Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Januari 2016 nr. 02

Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
 
Zondag 17 januari: 600 jaar kerk in Hilversum
 
Benefietconcert
 
Buurtbijeenkomst van HeiKracht
 
Kennismakingsborrel:
30- & 40-ers!
 
Instuif
 
Week van het gebed
 
Aktie kerkbalans
 
 
Zondag 17 januari
 
Zondag van de eenheid
Oecumenische viering
 
Eerste lezing:
Exodus 19: 3-6
 
Tweede lezing:
1 Petrus 2: 9-12
 
Derde lezing:
Matteüs 5:13-16
 
Aanvang 9.30
Locatie:
 
AGENDA
 
Zondag 17 januari
12.00 uur voor heel Hilversum bijeenkomst in de Grote Kerk
 
Dinsdag 19 januari 14:30 Ontspanningsmiddag
 
Woensdag 20 januari  15:30 - Buitenwijkers
 
Vrijdag 22 januari 13:30  programmacommissie
 
Vrijdag 22 januari 2016 19:30 - Catechese 12-15-jaar en 20.30 uur Stercafé
 
Zondag 24 januari  Ontmoetingsbijeenkomst Gijsbrecht-west en Staatsliedenbuurt
 
Lied van de week
 

17 januari 2016 – Tweede zondag na Epifanie

LB 792 – Kom, God, en schrijf uw eigen naam

Op de tweede zondag na Epifanie klinkt als evangelie het verhaal over de bruiloft in Kana. Daarom is voor deze zondag een lied gekozen uit de rubriek ‘Trouw’.

Lees meer ...

 
 
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Zondag 17 januari: 600 Jaar kerk
 
 
In maart dit jaar is het 600 jaar geleden dat Hilversum een zelfstandige kerk kreeg.
 
Op de plaats waar de Grote Kerk staat, aan de Kerkbrink, werd een kapel gebouwd ‘ter ere van de Almachtige God, de heilige maagd Maria en de heilige Vitus.’
 
Met gelovigen uit alle kerken in Hilversum wordt het jubileumjaar geopend op zondag 17 januari met een viering in de Grote Kerk.
 
Benefietconcert vrijdag 15 januari
Zien we u vanavond ook? Vrijdag 15 januari is er een benefietconcert voor de Ghanagroep, met o.a. het jongerenkoor ‘Snowe’ en een gelegenheids-Klezmerformatie. Een uniek, eenmalig concert met als primeur de eerste uitvoering van een stuk, geschreven door Jessica van den Tol, een van de Ghanagangers.
Toegang 10 euro, kinderen 5 euro. Lees meer ...
 
 
Buurtbijeenkomst van HeiKracht
 
 
Buurtinitiatief HeiKRACHT organiseert 20 januari een bijeenkomst voor de bewoners van postcode-gebied 1215. Vorig jaar in april is dit initiatief gestart met een bijeenkomst waar zo’n 100 buurtbewoners aan hebben deelgenomen.
Op deze avond is door de initiatiefnemers uitgelegd waar het buurtinitiatief voor staat en hebben de deelnemers onderwerpen benoemd die hun buurt leuker, socialer, duurzamer, groener en fijner om in te wonen zouden maken.

Kennismakingsborrel: 30- & 40-ers!
Wij zijn Timme en Esther en zijn benieuwd naar jou! Misschien kennen we elkaar al, maar we gaan voor een (hernieuwde) kennismaking.
Waarom? Wij willen weten wat jou bezig houdt. We willen weten waar jij je bed voor uit komt. We willen weten waar jij tegen aan loopt. Want we zitten in dezelfde leeftijdsgroep en zijn lid van de Bethlehemkerk!

Dus: Kom je ook op onze kennismakingsborrel?
 
 
Instuif
 
Donderdag 21 januari 2016 hebben wij al weer de tweede instuif in 2016. Het onderwerp is nog een verrassing.
En zeer de moeite waard!
We beginnen om 10.00 uur.
Henny de Vries-Verburg
 
De week van het Gebed
De Week van Gebed is bij uitstek de gelegenheid om als christenen van allerlei kerken en groepen elkaar te ontmoeten en samen te bidden. Op zondag 17 en 24 januari zal er aandacht voor zijn in de ochtenddienst in de verschillende kerken. Daarnaast is er elke avond om 19:30 uur een gezamenlijke gebeds-bijeenkomst in een van de deelnemende kerken. Kom je ook?  Lees meer ...
 
 
Aktie Kerkbalans 2016: Mijn kerk ...
 
Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt.
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl