Banner Gomde Denmark

Nyhedsbrev - November 2015
 
Kære Sangha og venner af Gomde,

Gomde bevæger sig ud af en måned beriget med undervisning og fællesskab: Undervisning i vores alles kærlige og åbne natur, og fællesskab om at fordybe indsigten i det.   Regnbue over templet på den sidste dag
af Tsoknyi Rinpoches seminar.

Nyt fra Gomde
 
Retreat med Tsoknyi Rinpoche

Da Tsoknyi Rinpoche besøgte Gomde i oktober måned, underviste han i en vej i tre planer: Først, hvordan man venligt kan give modstand, emotioner og dybe vaner hånden. Dernæst, hvordan man genkender rigtig shamatha og træner i det. Endeligt demonstrerede han Dzogchen og selv-frigørelsens perspektiv og træning i næsten tre dage.

Kompleks undervisning blev præsenteret i en enkel og tilgængelig form, med hans varme og karismatiske humor. Vi er meget taknemmelige for hans besøg. Et skatkammer af visdom og indsigt! Rinpoche udtrykte sit ønske om snart at komme tilbage til Gomde, hvilket vi ser meget frem til.

Byggeprojekt


Under Tsoknyi Rinpoches retreat var alle værelser på Gomde og Strandgaarden fyldt, og der var endda nogle som overnattede i telt. Byggeplanerne på Gomde bevæger sig støt fremad, hvilket du kan læse mere om længere nede. Forhåbentligt kan vi snart tilbyde flere indendørs sove- og spisepladser, hvilket især er tiltrængt under kurser i årets kolde måneder.

Arbejdsweekend

D. 27.-29. november er der arbejdsweekend på Gomde, hvor der også vil være møder i arbejdsgrupperne. Som sædvanligt er alle meget velkomne. Følgende arbejdsgrupper mødes i løbet af weekenden: Kursuskoordinator-gruppen (se invitation nedenfor) og Ritualgruppen (specielt med henblik på at diskutere planer for det nye alter). Se program og mere information om arbejdsweekenden her.


Nyt fra arbejdsgrupperne

Byggegruppen

Gomdes byggegruppe arbejder på, at vores planer om en ny bygning med storkøkken, spisesal og værelser bliver virkeliggjort. Den første arkitekt-tegning og en ny lokalplan er klar, og det er nu besluttet at bygningen skal opføres i bæredygtige materialer.
 
Desuden arbejder vi på planer om opførelsen af en flot indgangsportal til templet med plads til sko og overtøj.
 
Næste skridt er udarbejdelsen af en helhedsplan for Gomde, med afsæt i det byggeri som lokalplanen tillader. Formålet med helhedsplanen er at udvikle den fremtidige arkitektur og infrastruktur vedrørende alle lokalplanens byggefelter. Det vil altså være en masterplan som skal ligge til grund for al fremtidig byggeri, der er omfattet af lokalplanen.
 
Byggegruppen har på baggrund af møder med og tilbud fra forskellige arkitektfirmaer besluttet af samarbejde med arkitekt Darma Duus. Hun har erfaring med bæredygtigt byggeri, og vil i samarbejde med Byggegruppen, Sangha-foreningens bestyrelse og Fondens bestyrelse udarbejde helhedsplanen gennem de næste to måneder.
 
Kursuskoordinator-gruppen

Kursuskoordinator-gruppen inviterer til arbejdsgruppemøde for nuværende, tidligere og fremtidige kursuskoordinatorer og hjælpere, lørdag den 28. november kl. 13.00 - 17.00 på Gomde. Alle som overvejer at blive kursuskoordinator er især meget velkomne. Vi har nemlig altid brug for flere koordinatorer, og en god måde at komme i gang på er at blive ”føl” hos en erfaren koordinator, og på den måde blive indført i opgaverne og vores veludbyggede kursusmanual.
 
På arbejdsgruppemødet vil vi samle op på erfaringer og gode ideer fra kurserne de seneste par år – både de korte weekendkurser, ugekurserne og de længere retreats – og vi vil gå i gang med at forberede kurserne i 2016.
 
På den måde ønsker vi at bidrage til visionen om, at Gomde vokser som et blomstrende, dynamisk og bæredygtigt buddhistisk retreatcenter. Vores ønske er, at både kursusdeltagerne og –koordinatorerne oplever, at det hvert år bliver sjovere og lidt lettere at være på kursus på Gomde.
 
Mødet afholdes som del af Gomdes arbejdsweekend den 27.- 29. november, og du har derfor mulighed for at kombinere mødet med en hel weekend på Gomde, hvor du kan møde folk fra de andre arbejdsgrupper og eventuelt deltage i praktiske arbejdsopgaver.
 
Af hensyn til planlægning bedes du tilmelde dig så hurtigt som muligt ved at sende en mail til gomde@gomde.dk og fortælle os hvornår du forventer at komme og hvor længe du bliver. Du må gerne samtidig sende os dine forslag til, hvad du synes, det er særligt vigtigt, vi kommer omkring på mødet. Frist for tilmelding er mandag den 23. november.

Ritualgruppen
 
Ritualgruppen arbejder på planer om opførelsen af et nyt stort alter i templet, og er i gang med at udvikle en 3D tegning til godkendelse af Chökyi Nyima Rinpoche samt en detaljeret produktionsplan for projektet. Gruppen har møde om det nye alter lørdag d. 28. november på Gomde, i forbindelse med arbejdsweekenden (se under 'Nyt fra Gomde' ovenfor).
 
 
Kurser og arrangementer
 
Erik Pema Kunsang, påsken 2016: "Vildt & Åbent Hjerte"

”Vildt betyder modig nok til at give slip.
  Åbent betyder udover vante grænser.
  Hjerte betyder dig som du virkelig er.”

22-25 marts 2016: "Vildt og Åbent Hjerte I: Åbenhed"

For at læse mere eller tilmelde dig, klik her.

25-28 marts 2016: "Vildt & Åbent Hjerte II: Vished"

For at læse mere eller tilmelde dig, klik her.
 
Studieretreat, 11 juli - 28 august 2016: "Bodhisattvaens vej"
 
Næste sommer danner Gomde igen rammerne om et længerevarende praksis- og studieretreat. Der vil blive undervist i Śāntidevas klassiske tekst Bodhisattvaens vej, kombineret med intensiv meditationspraksis. I forbindelse med den daglige meditationspraksis bliver der også undervist i Vajrayana meditation. Underviseren vil være en Lama eller Khenpo fra Chökyi Nyima Rinpoches kloster i Nepal.

Vil du læse mere eller tilmelde dig, se her.


 Praksisgrupper
  
Husk at der er praksisgrupper i både Århus og København. Der er også Grøn Tara Sadhana praksis på Gomde hver torsdag eftermiddag. Du kan læse mere her.
     

Individuelle retreats på Gomde
 
Vidste du, at du året rundt kan bruge Gomde til personligt retreat?

Gomdes afsondrede beliggenhed på det smukke Helgenæs midt i Danmark giver dig naturlig inspiration til at udforske og fordybe dig i livets essentielle spørgsmål, og gå i dybden med din Dharma-praksis. Her får du mulighed for at genfinde din grundlæggende godhed og indre ro, som du kan tage med dig ud i dagligdagen til gavn for andre.

Du kan læse mere om priser, indkvartering og praktisk her.


Tak fordi du ville læse med! 
 
Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til os: gomde@gomde.dk
 
Kærlig hilsen,
 
Gomde
 
gomde@gomde.dk
www.gomde.dk
https://www.facebook.com/gomde.dk


KNUDS HJØRNE
Nyt fra Gomdes caretaker:
  
 Det er sidste chance for at plukke æbler og pærer! Husk at tage en kurv med.


Gode nyheder til alle kokke og opvaskere:
Der er kommet ny vandhane i køkkenet,
takket være en rar donor :-)
 
BLIV MEDLEM AF SANGHA-FORENINGEN
Alle kan blive medlem af foreningen Rangjung Yeshe Sangha (RYS).

Se hvordan her.
 
Rangjung Yeshe Sangha arbejder for at Gomdes Sangha involveres aktivt i beslutningsprocesser og aktiviteter på Gomde. Foreningen samarbejder med Rangjung Yeshe Fonden, der ejer de fysiske rammer på Gomde, om bl.a. planlægning og afholdelse af kurser, vedligehold og tilbygning.
 
Som medlem af Foreningen Rangjung Yeshe Sangha modtager du intern information om Gomde, bliver involveret i beslutningsprocesser, f.eks. via generalforsamlingen, og kan trække donationer fra i skat.
 
Sangha-foreningen vokser hele tiden og vi vil gerne byde alle nye hjerteligt velkommen. Vi håber at dette nyhedsbrev har været med til at give dig et indblik i Sanghaens arbejde.

DONATIONER
Al aktivitet på Gomde muliggøres af almindelige menneskers opbakning til stedet. Donationer er en simpel og vigtig måde at bidrage på. Mange vælger at give et fast månedligt beløb.

Vil du også donere til Gomde? Se hvordan her.

Som medlem af Sangha-foreningen kan du få skattefradrag på alle donationer. For at få skattefradrag skal du altid skrive dit cpr nr. på bankoverførslen.

Hvis du allerede donerer og er i tvivl om du får skattefradraget, kan du kigge på din årsopgørelse eller skrive til Bo Frederiksen på gomde@gomde.dk

Obs. Donationer til Rangjung Yeshe Fonden muliggør ikke skattefradrag.


Har du ideer, kommentarer eller andet til nyhedsbrevet,
er du velkommen til at skrive til gomde@gomde.dk
Website: www.gomde.dk