Nieuwsbrief Schaatstraining advies & begeleiding - 24 april 2019
IN DEZE NIEUWSBRIEF
AGENDA
 
 
11 mei
Droogtraining Driebergen
 
18 mei
Droogtraining Driebergen

19 mei
Relatie Trainingsdag

23-24 mei
Exclusieve Inspanningstesten
 
25 mei
Droogtraining Driebergen
 
8 juni
Droogtraining Driebergen

23-28 juni
Droogtrainingsweek Inzell

7-12 juli
Techniekweek Berlijn

20 juli
Droogtraining Driebergen
 
28-9 augustus
Techniekweken Hamar

26 augustus - 6 september
Techniekweken Leeuwarden
 
 

TIP - TIP - TIP
 
Balans in KLUCS
 
Schaatsen een wintersport? Welnee, iedere schaatser staat in april alweer te trappelen van ongeduld om te beginnen met het voorbereiden van het winterseizoen.
 
En die voorbereiding is wel zo belangrijk. Schaatsen is immers een coördinatieve sport die een goede conditionele basis vraagt.
 
Al kun je nog zo hard fietsen in de zomer, of kun nog zoveel kg’s squatten, wil dat niet zeggen dat je straks ook een goede 1500 of 500m kunt schaatsen. Je moet die snelheid en kracht om kunnen zetten in coördinatie en explosiviteit op het ijs.
 
Het is dan ook belangrijk om alle grondmotorische eigenschappen in balans met elkaar te trainen:
1. Kracht
2. Lenigheid
3. Uithoudingsvermogen
4. Coördinatie en
5. Snelheid
 
Train daarom zo schaatsspecifiek mogelijk en hou het uiteindelijke doel van je trainingen voor ogen!
 
Veel trainingsplezier deze zomer!
 
 
TIP - TIP - TIP   
VOLG SCHAATSTRAINING ADVIES & BEGELEIDING VIA SOCIAL MEDIA


   


 
Schaatstraining
advies & begeleiding

+31 6 53 94 43 43

info@schaatstrainingadvies.nl
 www.schaatstrainingadvies.nl
   
 
Relatie Trainingsdag 19 mei 2019
Alweer voor de 9e keer organiseren we op zondag 19 mei onze Relatie Trainingsdag op het skeelerterrein van de Doornse IJsclub in Doorn.
 
Je kunt deze dag zien als ‘aftrap’ van je seizoen. Door middel van praktische uitleg en door zelf te ervaren bieden we je trainingsadviezen aan rondom de schaatshouding en -beweging en de uitvoering van de oefeningen. Zodat je goede handvatten hebt om je zomerseizoen mee in te gaan en een effectieve voorbereiding hebt van je winterseizoen.
 
Programma
10.30 - 11.00   Ontvangst met koffie en thee
11.00 - 11.05   Welkom
11.05 - 11.45   Warming-up
12.00 - 13.00   Clinic ronde 1
13.00 - 13.45   Pauze
13.45 - 14.45   Clinic ronde 2
14.45 - 15.30   Pauze
15.30 - 16.30   Clinic ronde 3
16.30 - 17.30   Napraten onder genot hapje en drankje
 
Dit jaar staat 'schaatsspecifieke krachttraining' centraal. Alle trainingsvormen die tijdens de clinics aan bod komen, zijn dan ook krachtgerelateerd.
Let op: het zijn clinics en geen trainingen. Dat betekent dat je vooral uitleg over de oefeningen en trainingsvormen krijgt, waarbij je uiteraard wel zelf in de praktijk aan de slag gaat om te ervaren en te voelen.
 
 
Clinic-ronden
Elke ronde kun je kiezen uit twee onderdelen:
Ronde 1: skeeleren / elastiektraining
Ronde 2: elastiektraining / sprongen
Ronde 3: schaatsplanken / krachttraining met swissbal
 
Kosten
Voor iedereen die het afgelopen seizoen (of al voor het komend seizoen heeft aangemeld) heeft deelgenomen aan een van onze activiteiten: gratis deelname! Voor overige deelnemers vragen we een kleine bijdrage van 15 euro.
 
Aanmelden
Wil je deelnemen aan deze trainingsdag, stuur dan een mail en geef daarbij per ronde je voorkeur aan voor het betreffende trainingsonderdeel:
  • Naam
  • Voorkeur ronde 1
  • Voorkeur ronde 2
  • Voorkeur ronde 3
Graag tot 19 mei in Doorn!
 
Droogtraining zomer 2019
In het voorjaar organiseren we weer een serie droogtrainingen in het bos in Driebergen.
 
Tijdens deze droogtrainingen komen allerlei oefeningen aan bod gericht op de schaatshouding en -beweging, coördinatie, kracht en explosiviteit.
 
Wanneer?
Van 10.00-11.30 uur op de volgende data:
  • Zaterdag 11 mei
  • Zaterdag 18 mei
  • Zaterdag 25 mei
  • Zaterdag 8 juni
  • Zaterdag 20 juli
Locatie
Driebergen, tegenover Hotel Bergse Bossen
 
 
Kosten
€10,00 per keer (voor deelnemers persoonlijke begeleiding gratis)
 
Aanmelden
Meld je vooraf aan de training of je wilt deelnemen. Dan weet ik hoeveel deelnemers ik kan verwachten.
 
Inspanningstesten 23 en 24 mei
Net als voorgaande jaren hebben we samen met Diane Valkenburg weer twee nieuwe exclusieve testdagen bij Zoetemelk Pro indoorcycling gepland: donderdagavond 23 en vrijdag de hele dag 24 mei 2019.
 
Samenwerking Zoetemelk Pro indoorcycling
Deze exclusieve testdagen voor Schaatstraining advies & begeleiding worden uitgevoerd bij Zoetemelk Pro indoorcycling door voormalig topschaatser en inspanningsfysioloog Diane Valkenburg. Je kunt deelnemen aan twee inspanningstesten: een Wingate en een VO2max-test en kunt daarbij zelf aangeven op welke dag cq dagdeel jouw voorkeur ligt. Zowel op donderdagavond als vrijdag staan beide testen op het programma.
 
Testen
We starten met de 30 seconden durende Wingate sprinttest. Daarin wordt jouw anaerobevermogen gemeten. Dit vermogen is een goede voorspeller voor schaatsprestaties. Na een herstelperiode wordt een VO2max test uitgevoerd. Deze test meet je maximale aerobevermogen, je maximale hartslagfrequentie, je maximale zuurstofopname en je lactaatcurve. Aan de hand van deze test kan jouw omslagpunt worden bepaald en jouw trainingszones worden opgesteld. Zo geven deze testresultaten informatie om je trainingen nog beter in te richten.
 
Kosten
Speciaal voor deelnemers van Schaatstraining advies & begeleiding is er een mooi aanbod voor deze twee testen.
 
Aanmelden
Wil je deelnemen of benieuwd naar de kosten? Stuur dan een mail.
 
 
Veel animo voor de zomerweken
Er is ontzettend veel animo voor de techniek trainingsweken die we komende zomer organiseren in Inzell, Berlijn, Hamar en Leeuwarden!
De aanmeldformulieren voor de Droogtrainingsweek in Inzell en voor Berlijn zijn inmiddels verstuurd naar diegenen die zich hadden gemeld voor die weken.
 
Droogtrainingsweek Inzell (Duitsland): 23 tot 28 juni
Hier is nog beperkt ruimte voor deelname. Interesse? Meld je dan via e-mail.
 
Techniekweek Berlijn (Duitsland): 7 tot 12 juli
Vol. Meld je even als je op de reservelijst wilt.
 
Techniekweken Hamar (Noorwegen): 28 juli tot 2 augustus en 4 tot 9 augustus
Nog zeer beperkt ruimte. Heb je ook interesse, meld je dan via mail. Dan kijken we na ontvangst van de definitieve aanmeldingen van de 'voorinschrijvers' of er nog plek over is.
 
Techniekweken Leeuwarden: 26 tot 30 augustus en 2 tot 6 september
We hebben voor Leeuwarden bijzonder veel aanmelderingen. Daarom zijn we dan ook van plan om niet één maar twee techniekweken in Leeuwarden te organiseren. Het wachten is op de definitieve bevestiging vanuit de Elfstedenhal over de openingsdatum. Iedereen die zich voor Leeuwarden heeft aangemeld, ontvangt zo spoedig mogelijk bericht.