2021
16 JULI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4 en 10 en tot invoeging van artikel 17/1 in het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2021 over het verlenen van een heropstartlening aan ondernemingen met liquiditeitsproblemen, BS 28/07/2021, bl. 76763

VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Procedure voor weerleggen van vermoeden vzw’s erkend als beroepsvereniging of federatie van beroepsverenigingen
7 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 42, § 4, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen inzake het vermoeden van erkenning als VZW erkend als beroepsvereniging of als federatie van beroepsverenigingen, BS 30/07/2021, bl. 77193

TRANSPORTRECHT

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg juli 2021
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 03/08/2021, bl. 77657
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 05/08/2021, bl. 78048

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Steun aan ondernemingen in geval van natuurramp, ernstige verstoring economie of buitengewone gebeurtenis
15 JULI 2021. - Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen, in geval van een natuurramp, een ernstige verstoring van de economie of een buitengewone gebeurtenis, BS 20/07/2021, bl. 71763


FINANCIEEL RECHT

Wijzigingen toegang en uitoefening verzekerings- en herverzekeringsbedrijf – makten voor financiële instrumenten – voorkoming witwassen en terrorismefinanciering
21 JULI 2021. - Wet tot omzetting van bepaalde aspecten van richtlijn 2019/2177 (II), BS 03/08/2021, bl. 77499

Verzamelwet tot omzetting van diverse financiële richtlijnen
11 JULI 2021. - Wet tot omzetting van richtlijn 2019/878 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019, van richtlijn 2019/879 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019, van richtlijn 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019, van richtlijn 2019/2177 van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 2019, van richtlijn 2021/338 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2021 en houdende diverse bepalingen, BS 23/07/2021, bl. 76062
 

STRAFRECHT

Herziene versie  omzendbrief college procureurs-generaal inzake coronamaatregelen
Richtlijn van het College van procureurs-generaal COL. 06/2020, herziene versie van 14 juli 2021
Zie op website OM – Omzendbrieven 2020 – 6/2020 – herziene versie 14 juli 2021
- de gerechtelijke handhaving van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken zoals gewijzigd door de ministeriële besluiten van 1 november, 28 november, 11 december, 19 december, 20 december, 21 december, 24 december 2020, 12 januari, 14 januari, 26 januari, 29 januari, 6 februari, 12 februari, 6 maart, 20 maart, 26 maart, 26 april, 27 april, 7 mei, 4 juni en 23 juni 2021
- de toepassing van het koninklijk besluit van 6 april 2020 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken door de invoering van gemeentelijke administratieve sancties
- het vervolgingsbeleid betreffende de inbreuken op de besluiten van de burgemeesters en de gouverneurs
- De toepassing van administratieve geldboetes bij niet naleving van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020
- De toepassing van het voorstel tot minnelijke schikking door de FOD Economie bij  niet naleving van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020
- De handhaving van de verplichting zich te laten testen en een quarantaine maatregel te ondergaan

Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites
Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites, BS 06/08/2021,  bl. 82871

VERKEERSRECHT

Oprijden van een overweg.- nieuw artikel in wegverkeer: zwaardere bestraffing belemmering spoorwegovergang
27 MEI 2021. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, wat betreft het oprijden van overwegen wanneer het verkeer belemmerd is, BS 22/07/2021, bl. 71971

FISCAAL RECHT

Studentenarbeid- bepaling van aantal uren studentenarbeid waarvoor geen socialezekerheidsbijdragen moeten worden betaald
24 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bezoldigingen voor studentenarbeid, BS 03/08/2021, bl. 77499

Verlenging maatregel verlaagd tarief 6% BTW voor mondmaskers en hydroalcoholische gels – belastingvoordeel voor de kwijtschelding van de huur – verlaging interesten WIB en algemene wet Douane en Accijnzen – Taxshelter voor audiovisuele werken en podiumkunsten – fiscaal stelsel coronapremie
18 JULI 2021. - Wet houdende tijdelijke ondersteunings- maatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS 29/07/2021, bl. 76957

Revalorisatiecoëfficiënt kadastrale inkomens aanslagjaar 2022

18 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens, BS 23/07/2021, bl. 76164

Dematerialisatie van de relaties tussen FOD Justitie en burgers, rechtspersonen en bepaalde derden
15 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor artikel 214 van de wet van 26 januari 2021 betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten, wat betreft de gegevens die in de briefwisseling van de Federale Overheidsdienst Financiën moeten voorkomen, BS 22/07/2021, bl. 71972

Terugbetaling accijnzen horecasector van onverkoopbaar bier ten gevolge van COVID-19
15 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 13 van de wet van 4 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS 19/07/2021, bl. 71153

BTW

Vrijstelling btw inzake medische behandelingen
11 JULI 2021. - Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de vrijstelling van de belasting inzake medische verzorging betreft, BS 20/07/2021, bl. 71593

Errata publicatie BS 01/07/2021: toevoeging advies RvS en nota met verwijzingen naar het BS
29 JUNI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 4, 7, 10, 22, 24, 31, 41, 44 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde. - Errata, BS 19/07/2021, bl. 71155

LOKALE BELASTINGEN

Brussels Hoofdstedelijk Gewest –geen verschuldiging gewestbelasting inrichtingen toeristische logies van 01/07/2021-31/12/2021
15 JULI 2021. - Ordonnantie houdende diverse maatregelen met betrekking tot de belasting op de inrichtingen van toeristisch logies op grond van de gezondheidscrisis van de COVID-19, BS 20/07/2021, bl. 71762


SOCIAAL RECHT

De maximale loonnorm voor de periode 2021 - 2022 wordt op 0,4 % vastgelegd
30 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 7, § 1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, BS 09/08/2021,  bl. 82937

Tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden
20 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2018 houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden, BS 05/08/2021, bl. 78014

Verhoging jaarlijks kostenplafond vrijwilligers wegens inzet vaccinatiecampagne
24 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers, BS 29/07/2021, bl. 76982

Regels en modaliteiten van de coronapremie.
21 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19quinquies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 29/07/2021, bl. 76972

Netto overuren cruciale sectoren– uitbreiding mogelijkheden tot studentenarbeid – diverse maatregelen sociale bijstand –en pensioenen – diverse arbeidsrechtelijke maatregelen – diverse maatregelen zelfstandigen – wijziging inkomensgarantie voor ouderen – maatregelen inzake het loonoverleg voor de periode 2021-2022 -  toekennen coronapremie – fiscaal stelsel coronapremie – corona ouderschapsverlof en consumptiecheque
18 JULI 2021. - Wet houdende tijdelijke ondersteunings- maatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS 29/07/2021, bl. 76957

Vaststelling maatregelen studentenarbeidsovereenkomsten periode 1 juli – 30 september 2021
9 JULI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van maatregelen voor arbeidsovereenkomsten voor studenten voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, BS 26/07/2021,bl. 76298.

WERKLOOSHEIDSREGLEMENTERING

Inkomensverlies onthaalouders
14 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-reglementering en tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2003 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, q, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de onthaalouders, houdende de aanpassing van sommige bedragen in het kader van het gebruik van de welvaartsenveloppe 2021-2022, BS 26/07/2021, bl. 76265

Vervangingsinkomen – berekening uitkering
20 JULI 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 61 en 69 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, tot aanpassing van sommige bedragen in het kader van het gebruik van de welvaartsenveloppe 2021-2022, BS 26/07/2021, bl. 76268

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona volgens de eenvoudige procedure en aanverwanten – verlenging tot 30 september 2021
Verlenging bevriezing definitieve werkloosheidsuitkeringen tot 30 september 2021

20 JULI 2021. - Wet houdende uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk, BS 23/07/2021, bl. 76164

Verlenging diverse maatregelen genomen op vlak van werkloosheid door coronacrisis
11 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot verlenging van diverse maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 19/07/2021, bl. 71158

Artistieke sector – verlenging van maatregelen en van tijdelijke verhoging minima uitkeringen

11 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen door de wet van 15 juli 2020 tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector en door het koninklijk besluit van 2 mei 2021 tot aanvulling van de maatregelen genomen door de wet van 15 juli 2020 tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector en tot tijdelijke verhoging van de minima van de uitkeringen van sommige werknemers tewerkgesteld in de artistieke sector, BS 19/07/2021, bl. 71161

Vlaamse sociale bescherming
18 JUNI 2021. - Decreet tot wijziging van regelgeving in het kader van de Vlaamse sociale bescherming, BS 26/07/2021, bl. 76269

7 MEI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen, artikel 237 en 238 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming en artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag, BS 19/07/2021, bl. 71165

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Wijzigingen elektronisch voorschrift
28 JUNI 2021. - Verordening tot wijziging van de verordening van 19 december 2016 betreffende het elektronisch voorschrift, BS 06/08/2021bl. 82685

 
GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Instemmingswetten diverse protocollen tussen de Benelux-Staten
3 SEPTEMBER 2017. - Wet houdende instemming met het Protocol tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden) en de Macedonische regering ter uitvoering van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven, gedaan te Brussel op 30 juli 2012, BS 27/07/2021, bl. 76508
3 SEPTEMBER 2017. - Wet houdende instemming met het Uitvoeringsprotocol tussen de regeringen van de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de regering van de Republiek Moldavië bij de Overeenkomst tussen de Europese gemeenschap en de Republiek Moldavië betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven, gedaan te Brussel op 25 januari 2013, BS 27/07/2021, bl. 76531
3 SEPTEMBER 2017. - Wet houdende instemming met het Protocol tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en Bosnië en Herzegovina ter uitvoering van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Bosnië en Herzegovina betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven (Uitvoeringsprotocol), gedaan te Brussel op 5 december 2013, BS 27/07/2021, bl. 76574
 

RECHTERLIJKE ORDE
 
BS 19/07/2021
Oproep tot kandidaten voor de mandaten van plaatsvervangend lid-magistraat van de raad van beroep met het Frans als voertaal van de Orde der artsen - Oproep tot kandidaten voor de mandaten van gewoon en/of plaatsvervangend magistraat-bijzitter van de provinciale raden van de Orde der artsen van Limburg, van Vlaams Brabant, van Luxemburg en van Namen

BS 20/07/2020
Vacante betrekkingen substituten-procureur-generaal diverse hoven van beroep en substituten-procureur des Konings bij diverse parketten

BS 22/07/2021
Benoemingen referendarissen bij Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel en bij Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel

BS 23/07/2021
Benoeming rechters in sociale zaken in arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen, Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel en arbeidsrechtbank van Leuven
Ontslag werkend rechter in sociale zaken bij arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg
Ontslag raadsheer in sociale zaken bij Arbeidshof van Gent
Ontslag raadsheer in sociale zaken bij Arbeidshof van Antwerpen.
Arbeidshof van Antwerpen – plaatsvervangend magistraat als raadsheer in sociale zaken
Openstaande plaats werkend rechter in sociale zaken bij arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg
Openstaande plaats werkend raadsheer in sociale zaken bij Arbeidshof van Gent
Openstaande plaats werkend raadsheer in sociale zaken bij Arbeidshof van Antwerpen

BS 29/07/2021
Arbeidsrechtbank te Gent, Arrondissement West-Vlaanderen – eervol ontslag werkend rechter in sociale zaken
Griffiers, parketsecretarissen – benoemingen/pensioneringen/ontslagverleningen
Benoemingen parketjuristen, griffiers en attaché

BS 30/07/2021
Benoeming directeur van de gemeenschappelijke steundienst bij het College van hoven en rechtbanken

BS 02/08/2021
Benoeming stagiair-attaché dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie

BS 05/08/2021
Raad van State – Benoeming assessor bij de afdeling Wetgeving van de Raad van State

BS 06/08/2021
Raad van State – Benoeming assessor bij de afdeling Wetgeving van de Raad van State
Diverse benoemingen/pensioneringen/ontslagverleningen raadsheren, rechters, auditeurs, substituten, benoeming advocaat Hof van Cassatie
Arbeidsrechtbank te Brussel – griffie vredegerechten van het arrondissement Oost-Vlaanderen
Hof van beroep Brussel
Hof van beroep te Antwerpen - Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen - Arbeidsrechtbank Gent.- Ondernemingsrechtbank te Antwerpen

BS 10/08/2021
Griffie vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen

BS 12/08/2021
Pensioneringen griffiers en parketsecretaris – benoeming parketjurist hof van beroep Antwerpen
Werving van magistraten voor het Auditoraat en het Coördinatiebureau van de Raad van State en de samenstelling van een wervingsreserve (Nederlandstalig kader)

BS 13/08/2021
Benoemingen diverse magistraten
Benoeming rechter/voorzitter  rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen

U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be