Quote
 Week 44
Jaar 2011
  ___________________________________________________________________________
 
Behalve conflicten zijn er zeker andere belangrijke dingen in
het leven, maar er zijn niet veel van die dingen zo
onontkoombaar interessant.
 
Conflicten op de werkvloer. Welke leidinggevende heeft hier nog niet mee te maken gehad? Hoe je ermee omgaat wordt voor een groot stuk bepaald door je verleden. Mochten er thuis of op school verschillende meningen zijn?  Mochten er conflicten zijn? Hoe werden deze al dan niet opgelost?  Wat je hierover hebt geleerd, heeft ervoor gezorgd dat je nu een bepaalde stijl hanteert om met conflicten om te gaan. Ook in je  werksituatie.

In het artikel dat je hier kan lezen, bespreekt Frank  van Marwijk vijf stijlen waarop mensen met conflicten omgaan. Op het einde kan je een link vinden naar een test om te bepalen waar jij je ergens situeert. Dit inzicht kan je helpen om je van je eventuele angst om conflicten aan te pakken af te helpen. Conflictoplossend werken is een belangrijk gegeven voor iedere leidinggevende. Pas wanneer conflicten worden opgelost, kan een groep doorgroeien tot een (h)echt team. 

                   
 
Wil je reageren op deze quote? Klik dan hier.
 
Deze informatie met je vrienden en contacten delen.

 
 In het archief kan je alle vorige quotes terugvinden.