Click here to view this email in your browser    Октомври 2014
Здравейте,
 
Енергийната ефективност е в сърцевината на решаването на трилемата – енергийна сигурност, устойчивост и икономическо развитие.
 
Налице са технологии и практики, чрез които може да се намали значително консумацията на електроенергия.
 
В октомврийския брой на бюлетина ни ще Ви запознаем с дейността на „ИКО-ЕЛ-Константин Стоянов“. Фирмата е сред изложителите на ежегодното изложение за енергийна ефективност и възобновяема енергия, което ще се проведе от 11-ти до 13-ти март 2015.
 
Приятно четене от екипа на Виа Експо! 
 
 
      032/ 512 900     office@viaexpo   www.viaexpo.com
 
 
  
 
 
ИНТЕРВЮ
 
 
 
 
Г-н Стоянов, за първи път ще участвате на изложението ЕЕ и ВЕ 2015 - какви са очакванията Ви и с какви фирми желаете да осъществите контакт?
Очаквам с интерес изложението, на което да покажем нашите продукти, като ще акцентираме на модулите ULTRA. Целта ни е да ги популяризираме и да стигнем до много широк кръг от партньори  и клиенти. Все пак електроенергия използват всички потребители, като цената и ще нараства в бъдеще.
 
Бих приканил всички колеги  да заложат смело на мерките за постигане на икономия на енергия и както и да инвестират в повишаването на енергийната ефективност. Фирма  ЕТ "ИКО-ЕЛ-Константин Стоянов" е отворена за сътрудничество  с  фирми от всички отрасли.
Моля да ни разкажете повече за модулите ULTRA и къде намират най-широко приложение?
Те са новост за българския пазар. Този тип модули постигат значителни и трайни във времето икономии на ел. енергия чрез използване на иновативен принцип на работа.
По света са широко използвани в различни индустрии и тип обекти - жилищни и административни сгради, хотели, училища, банки, хипермаркети, телекомуникационни обекти, промишлени обекти, бензиностанции и др., като има данни и за икономии в размер на 40%. Модулите имат малки размери и тегло, като тяхната инсталация е  лесна и се извършва за време в рамките на 1 час.
 
 
Стремежът ни е да повишим интереса към ULTRA на българския пазар, за да дадем скромния си принос в повишаване на енергийната ефективност, каквато е и целта на изложението за ЕЕ и ВЕ.

Какви са реалните икономии, които Вашите клиенти реализират?
По данни от изпитателните протоколи на инсталираните досега в България модули икономията на ел. енергия е от 9% до 14%. Тя зависи от много фактори - степен на натоварване на инсталираните мощности на дадения потребител и часовата им използваемост; сменност на предприятията, в които са или ще се инсталират модулите, характер на електрическите товари - активен, индуктивен, смесен и т.н.
По света са инсталирани голям брой модули ULTRA, като постигнатият размер на икономии средно се движи около и над тези резултати, но разбира се в много повече и по-разнообразни обекти.

Предлагате ли решения за финансиране на инвестициите и какъв е периодът на възвръщаемост?
В момента не предлагаме  решения за финансиране на инвестициите. Съществува обаче възможност да предприемане на реални стъпки в тази посока.
Възвръщаемостта се определя от реализираните икономии. Най-дългият период на откупуване на модулите е до 3 год. при едносменен режим на работа на потребителя - например административни сгради и банки.
Като се има предвид, че дълготрайността или т.нар. „живот“  на модулите е над 20 г., това е една съвсем разумна и оправдана икономически инвестиция. Модулите притежават СЕ сертификат и имат 3 г. гаранция.

Какви други продукти са включени във Вашия асортимент?
Предлаганата от фирмата електроапаратура  основно намира приложение за реализиране на икономия на ел. енергия и повишаване на енергийната ефективност в редица отрасли на икономиката. Освен познатите и широко използвани в практиката решения с честотни инвертори, компенсация на реактивната мощност, икономично LED осветление,  фирмата включи в своя асортимент следната апаратура:
● интелигентни мотор-контролери за управление на асинхронни ел. двигатели - регулират консумираната от двигателя електрическа мощност, като същевременно осигуряват плавен пуск и стоп; намаляват механичните натоварвания в редуктори, ремъчни предавки и др.; намаляват загубите на енергия в захранващите линии и трансформатори. Реализират икономия на ел. енергия в порядъка от 10-20%.
● активни филтри за подтискане на висши хармоници - предпазват мрежите НН от висши хармоници, премахват  причините за излизане от строя на скъпоструващо оборудване и екипировка и инсталации, подобряват качеството на ел.енергия.
● мрежови анализатори за SADA  системи за енергиен мониторинг - служат за изграждане на системи за енергиен мониторинг, които спомагат за подобряване управлението на ползването на енергията, разкриват възможности за икономия на ел. енергия и повишаване на енергийната ефективност в различни отрасли.  
● соларна и фотоволтаична техника.
 
Споделете в:  
 
Намерете ни в социалните мрежи:
 
Виа Експо ООД, ул. "Победа" 22, Пловдив 4003, www.viaexpo.com